Zweeds

Uitgebreide vertaling voor minska (Zweeds) in het Nederlands

minska:

minska werkwoord (minskar, minskade, minskat)

 1. minska (göra mindre)
  verkleinen; minimaliseren; kleiner maken
  • verkleinen werkwoord (verklein, verkleint, verkleinde, verkleinden, verkleind)
  • minimaliseren werkwoord (minimaliseer, minimaliseert, minimaliseerde, minimaliseerden, geminimaliseerd)
  • kleiner maken werkwoord
 2. minska (göra mindre)
  verkleinen; kleiner maken
 3. minska (slakna; släppa på; slappa)
  terugdraaien; terugschroeven
  • terugdraaien werkwoord (draai terug, draait terug, draaide terug, draaiden terug, teruggedraaid)
  • terugschroeven werkwoord (schroef terug, schroeft terug, schroefte terug, schroeften terug, teruggeschroeft)
 4. minska (förringa; nedsätta)
  kleineren; denigreren
  • kleineren werkwoord (kleineer, kleineert, kleineerde, kleineerden, gekleineerd)
  • denigreren werkwoord (denigreer, denigreert, denigreerde, denigreerden, gedenigreerd)
 5. minska (avta; sjunka; förfalla; gå ner)
  declineren; afnemen; verminderen; minder worden; dalen; vervallen; teruggaan; tanen; minderen
  • declineren werkwoord (declineer, declineert, declineerde, declineerden, gedeclineerd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • verminderen werkwoord (verminder, vermindert, verminderde, verminderden, verminderd)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
  • dalen werkwoord (daal, daalt, daalde, daalden, gedaald)
  • vervallen werkwoord (verval, vervalt, verviel, vervielen, vervallen)
  • teruggaan werkwoord (ga terug, gaat terug, ging terug, gingen terug, teruggegaan)
  • tanen werkwoord (taan, taant, taande, taanden, getaand)
  • minderen werkwoord (minder, mindert, minderde, minderden, geminderd)
 6. minska (sjunka; sänka; gå utför)
  slinken; afnemen; verminderen; krimpen; inkrimpen; verkleinen; minder worden
  • slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • verminderen werkwoord (verminder, vermindert, verminderde, verminderden, verminderd)
  • krimpen werkwoord (krimp, krimpt, kromp, krompen, gekrompen)
  • inkrimpen werkwoord (krimp in, krimpt in, kromp in, krompen in, ingekrompen)
  • verkleinen werkwoord (verklein, verkleint, verkleinde, verkleinden, verkleind)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
 7. minska (förgå; krympa; blekna; avta)
  declineren; afnemen; achteruitgaan; minder worden
  • declineren werkwoord (declineer, declineert, declineerde, declineerden, gedeclineerd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • achteruitgaan werkwoord (ga achteruit, gaat achteruit, ging achteruit, gingen achteruit, achteruitgegaan)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
 8. minska (förkorta; avkorta)
  afkorten
  • afkorten werkwoord (kort af, kortte af, kortten af, afgekort)
 9. minska (reducera; sänka)
  verlagen; lager maken
  • verlagen werkwoord (verlaag, verlaagt, verlaagde, verlaagden, verlaagd)
  • lager maken werkwoord
 10. minska (lindra; lätta)
  verlichten; verzachten; lenigen
  • verlichten werkwoord (verlicht, verlichtte, verlichtten, verlicht)
  • verzachten werkwoord (verzacht, verzachtte, verzachtten, verzacht)
  • lenigen werkwoord (lenig, lenigt, lenigde, lenigden, gelenigd)
 11. minska (krympa; skrinna)
  afnemend; tanend; slinkend

Conjugations for minska:

presens
 1. minskar
 2. minskar
 3. minskar
 4. minskar
 5. minskar
 6. minskar
imperfekt
 1. minskade
 2. minskade
 3. minskade
 4. minskade
 5. minskade
 6. minskade
framtid 1
 1. kommer att minska
 2. kommer att minska
 3. kommer att minska
 4. kommer att minska
 5. kommer att minska
 6. kommer att minska
framtid 2
 1. skall minska
 2. skall minska
 3. skall minska
 4. skall minska
 5. skall minska
 6. skall minska
conditional
 1. skulle minska
 2. skulle minska
 3. skulle minska
 4. skulle minska
 5. skulle minska
 6. skulle minska
perfekt particip
 1. har minskat
 2. har minskat
 3. har minskat
 4. har minskat
 5. har minskat
 6. har minskat
imperfekt particip
 1. hade minskat
 2. hade minskat
 3. hade minskat
 4. hade minskat
 5. hade minskat
 6. hade minskat
blandad
 1. minska!
 2. minska!
 3. minskad
 4. minskande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

minska

 1. minska (minskning; lagerminskning)
  de vermindering; afname voorraad

Vertaal Matrix voor minska:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achteruitgaan bli svagare
afkorten korta av
afnemen bli svagare; damma av
dalen dalar
declineren böjning; deklination; kasusböjning
kleiner maken minskning; reduktion
krimpen avtagande; minskande
minder worden avtagande; bli mindre; förfall; nedgång
minderen avtagande; minskande
vermindering lagerminskning; minska; minskning avdrag; avräkning; avtagande; avtagning; bli mindre; minskande; minskning; nedgång
vervallen övergående
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achteruitgaan avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; degenerera; gå utför; krympa tillbaka; urarta; vansläktas; vara i avtagande
afkorten avkorta; förkorta; minska
afnemen avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; krympa; minska; sjunka; sänka avlägsna; damma av; få ihop; göra mindre; korta in; samla; samla in; stjäla; ta bort
afnemend krympa; minska; skrinna
dalen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka häröra från; komma ifrån
declineren avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; krympa; minska; sjunka böja; böja grammatiskt; deklinera; konjugera; neka blankt
denigreren förringa; minska; nedsätta
inkrimpen gå utför; minska; sjunka; sänka bli mindre; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna
kleiner maken göra mindre; minska
kleineren förringa; minska; nedsätta
krimpen gå utför; minska; sjunka; sänka bli mindre; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna
lager maken minska; reducera; sänka
lenigen lindra; lätta; minska festa på; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp
minder worden avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; krympa; minska; sjunka; sänka göra mindre; korta in
minderen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka göra mindre; korta in
minimaliseren göra mindre; minska göra mindre; korta in; minimera; reducera
slinken gå utför; minska; sjunka; sänka bli mindre; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna; skrumpna ihop; vittra
slinkend krympa; minska; skrinna
tanen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka blekna; blekna bort; försämras; garva; sola
tanend krympa; minska; skrinna
terugdraaien minska; slakna; slappa; släppa på annullera; avboka; inställa; ångra; återställa
teruggaan avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka avta; gå tillbaka till; gå utför; vara i avtagande; återgå; återvända
terugschroeven minska; slakna; slappa; släppa på
verkleinen gå utför; göra mindre; minska; sjunka; sänka krympa; nedsampla
verlagen minska; reducera; sänka göra mindre; korta in; reducera
verlichten lindra; lätta; minska göra ljus; klarna; lasta av; lindra; ljusna; lysa; lysa på; lysa upp; lätta
verminderen avta; förfalla; gå ner; gå utför; minska; sjunka; sänka göra mindre; korta in; reducera
vervallen avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka falla samman; förfalla; förgå; gå förbi; gå nedförsbacke; gå under; hända; passera; ske; slutta; sönderfalla
verzachten lindra; lätta; minska dämpa; lindra; mildra
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
vervallen förfallet; förfluten; förflutet; sliten; slitet; utgången; utgånget; utsliten; utslitet
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
afname voorraad lagerminskning; minska; minskning
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afnemend avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet
slinkend avtagande; avtagandet; krympande
tanend avtagande; förminskning

Synoniemen voor "minska":


Wiktionary: minska


Cross Translation:
FromToVia
minska afnemen decrease — become smaller
minska verminderen decrease — make smaller
minska verkleinen; verminderen diminish — To make smaller
minska verkleinen; afnemen diminish — To become smaller
minska pellen; schillen; beknibbelen; besnoeien pare — To reduce or trim something (as if) by cutting off
minska afnemen abnehmen — kleiner oder weniger werden
minska schorten kürzen — verringern, vermindern
minska herleiden; inkrimpen; reduceren; vereenvoudigen; zetten réduirerestreindre, diminuer, ou faire diminuer.

Verwante vertalingen van minska