Recente engelse Woorden:

commitment pertinence courageous inflect sparing validate validation merchandiser fringe lean contempt distinct distinctive levy post POST depict tense purchase purchasing provocative adventurous moreover gradual purify irate excess aid cover despite appearance prevail prevailing professor adapt thrive tapering tropical reflect Reflect referral compare lawyer bay intermediary sentence element council prime-minister sermon drug drugs Drugs abuse alter enroll incentive subside novel contain containing sustain sustainable emergency awkward dynasty bond rebuttal psychologist alienate alienation relate tub tubs lead less lessen scary unfold sensory stage nudge Nudge federal notice noticing mood shift drain draining so miserable miser them graze grazing identical exemplify resilience drag bad competence scan scanning gap GAP socialise dispute disputed worst mandatory terror Terror understand failure understanding justify justification chirp request writhe writhing satisfaction submission subordinate subordination durable turn catch catched minimal mutilate mutilated subsequent detrimental coincide define inherent life fullfilled live living map survey hard friend Friend pelican readjustment address addressing clarify approach tempt sample conceptualise reason reasonable affectation legislation Genesis bully tease entrench entrenched assemble eventually relentless gamete contemporary contrite scoundrel exaggerate exagerate viper vast vastness bitch refund unless meticulous acquire heyday refrain ingenious hamper suspect lofty emanate prospect loose sprightly reduce grove latitude elucidate enlighten enlightened debt devolution

Recente nederlandse Woorden:

verplicht verplichten bijvoorbeeld resultaat resultaten gevolgen punt schrijver gering schrijvers envelop narcis alleen allee ochtend wensen gewenst doei over waarin schoolgeld ezel binnenin orgel bubbelbad thema veranderen Nederlands Nederlandse antwoord antwoorden kinderboerderij zijkant opbouwen milieuvriendelijk van VAN wens verstoppen verstopt evenement muziekstuk brief feest feesten post posten POST privé Privé brieven daarbovenop mopperen voornamelijk lezen dicht dichter blijven overbodig bekend bekennen schade overname experiment bloeien bloei aanwezig werken werk Werk trap trappen limo verdelen verdeeld onderwerpen onderworpen passer daarnaast aansprakelijkheidsverzekering integendeel tegenpartij voorkeur stormachtig kasuaris aanrijding uitrekken Uitrekken strekken samenvatting prooi milieu milieu- schoolbenodigdheden poetsvrouw onderzoek onderzoeken foyer ruïne macht behandelen wegen wegens milkshake sjouwen oprijden ondanks ondank binnen bespreken daarentegen overheersen overheersend professor garnaal vertrekken gemeen worden verdoven verdoofd duidelijk herfst staatshoofd daarna staan aanstaan achterkant kou koud voorrangsweg zij terras beïnvloeden bloot weergeven Weergeven genieten platteland oorzaak oorzaken kerstman kleur kleuren sauna element ontbreken voorzien delen deel del volgen volgens kleed kleden schaar schaars scharen drugs drug Drugs betrekken betrokken expanderen begeleiden afspreken mensen mens ongeval reclame aard aarden advertentie zeldzaam existeren plein bevatten rendier spullen spul op verwering onaangenaam employé bezoeken bezoek kritiek vervreemding inhouden verkopen verkoop Verkoop markt binden bond bord verkoping vorige vorig netwerk vooral