Recente nederlandse Woorden:

passage waarderen verplichting koken kok uitslapen schakel schakelen hersenschudding vordering fragment fragmentarisch samenraapsel menukaart beslaan beslagen uitstekend uitsteken kliniek interesse rondleiden onder andere overzicht spiegel Mavo moedertaal kaars jaarboek instelling galop tennis tennisbal diploma stof stoffen tennisbaan knippen knip afwachten opwachten blij verlangen struik struiken omhullen fagot oktober heden overleven behoren palet aanspreekpunt opvangen opvang net netheid interieur knobbel functieomschrijving distilleerkolf penseel flarden flard werkervaring stok stokken Nederlands Nederlandse shape krantenbezorger nationaliteit restaurateur openingstijden openingstijd vlechten vlecht zoeken Zoeken taille sluiten Sluiten starten start tekst Tekst bezwaren bezwaard spatten spat aannemen accuraat waarheidsgetrouw onderzoek onderzoeken vervormen weergeven Weergeven drop droppen drempel Drempel aanbod lomp kelder kelderen vork liegen partij partijen cijferlijst ongelooflijk longontsteking creche crèche antibiotica verheffen aanbidden balken aambeeld aalmoes aalmoezen ineenzakken puritein verwerken vouwfiets situatie betrekken blaasontsteking groet groeten eetkamer tot ziens aanvangen student ontstaan occasioneel rust rusten ziek zieke zieken gladjanus zwanger redden karakteriseren maar concours eigen walm walmen blik blikken stoelendans verzorgen maken haalbaarheidsonderzoek dag wetenswaardig stuwing indelen kastje buurt buurten stukadoorswerk sterilisatie vergelijkbaar uitgeven uitgegeven ophijsen bord treeplank welteverstaan ontdekking smoking keer keren beroep beroepen grondkleur zwerver stuk instroom instromen tegenover doezelig loom toepassen toegepast jutezak jute verhullen dril steiger steigeren onderaannemer welterusten krans proost proosten beteugelen