Recente nederlandse Woorden:

prijsverhoging BTW B.T.W. btw cv directeur directeuren diffuus meedenken omver stoel stoelen gedicht dichten manager trekken trek eergisteren uitbreiden uitgebreid huren huur slachtoffer uitlaatklep foto waren waar zetel zetelen groeipool dat DAT opdoen vinden halen hal stad gelukkig inspiratie ontvangen betrouwbaar fenomenaal uitzicht werkgever werkgevers aanbieding video onderweg komen instellingen draagkracht dopen bedrijven rog bijna oplossingen zomervakantie crash pathologie bedenken worden score knipperlicht strelen beurs nieuwigheid oranje samengaan visite meepraten EHBOer e.h.b.o EHBO-dienst onderzoek onderzoeken waaruit klooster overblijfsel spannend spannen extra jezelf onderscheiden onderscheid merken merk verdrijven grafmonument zeker zekeren vertrouwen kruk charmant krek invloed aanwezig aanwezigheid tombe erkennen erkend drukken drukte goed tijdens uithalen training begeleider buitenland zelfs bediening door hoog hoogste medewerker verkeren verkeer horeca wandelen Nederland haven have verder richting kanaal Kanaal suikerpot beleving autosnelweg willen wil spoorweg erg ergeren erger geloven zoals teleurstellen teleurgesteld wanneer beginnen onderneming zeggen iemand bedrijf Bedrijf typeren industrie uitsluiten aanbreken aangebroken hefbrug belegering ontwikkeling odeur overig economie altijd heil omdat politiek noemen bescherming methode volger volgers voorkomen pasta eten tot ziens observatie gemakkelijk verslag hoogtepunt iedereen Iedereen parade optocht voor ouderwets recht rechts ervoor dag leiden leidend wijnvlek decor stil stillen Stil informatief subsidie bedrijfsleven stappen stap gids vluchten vlucht losstaand traag

Recente franse Woorden:

rassasier rassasié vidéo coucher couche métal Metal pathologie score visiter visite visité ampleur palpable danger péril tapissier tumulte allergie mouiller mouillé déraisonnable odeur fripé certainement imposer modèle modeler hêtre type typer totalitaire ajusteur aspirations blé autonomie libre shopping aborder sarrasin rendre envoyer envoyé envoyée écrire boire tromper délice entrer entendre affaiblir aggraver obliger attendre agir agité prérogative exagérer fanatique renforcer vertu diminuer rédiger faire fait voir verrier toutefois contamination surtout certifier sinon envahissement si quoique cette quand-même citoyen puisque vers versé puis épuisé probablement pourtant porto pour ivrogne pendant pendre notamment néanmoins plusieurs malgré mais maïs but buté et ET ensuite enfin alimentation également donc dernier depuis plaire plus Plus ailleurs d'ailleurs d'abord comme cependant car bref route avant autrefois aussi hier bazarder alors émeri songer inférieur mentir menti caillou blond matin finalement poignarder banquier casse-pieds verre exhorter fumier ficher fiche offrir objectif contrôler déplier laboratoire empreinte week-end persévérance dire aliments ligne lignée ligné bouchée snack revoir virement mûrir gravure tirage réservoir impression imprimé devoir bidon cuve concerner citerne canapé opération robinets seulement diffuser démarche retransmettre flâner examen hôtel obtenir situation penser trouver trouvé aide démonter coup coupé à-coup monde rallier ranger soumettre soumis retenir enrouler pharmaceutique spore replier éreinter