Recente nederlandse Woorden:

product verlenging scherm schermen plaats plaatsen miljard stappenplan rechtstreeks projecteren weloverwogen moeder beheren beheer Beheer mazzel begeleiding parkiet wijzigen overleg overleggen gebruiken gebruik ontevreden coïteren kunnen kan je wereldwijd informatie onrechtvaardig ui leerzaam kleding beton janken jank onderaanneming hieronder doorzetter voor hier naam Naam dat DAT mascotte ruig afhouden over wagen waag genoeg kinderwagen landschap soelaas bewonen bepalen vervallen herstructurering tijdens zin zinnen kosteloos indiensttreding ontwikkelen grondbezitter overzicht Overzicht betrouwbaar rest resten Vietnam gaan weergeven Weergeven drastisch Indonesië overeenkomst horen opvallen opvallend uitvaren patrijspoort belonen soldaat begrijpen haan hiernamaals schoonvader medewerker winkel winkelen gemeenschap door winkelzaak overschrijven zonder opleiding enteren in invaren innen zaak initiatief kenteken afrekening tussen kop koppen rust oog ogen rusten aanslag onderwerp onderwerpen optie later vierkante meter hart opknappen elektrisch terugblik terugblikken mandarijn trawant poging beurs facet paring realiseren troostprijs toen land landen betrokken betrekken afwezig Afwezig Åland Land niveau duur burger burgers ezel succesvol aannemen valkuil richting provider Cold cold inflatie uitbreiding bemoeilijken hinderen hinder ontslag ondoorzichtelijk tegenhouden jas jassen voeding voluit oorspronkelijk afgelopen aflopen geruststellen geruststellend infectie verrekenen gastvrij gastvrijheid anno aanvaarden wekelijks structureel ontvangen qua buitenbeentje uitbreiden uitgebreid ingang gezellig uitkomen versnelling terugdringen nadenken nieuw zichtbaar zichtbaarheid beleid afvoeren afvaren nek nekken conjunctuur strijken