Recente engelse Woorden:

consider conduct impede relevant value expire valued so-called reimburse reimbursement breach store storing dry drier interfere undergo speedy deprive rapid extraordinary achieve achieved futility astonish astonishing include including embed establish establishment shade unilateral extension resource velocity latch finesse invocation part parting assess entitled entitle mat survival robust redundancy correct beyond disruption bureau deer mind cry pawn virtue ad distant wisdom spin nourish nourishment bear unwavering ethics nickel build maintenance moderate moderately revenue act different ACT utter utterly reflex sequoia company Company purpose role simple Simple redwood expect endearing plain interest interested submissive trounce outline hoover distinct synopsis lucid pure purée punk Punk luminous redundant invade invading ray pity vast confident knoll subject comfort comforted distinguish obvious sway dislodge alternate asterisk ASTERISK unburdened fence binary distinction nullify bright involve involved branch hush sector movement address affirmative accomplish accomplished return constant chemistry approval Hun term concede physics derive DC define analyse science advantage recant launderette complacency apt serrated delay significant reject numerous enhance herald audacious mourn obviously swipe deception teach partnership field demand advocate advocates require required refuse sod mock mocking format formative face facing reduce key-point enlighten enlightened manufacture beacon mate mating rear being predator bot herbivore avert heap retract swarm

Recente nederlandse Woorden:

natuurkunde onderhoud onderhouden wel wellen vooraanstaand irritant bijlage Bijlage ander gebeurtenis worden relevant gebruiken gebruik interessant bakken gebak daar gevaarlijk reactie inschakelen studie scheikunde reactief koken gekookt collega beginnen tot waarschijnlijk later storing drie serre bediscussiëren exploitatie staatskwestie snel snellen hinderen hinder bedriegen bedreigen afwijzen verontschuldiging voorkomen ziel afwijken markt razen razend krijgen terug Terug werken werk metier métier passer reactietijd noodzakelijk beschadigen achterlicht nog cijfer serveren drieluik ons spaans Spaans aantoonbaar rommelmarkt instelling anders nieuw inhoud inhouden altijd fenomenaal appartement Sepia praktijk verbazingwekkend verlangen veel velen teveel onderwerp onderwerpen onderwaarderen reservering overgeven dan Marche zeer eenvoudig stroom stromen duren weekstaat allerlaatst allerlaatste wind winden spreker sprekers luchtziekte ontwrichting lang langer groeien groei rauw aandachtspunt dit verwijderen Verwijderen adres toestel niet niets lijden ontsteking acht achten dus omgeving wasdroger finesse jaloezie wedstrijd inslapen denken kennismaking onverdeeld sieraden sieraad vertrekpunt opeenhoping humor vroeger vroeg bed operatiekamer weigeren windkracht aanwezig meten aanwezigheid mat afscheid matten afscheiden stuk stukje bespreken terugbellen doorsturen groet degelijk bezighouden ook bij breedte hulpvaardig ingewikkeld inwikkelen landingsgestel vorige vorig spannend spannen vaatwasser saai voorgaande hanteren gebruiksvriendelijk geschenk Turkije concluderen Syrië bezinnen contact contacten besluiten relatief bureau inleven professional afwijkend leuk artikel vragen ouderdomspensioen ree komen kom voile begeleiden