Overzicht


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor kommendera (Zweeds) in het Nederlands

kommendera:

kommendera werkwoord (kommenderar, kommenderade, kommenderat)

 1. kommendera (leda; anföra)
  leiden; besturen; aanvoeren; voorzitten; leiding geven; managen
  • leiden werkwoord (leid, leidt, leidde, leidden, geleid)
  • besturen werkwoord (bestuur, bestuurt, bestuurde, bestuurden, bestuurd)
  • aanvoeren werkwoord (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • voorzitten werkwoord (zit voor, zat voor, zaten voor, voorgezeten)
  • leiding geven werkwoord
  • managen werkwoord (manage, managed, managde, managden, gemanaged)
 2. kommendera (befalla; beordra)
  bevelen; gelasten; opdragen; commanderen; verordenen; decreteren; gebieden
  • bevelen werkwoord (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • gelasten werkwoord (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • opdragen werkwoord (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
  • commanderen werkwoord (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
  • verordenen werkwoord (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • decreteren werkwoord (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • gebieden werkwoord (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)

Conjugations for kommendera:

presens
 1. kommenderar
 2. kommenderar
 3. kommenderar
 4. kommenderar
 5. kommenderar
 6. kommenderar
imperfekt
 1. kommenderade
 2. kommenderade
 3. kommenderade
 4. kommenderade
 5. kommenderade
 6. kommenderade
framtid 1
 1. kommer att kommendera
 2. kommer att kommendera
 3. kommer att kommendera
 4. kommer att kommendera
 5. kommer att kommendera
 6. kommer att kommendera
framtid 2
 1. skall kommendera
 2. skall kommendera
 3. skall kommendera
 4. skall kommendera
 5. skall kommendera
 6. skall kommendera
conditional
 1. skulle kommendera
 2. skulle kommendera
 3. skulle kommendera
 4. skulle kommendera
 5. skulle kommendera
 6. skulle kommendera
perfekt particip
 1. har kommenderat
 2. har kommenderat
 3. har kommenderat
 4. har kommenderat
 5. har kommenderat
 6. har kommenderat
imperfekt particip
 1. hade kommenderat
 2. hade kommenderat
 3. hade kommenderat
 4. hade kommenderat
 5. hade kommenderat
 6. hade kommenderat
blandad
 1. kommendera!
 2. kommendera!
 3. kommenderad
 4. kommenderande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor kommendera:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvoeren frontposition; ledande; ledning
besturen befäl; ledning; regerande; styrande
verordenen ordnat
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvoeren anföra; kommendera; leda befalla; frambringa; framlägga; framställa; föra befälet över; föra kommando över; föreslå; föreställa; introducera; kommandera; presentera; ta upp ett ämne
besturen anföra; kommendera; leda administrera; förvalta; sköta
bevelen befalla; beordra; kommendera beställa; kungöra; ordna; påbjuda
commanderen befalla; beordra; kommendera befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kungöra; påbjuda
decreteren befalla; beordra; kommendera bestämma; deklarera; förkunna offentligt; förordna; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
gebieden befalla; beordra; kommendera beställa; diktera; föreskriva; förestava; kungöra; ordna; påbjuda
gelasten befalla; beordra; kommendera beställa; diktera; föreskriva; förestava; kungöra; ordna; påbjuda
leiden anföra; kommendera; leda anföra; befalla; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; leda
leiding geven anföra; kommendera; leda
managen anföra; kommendera; leda hantera; sköta; ta hand om; vara vuxen mot
opdragen befalla; beordra; kommendera belasta; betunga; ge i uppdrag till; kungöra; påbjuda
verordenen befalla; beordra; kommendera deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
voorzitten anföra; kommendera; leda

Synoniemen voor "kommendera":


Wiktionary: kommendera


Cross Translation:
FromToVia
kommendera oproepen; ronselen draft — to conscript a person