Recente nederlandse Woorden:

achterkant bezighouden zwanger schamen edelachtbare edelachtbaar Edelachtbare roeping bungelen staaf staven zeker zekerheid schuldbewust verduidelijking afleiden afgeleid kring aflopen afloop gaan stand weglaten verwijderen Verwijderen dope bisschop verwijderd aanleunen ongemak sujet eggen mikken mik looptijd bedrieger akte belanden jack betichten fluweel rakker deugniet desnoods kwibus juridisch stouterd bouwsector toespraak tap tappen vlegel biertappen schavuit schelm kerel oogarts rendement mijter advocaat klankbord klankborden dankbaar dankbaarheid ontzaglijk intocht tekenen teken teek @-teken tij schelmpje havenarbeider regelen regel wijzen gewezen aanvragen zin zinnen woord schaap vertrouweling aanmeren rots hoofdstuk dekken dek ambtenaar voorbereiden daardoor kade reflex leiding Belarus overheersen zoektocht drogist danig rijk vertrekken partij partijen formulier passen junk bits stuk stukken leveren lever zalig zaligheid boot blind wonderbaarlijk fantastisch fantastische verrijken opsommen spontaan hernieuwen boerin opvallendheid ontsteken ontstoken maaltand kiezen kies principe president attest goal hopelijk bruikbaar build maken gemaakt repareren aanhangwagen projectmatig assemblee vergadering bijeenkomst ketter ketteren voorstellen voorstel vanaf eierschaal Vergadering Kies compliance ruggespraak betalen overleg overleggen betrekken grill zelfs wisselkoers apenstaartje kloppen klop kwetsbaar aura nagedachtenis breken brak erg beproeving treffen tref baldadig delen deel opleggen druppel druppelen nieuwsgierig voldoende homo berispen rijgnaald darm darmen papa zielig verbergen steunen steun manier vooroordeel naam Naam opsomming raadplegen smoesje smoesjes bijnaam