Recente nederlandse Woorden:

kapot verwaarlozen verwaarloosd vanzelfsprekend aanleiding adequaat resultatenrekening opzouten ruim ruimen fractievoorzitter goal gourmet vagina penis kleding aanraden overgaan plaat plaatje netto knakworst indienen indien invloedrijk scharen schar uitwerken bedreiging vluchtig voorzetsel voorzetsels initieel sprinkhaan cricket cricketen schooltas zegen zegenen verdwalen werkwoord uitleggen uitleg Uitleg voorwaarde wezen toestand slak API verrassing verassing grandioos shag tin TIN versagen lendenbiefstuk oproepen oproep reis reizen welkom bedonderen hash stimuleren stimulerend versterken versterkend genaakbaar stoer ontdooien manier bevriezen bevroren volgende zojuist ontvangen beste voorzien geachte geacht groente isoleren offerte krantenartikel afgrijselijk zeker zekerheid premie opnemen opgenomen aanwezig nemen genomen diensttijd konijn schieten smeerlap regeling samenkomst verlofdag samenzijn zitting beraadslaging samenvatten stroomgebied borg borgen rammen RAM aldus ontvreemden teweegbrengen wegrukken kruiden kruien grot hierdoor hiermee glashelder hek computer Computer hanteren sleutel sleutelen hoe beheersen voorbehoud voorbehouden lijdzaam verblijven complex doortrekken empirisch afwachten verblijf hemelvaartsdag Hemelvaartsdag syllabus impliceren tellen tel hieronder riool vinden bevinden poging klooster meer meren Meer neuken in invaren innen agent ouderdomspensioen middeleeuws end goot walvis uitvouwen wiet overtuigen overtuigd beiden verlangen kak kakken bereiden stijgen puur fenomenaal eten gerechtigd gerechtigde support haven have men bijlage Bijlage eigenschap algemeen Algemeen halen hal vis vissen zijn smaak smaken karaktereigenschap karaktereigenschappen keuken enorm lekker Duet nor