Recente nederlandse Woorden:

uiterlijk bankkosten slaapkamer uitvoeren uitvaren berichtgeving lui bijna vakantie genieten groeten groet vluchtig insect insecten debiteur turkoois bezwaar bezwaren bewegen verpakken aangetekend aantekenen beamen Oceanië positief elk hopelijk automatiseren opdrachtgever loodrecht dan auditeren verwerken overtollig bad bidden bestellen verschaffen waarvan doel doelen waarborgen waarborg uitgangspunt spitsen plug valhoogte vallen val ergens plaat plaatje bewerken richtlijn verrekenen overleg overleggen tegemoetkomen onverschillig onverschilligheid tegemoetgekomen recht rij bepalen verschillen verduidelijken sleutelhanger ruit ruiten ruien bereikbaar ongeacht aangaan aangaande betrekken vervallen crediteur crediteuren vlag vlaggen lenig lenigen organogram maken voetbalvereniging extract doek doeken beschikbaar zitten België overschrijden alcohol Alcohol afspreken alsnog bijlage Bijlage moederbedrijf poos lachen lach positie Positie schrikken schrik bank opvolging gang omrekenen afleidbaar bij aanpakken aanpak lat vrijwillig vrijwilliger latten aanpassen navolging acceptatie gemakzucht inzetten inzet continu continue soms som onuitroeibaar voldoende gedeelte Liechtenstein leergierig onophoudelijk verhoudingen vacuum vacuüm vooral bekend bekennen hoofdkleur betrouwbaar kort korten modus volmacht schatting houden bewust afstemmen bokkig afwijken inregelen studentenvereniging via woord daarom inventariseren sinds bit benadrukken luipaard stabiel noodzakelijk complex koerier verwaarlozen opwinden opgewonden merken merk buitenland markt parkeren vergunning wisselen wissel Wisselen aspect dopsleutel brandwond ontwerper netto tekenaar hartstocht aan forceren vestigen gevestigd opmerking kwaliteits- term voorzien laden bedragen aanwending kolom gebruiken gebruik

Recente zweedse Woorden:

skummjölk varaktighet sakna modigt klara utmärkt månad mana fast fäst heltid vanlig vänlig välja ta tår Sverige tillsätta tjänster träffsäker nytt varför tilltala tilltalande konto ilska rubrik dölja dold fortfarande hämta nästa användarnamn råda rätt ratt rått tyst Tyst ana svara redan tufft krampa hållhake darra darrande efteråt tvekan uppmärksamma nedlegad sund kall Kall gärden åtminstone kalsonger damkalsonger bo boende meddela meddelande försiktig hela aldrig åldrig sedan vågor orolig innehåll slutet faktiskt förstärka XML-feed RSS-feed anatomi webb-feed feed RSS måla dödsattest estrad varsågod känna kanna skapa skapad behörigheter skröplig vara värderingar upptagen Upptagen avslöja avslöjande hitta tvivla utsträckning inse sluta avgöra allvarligt verka verkar söka år komma åkomma jaga öva oväntat föreställa föreställer grupper Grupper berätta göra ironiskt hastig ändå ända bris förvara väldigt försäljning Försäljning skärmmössa muscher tjockast tjock tjockt våldsam igen slåss kontor stänga också hej häfta hämnas hämna förändra förändrad mekaniskt gömma återuppta börja börjat igenom skit skita början kramp lägga ligga obligatorisk Kontakter jolle klart tillägnad tilläg slips äga öga lite kommentar knappast fel mumla döda grimasera spå spår tillskott belägga belägg tystna tystnad fara får far arrangemang arrangera arrangerad hjärnskål lämna fördjupning mörkläggningstid över bli humör humor Humor mer Mer tveksam hejsan