Recente engelse Woorden:

greed innuendo redundant bear tedious evaporate furnish have respectively assert joyful counter perception obligatory reside sentiment feel feeling eagle witch dedicate dedicated animate animation while however discrepancy although real really therefore bifurcate bifurcation obedience gaze bootleg indigenous valve take taken enrich claim adversity superstition deal civility switch switches likewise quite separate also competent affront access single person want interior soul Soul booze swoon insomnia challenge astonish astonishment galvanize galvanise obtain different pompous indispensable arm arms commit embody distinguish prompt genuine accurate device nevertheless perceptive villain equity parliament Parliament moisture sustainability execute harsh exposition robust sad intervener effect effects feasible family espouse female sheepshearer meet meeting Meeting moreover implementation therapy treatment board boarding standout aperture fictitious evasion ordinary hereby besides culminate culmination beside condo maize uncertainty mediate percentage percentages farmhouse flat overcome subsequent slowcoach surname rare centipede over emulation kind species specie anxious ping-pong cosy strain cozy uncertain well-behaved recreation re-creation emulate tend attitude presumption ethical extend inevitable former incorporate zest adapt mere warehouse warehouses steady emergence mercy beg brand if exploit exploited divert needless oxtail toss ring inscribe inscribing evil addition sequel exempt lord Lord crack reliable binge prohibition chaplain pocket pockets rebuke being ostensible insanity reprimand indecent sphincter scenario

Recente nederlandse Woorden:

aantasten doorzettingsvermogen liggen gelegen lastig vers achterwerk kok lezen bezetting schamen omdraaien verwonderen krijgen krijg verdacht verdenken vrachtbrief optreden monotoon verdrietig bezit bezitten lijden geleden misselijk gevoel lullen lul verheugen binden fitness gebonden gemeente spaarpot onrustig counter ansicht doorbrengen sentiment kiezen verplicht gekozen verlangen mogelijkheid mogelijkheden fuif fuiven spraakleraar massaal redelijk feeling ontevreden dus hebben verdwijnen verdwenen sfeer toewijden toegewijd toebehoren gebruiken gebruik aanwijzen designer Designer balzak daarom zwijgen echt voorstelling tegenhanger omgeving uitstroom uitstromen vliegen gehoorzamen dekking boodschap boodschappen bovendien komijnzaad stof stoffen blokfluit toewijzen revue onschadelijk tak taken paraaf belangrijk look ruitensproeier uitstraling hockey hockeyen chemicaliën wonderbaarlijk uitdaging fut versleten verslijten waarvoor landbouw ringweg volgen notaris bezoekdag vermoeiend vermoeien beste passen gepast hobby speeksel ook competent weersomstandigheden luchtballon want geboren Soul stempelkaart terugbetalen woningnood uitvoeren uitvaren eenmalig reclamefolder lopen loop ligging maar varen vaart ongeneeslijk daardoor verloven galvaniseren opnemen onmisbaar immigrant verdisconteren onontbeerlijk praktijk knop knopje aanraden omzetting vertaling relatie Relatie veiligheidsvoorschriften veiligheidsvoorschrift lood loden accuraat realiseerbaar overkomen stoeltjeslift desondanks kennen opletten oplettend ploegbaas taal koffieboon toegankelijk vertoning overdrijven overdreven advies remmen rem tevoorschijnkomen kabinet kenmerken kenmerkend verschijnen laagseizoen schuur schuren omweg onderscheiden gebeuren onderscheid logistiek stoppen gestopt familie mogelijk wegvluchten konijnenvlees bevallen personeel uitvoerend punt varkensvlees weerstand