Recente engelse Woorden:

boorish sequel disgruntled exacerbate fade fad faded proliferation proliferate study symposium nut nuts conjure soil strain strained nursery over numeral adjective counterfeit core obey suppose supposed pace adjust adjusted cursory twofold tenacious coordinator approach approaching partial invert notion stakeholder scheme schemer custody administer reap reaping nothing nothingness linger compel abundant abundantly sow comfort devour frizz fizz whence in frightful ugly rook prepare shy science obstinate norm amend hemorrhage pout bludgeon nonsensical quadrant dignified attainment strive towards accomplish poke laud laudable chant annotate annotation lurid noise yard elusive crossbar sovereignty profound bare barely bellow censor for acumen crafty next infamy twitch decipher test news nettle nettled smirk paralysis strike multiply multiplication deliberate dexterity shatter shattered neglect neglected wig tacit corvée good-bye goodbye there there! their necropsy fraternity excuse excuses petrified petrify devotion abide shackle mud conception nasty inaugurate prejudice lunatic narrative narrate ruffle naive threat myself certain harass harassment havoc mute revitalize muse musing copulate manage muscle-contraction command mundane endeavor leverage drawing-room muggy muddle whine whining tamper muck bleat deceive everyday disposition movie partnership determine determined amaze tenet tenets alien enlist proficient movability renaissance enlistment consonant cash mourning-clothes update swap Swap mount mounting allot guard collision equipment lead repulsion superb mould

Recente nederlandse Woorden:

gezellig afvalhoop speciaal samenhoren mogelijk deelname vervanger gevel beklimmen volk volken symposium inburgeren beha doelstelling heftig plamuur plamuren aanraden nauwkeurig tijdschakelaar essentie opjagen opgejaagd verleren tijdslimiet over onfortuinlijk immer saamhorigheid saamhorig fornuis stapel stapeltje medewerker overwegen bedieningspaneel spanbroek coöperatief hoogwaardig als kennis behulpzaam groeten groet koord vergaren doorwassen panty handeling schoon schoonheid laten laat zaken zak vasthouden vasthoudend volhouden volhoudend nylonkousen coördinator kou kous slordig onderzoek onderzoeken cijferlijst lichtelijk cremeren vlinderdas schemer schemeren Apparaatbeheer grondig weg karnemelk omgeving behandelen behandeld e-mail E-mail comfort vraagstelling indeling afschermen samenspraak strijkijzer verdelen verdeeld ganzenbord xylofoon knoopsgat discussiëren vork drukknop uitvoeren uitvaren drukknoop dop doppen leesteken leestekens bevinden zandloper verwerking wetenschap spiegelei werkwoord knoop knopen raamkozijn eigenzinnig eten verwijderen Verwijderen aanduiden opfleuren reiziger bewerken Bewerken opwerken zoektocht arts kledingstuk vloeiend vloeien voorzeggen puzzel puzzelen ontdooien vakantiegeld spreekuur voorspellen traject poke intermediair voorspel assortiment lint linten tussenvoegsel aanvragen aanvraag verzorgen periode plint offerte prullenbak karakter achtergrond verantwoordelijkheidsgevoel afzuigkap faciliteit censureren gebruiken gebruik typeren verkrijgen vaag of drogisterij achterstand uitwerken eigenlijk juridisch dakpan dakpannen uitwerking peuterleidster spitsvondig spitsvondigheid daarna leveren container voornamelijk analist allerzielen Allerzielen verwoesten misverstand voorzichtig verloving brand branden moord moorden koffie fysisch weduwe aanzienlijk verhuren verhuur bewering test testen zindelijk verslag beweren opeens