Zweeds

Uitgebreide vertaling voor fixa (Zweeds) in het Nederlands

fixa:

fixa werkwoord (fixar, fixade, fixat)

 1. fixa (göra i ordning)
  klaren; in orde maken; regelen; afdoen
  • klaren werkwoord (klaar, klaart, klaarde, klaarden, geklaard)
  • in orde maken werkwoord (maak in orde, maakt in orde, maakte in orde, maakten in orde, in orde gemaakt)
  • regelen werkwoord (regel, regelt, regelde, regelden, geregeld)
  • afdoen werkwoord (doe af, doet af, deed af, deden af, afgedaan)
 2. fixa (laga; reparera)
  klussen; klusje opknappen
 3. fixa (klara av; orka; klara; orka med)
  voor elkaar krijgen; klaarspelen; fiksen; flikken
  • klaarspelen werkwoord (speel klaar, speelt klaar, speelde klaar, speelden klaar, klaargespeeld)
  • fiksen werkwoord (fiks, fikst, fikste, fiksten, gefikst)
  • flikken werkwoord (flik, flikt, flikte, flikten, geflikt)
 4. fixa (ordna)
 5. fixa (göra bra; ställa tillrätta; korrigera)
  goedmaken; rechtzetten; rechtstrijken
  • goedmaken werkwoord (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
  • rechtzetten werkwoord (zet recht, zette recht, zetten recht, rechtgezet)
  • rechtstrijken werkwoord (strijk recht, strijkt recht, streek recht, streken recht, recht gestreken)

Conjugations for fixa:

presens
 1. fixar
 2. fixar
 3. fixar
 4. fixar
 5. fixar
 6. fixar
imperfekt
 1. fixade
 2. fixade
 3. fixade
 4. fixade
 5. fixade
 6. fixade
framtid 1
 1. kommer att fixa
 2. kommer att fixa
 3. kommer att fixa
 4. kommer att fixa
 5. kommer att fixa
 6. kommer att fixa
framtid 2
 1. skall fixa
 2. skall fixa
 3. skall fixa
 4. skall fixa
 5. skall fixa
 6. skall fixa
conditional
 1. skulle fixa
 2. skulle fixa
 3. skulle fixa
 4. skulle fixa
 5. skulle fixa
 6. skulle fixa
perfekt particip
 1. har fixat
 2. har fixat
 3. har fixat
 4. har fixat
 5. har fixat
 6. har fixat
imperfekt particip
 1. hade fixat
 2. hade fixat
 3. hade fixat
 4. hade fixat
 5. hade fixat
 6. hade fixat
blandad
 1. fixa!
 2. fixa!
 3. fixad
 4. fixande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

fixa [-en] zelfstandig naamwoord

 1. fixa (sätta fast sig)
  vastmaken; de bevestiging

Vertaal Matrix voor fixa:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bevestiging fixa; sätta fast sig ACK; bekräftelse; bemyndigande; berättigande; fixande; fästande; försäkran; meddelande; tillåtelse
flikken chokladdroppar
goedmaken göra upp för
klussen ha olika jobb
regelen organisera; ställa in
vastmaken fixa; sätta fast sig
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdoen fixa; göra i ordning avgöra; jämna
fiksen fixa; klara; klara av; orka; orka med avsluta; få det gjort; få det ur världen; godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa
flikken fixa; klara; klara av; orka; orka med göra någon illa
goedmaken fixa; göra bra; korrigera; ställa tillrätta bli bättre; förbättra; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; iståndsätta; kompensera för; laga; reparera; rätta till; uppväga; återställa
iets regelen fixa; ordna
in orde maken fixa; göra i ordning gottgöra; ställa till rätta; återställa
klaarspelen fixa; klara; klara av; orka; orka med avsluta; få det gjort; få det ur världen; utföra; uträtta
klaren fixa; göra i ordning förtulla bagage; rensa; uppklara
klusje opknappen fixa; laga; reparera
klussen fixa; laga; reparera jobba extra
rechtstrijken fixa; göra bra; korrigera; ställa tillrätta
rechtzetten fixa; göra bra; korrigera; ställa tillrätta godgöra; iståndsätta; laga; reparera; rätta till; rättgöra; återställa
regelen fixa; göra i ordning anordna; arrangera; avstämma; göra i ordning; justera; ordna; organisera; reglera; se till
vastmaken anslå; bakbinda; besanna; binda fast; fastbinda; fastknyta; fjättra; fästa; fästa vid; förtöja; häfta ihop; intyga; sätta fast
voor elkaar krijgen fixa; klara; klara av; orka; orka med avsluta; framkalla; få det gjort; få det ur världen; föranleda; medföra; orsaka; utföra; uträtta; vålla; åstadkomma

Synoniemen voor "fixa":