Recente nederlandse Woorden:

enkel enkele man aanwezig kerstmarkt gunstig nalatenschap ondanks ondank bepalen beredeneren beredeneerd week wijken weken integratie sneuvelen afspelen logisch geluiden daarna ploegbaas grondoorzaak oorzaak bijvoorbeeld opschrijven overgevoelig praten logeren overgevoeligheid anijs overnemen compagnon immer noteren medespeler uitstekend uitsteken bord iedereen Iedereen wennen ontdekken monteur monteurs omdat informeren outfit grenswaarde vermeerdering verdienen terugkeren terugkeer cursiste pesten pest oplossing helaas ongemak resultaat resultaten idee voldoende sorry genoeg geestdriftig heersen overigens verbetering verbeteringen keuze klant verplaatsen klanten Klanten plagen plag functioneren afstaan afzeggen huisarts rij behalen zelfs doorzettingsvermogen saus sausen offerte nergens adoptie stand solliciteren ontbijt ontbijten historie krijgen werken werk Werk separaat kunnen onderwerp onderwerpen huishouden scenario Scenario eng opdagen verzenden uitdagen naar meesterschap gemeen foei kijken verhuizen afruimen antwoord antwoorden scheiden gescheiden transparant maar kat katten kopiëren ervaring dan verdwijnen verdwenen apotheker agenda leger Agenda vieren opbrengst voorwerp voorwerpen beginnen begin aan steiger steigeren ervaren tenslotte strip strippen stijgen steeg prachtig of elkaar jouw integreren willen wil kapot jaarrekening Jaarrekening je deelnemen drang subject kijk nakijken als resultatenrekening computer verandering veranderingen Computer toepassen voorraadbeheer handig zoeken Zoeken knutselen kan geïntegreerd uitdaging afwegen dus les lessen adres trend aanbetaling das medicijn wie nacalculatie toekomst uur baas anderhalf slagen slag schilderen schilder kooi

Recente zweedse Woorden:

framställa vistas varsågod hälsa tvätta rensa Rensa bo kompis nejlika hallo kreativt härmed vilja driftkostnad linne dyka bunt packa mantel cape kuvert vindar knuffas knuffa bränna brinna vatten rättigheter givet bråte fortsätta uppskatta stortartigt dy klok region öregion Region industri fastighet elnät ekonomi marknad plugga empati begripa katt merit stänga stängd bostad förta förhistorisk ämne trätobroder travestit tack tiggeri avundas dagas frodas brottas stegras brännas förbittras förenas stärkas förskräckas stötas förstärkas försoffas er avbrytas förlängas befordras ni sikte Nederländerna förslutare sjuka söva chirurg hem Hem att måste möten skalla husvagn lustig utbilda söka ansöka botten hernia vårdslös park mysrum punkt lya flat våning exaltation visioner evigt ursäkt folkslag Folkslag nedsätta nedsättande skämta utrymma dagdrivare torrt träd jobbigt vedhög hänvisa mångfald dun DUN lyft påste stans pose skolbetyg litet mal gök trevligt osv grön tillämpligt fast fäst skicklighet nedanför äta åt foto bild sluka bygga gamla display mask mäsk uppgifter fundamental preparation förbanna kaka käka ledsen strand jämmer tant grammatik farbror trädgård Hindustan inomhusbassäng modus utspel ignorera ha här hår detta om öm oöm Om belopp förfallet tidigare värre tak leta slagdänga socker fagott belägen och skatta ny feber förplikta förpliktat krokus stapel karnival uppdelning adjektiv grädde smör jordgubbe