Zweeds

Uitgebreide vertaling voor förnya (Zweeds) in het Nederlands

förnya:

förnya werkwoord (förnyar, förnyade, förnyat)

 1. förnya (pånytt föda; väckas till nytt liv)
  herscheppen
  • herscheppen werkwoord (herschep, herschept, herschiep, herschiepen, herschapen)
 2. förnya (renovera; upprusta)
  opknappen; renoveren; in goede staat brengen
 3. förnya
  regenereren
  • regenereren werkwoord (regenereer, regenereert, regenereerde, regenereerden, geregenereerd)
 4. förnya (renovera; återställa; rusta upp)
  hernieuwen; renoveren; herstellen; vernieuwen; verbeteren
  • hernieuwen werkwoord (hernieuw, hernieuwt, hernieuwde, hernieuwden, hernieuwd)
  • renoveren werkwoord (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)
  • herstellen werkwoord (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)
  • vernieuwen werkwoord (vernieuw, vernieuwt, vernieuwde, vernieuwden, vernieuwd)
  • verbeteren werkwoord (verbeter, verbetert, verbeterde, verbeterden, verbeterd)
 5. förnya (förbättra; bli bättre)
  corrigeren; verbeteren; herstellen; bijwerken; goedmaken; beteren; repareren; herzien; renoveren
  • corrigeren werkwoord (corrigeer, corrigeert, corrigeerde, corrigeerden, gecorrigeerd)
  • verbeteren werkwoord (verbeter, verbetert, verbeterde, verbeterden, verbeterd)
  • herstellen werkwoord (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)
  • bijwerken werkwoord (werk bij, werkt bij, werkte bij, werkten bij, bijgewerkt)
  • goedmaken werkwoord (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
  • beteren werkwoord (beter, betert, beterde, beterden, gebeterd)
  • repareren werkwoord (repareer, repareert, repareerde, repareerden, gerepareerd)
  • herzien werkwoord (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
  • renoveren werkwoord (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)
 6. förnya (göra ny igen; återuppliva)
  hernieuwen; nieuw leven inblazen
 7. förnya (göra om; förändra)
  overdoen; hernieuwen; opnieuw doen
  • overdoen werkwoord (overdoe, overdoet, overdeed, overdeden, overdaan)
  • hernieuwen werkwoord (hernieuw, hernieuwt, hernieuwde, hernieuwden, hernieuwd)
  • opnieuw doen werkwoord
 8. förnya (återställa; renovera)
  wederopbouwen
  • wederopbouwen werkwoord (bouw weder op, bouwt weder op, bouwde weder op, bouwden weder op, weder opgebouwd)

Conjugations for förnya:

presens
 1. förnyar
 2. förnyar
 3. förnyar
 4. förnyar
 5. förnyar
 6. förnyar
imperfekt
 1. förnyade
 2. förnyade
 3. förnyade
 4. förnyade
 5. förnyade
 6. förnyade
framtid 1
 1. kommer att förnya
 2. kommer att förnya
 3. kommer att förnya
 4. kommer att förnya
 5. kommer att förnya
 6. kommer att förnya
framtid 2
 1. skall förnya
 2. skall förnya
 3. skall förnya
 4. skall förnya
 5. skall förnya
 6. skall förnya
conditional
 1. skulle förnya
 2. skulle förnya
 3. skulle förnya
 4. skulle förnya
 5. skulle förnya
 6. skulle förnya
perfekt particip
 1. har förnyat
 2. har förnyat
 3. har förnyat
 4. har förnyat
 5. har förnyat
 6. har förnyat
imperfekt particip
 1. hade förnyat
 2. hade förnyat
 3. hade förnyat
 4. hade förnyat
 5. hade förnyat
 6. hade förnyat
blandad
 1. förnya!
 2. förnya!
 3. förnyad
 4. förnyande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor förnya:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedmaken göra upp för
verbeteren göra saker bättre
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beteren bli bättre; förbättra; förnya bli bra; få det bättre; förbättra sitt liv; tillfriskna; återhämta sig
bijwerken bli bättre; förbättra; förnya retuschera; uppdatera
corrigeren bli bättre; förbättra; förnya förbättra; sätta rätt
goedmaken bli bättre; förbättra; förnya fixa; förlika; försona; godgöra; gottgöra; göra bra; iståndsätta; kompensera för; korrigera; laga; reparera; rätta till; ställa tillrätta; uppväga; återställa
hernieuwen förnya; förändra; göra ny igen; göra om; renovera; rusta upp; återställa; återuppliva
herscheppen förnya; pånytt föda; väckas till nytt liv
herstellen bli bättre; förbättra; förnya; renovera; rusta upp; återställa godgöra; gottgöra; iståndsätta; laga; reparera; ställa till rätta; återställa
herzien bli bättre; förbättra; förnya byta ut; förändra; modifiera; revidera; ändra
in goede staat brengen förnya; renovera; upprusta
nieuw leven inblazen förnya; göra ny igen; återuppliva
opknappen förnya; renovera; upprusta hjälpa fram; hjälpa upp; piffa upp; puffa för; renovera; sanera; skjuta fram; snofsa till
opnieuw doen förnya; förändra; göra om
overdoen förnya; förändra; göra om
regenereren förnya
renoveren bli bättre; förbättra; förnya; renovera; rusta upp; upprusta; återställa renovera; sanera
repareren bli bättre; förbättra; förnya godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa
verbeteren bli bättre; förbättra; förnya; renovera; rusta upp; återställa förbättra; sätta rätt
vernieuwen förnya; renovera; rusta upp; återställa ersätta; reparera; uppdatera; växla
wederopbouwen förnya; renovera; återställa
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
herstellen återställa

Synoniemen voor "förnya":


Wiktionary: förnya


Cross Translation:
FromToVia
förnya hernieuwen; vernieuwen renew — to make new again