Recente nederlandse Woorden:

keurmerk keurmerken langdradig onttrekken stoomwals stoomwalsen mal neef daarmee afstaan bovenkamer onderzoeker schaar schaars regenpijp kwetsbaar afwisselen uitwendig natuurlijk natuurlijk! deemstering argumentatie vervolgens opvangen alfabet subsidie subsidies verhelpen lassen last belasten gebruikelijk fosfaat nitraat hierbij verandering doorlopen doorloop zelfbewust psychose afhankelijk schade blijvend sluis universitair mode bijscholing doeleinde kwartaal waterleiding hijgen drinkbak optimaliseren natuurkunde zak zakken personeelsbeleid kwezelachtig bellen belt shirt men begaan veel velen teveel pleidooi te verschrikking munt munten wraakzucht torment competentie voorkomen fabriek door vest onverwachts gelden hogeschool valkuil engageren plein verschillen verschil exces nachtdienst samenwerking parade aanvaarden vegen consistent bezemen ongevoelig emotieloos profijt leegstelen afhalen opvolgen zeggen pols pol polsen saamhorigheid saamhorig lief overweldigen kunde melden vacature dialect heel veel ton klant klanten Klanten feest feesten onbegrip voorspellen voorspel niemand cv patroon troosten troost stroom stromen uitdaging bewusteloos genoeg lachkramp gemeentehuis streefdatum ervaring onderling lachbui reëel nuanceren ongeorganiseerd indiensttreding gendarme geuren verband verbannen verbinden Verbinden tegenover nadruk dossier ongeveer pijl uit uiten beheren hebben defect opvragen grens grenzen dogma overdrijven overdreven krachtig tijdsbesteding bedrijfsbeheer pertinentie uiteindelijk begeleider plaats plaatsen compagnon brief brieven voorrang samenleving steken staken stand scheldwoord scheldwoorden wang winkel winkelen geduld dulden transfiguratie tegenovergesteld tegenovergestelde juni assortiment buigen bogen gebogen krom krommen bidden tenminste talenknobbel

Recente franse Woorden:

affectation communication adroitement adresser adresse adopter administrer adhérer adhérent adapter activité acte acquisition acier accidentel accomplir accommodement accorder achèvement accroissement acceptable accès abstrait absolument abriter snack aboutir abondant abattre abaisser dieu Dieu évolution évidence étudier étoffe étendue établir épurer épancher émotion émaner égal édenté écouter éclater mourir écharde écaille écailler écaillé retenir te instrument francophone volume verser valeur descriptif récit une impuissant rater converser transparent terre plein pleine feux entraîner importer toujours emporter croissance étoile toile lutter lutte agir tardif accro excès exces traiter tête téter minable supposition spath scientifique être servir sans rythmique rester recensement résulter région gendarme produire produit précis pour plupart petit guider guide compagnon par paré PAR outil édifice objet mûrir acquiescer banane maudire mai médecin limpide lancer jour égarer indice étourderie mec humain reconstruction gaspiller lof encablure finalement gifler faculté pire Épire exprimer puisque peureux bavard espace espacer espacé Espace maladroit soupirer soupière crédule rêveur gai entièrement persévérer salle méfiant engager peuple peupler peuplé traité cuir asseoir assis bruyant employer employé avare prétentieux prétentieusement capricieux insoupçonné qualifications étau dormir docile fermer ferme fermé chaleureux devoir réserver réserve réservé paresseuse con bavarder bavardes d'abord craintif résistance Résistance délibération débarras dépôt garder garde fouiller fouille imprudent