Recente engelse Woorden:

gross mansion foundation inoculation appropriate flex evasion natural chuckle chortle phenomenal hinge bliss sole shenanigan enlarge enlargement revulsion snipe envelop frolic frolics STA mimic increase increasing halt talk Talk presentation research settle settled apply application entertain drown drowned comfort comfortable acknowledge rigid defect reminder Hun rectify imbalance spectacle spectacles retain example purpose climax serf estate intrigue intrigued contact inheritance concede barbarian lapse emerge metallurgy Germany fender single profound wool woolen recurring eulogy instigator magazine remain stop Stop parenthesis top yeoman emerging interrogate literature wan short-sighted illuminate involve obtain perish perishing upset peasants cuneiform crypt block Block excess excessive dumpster attenuate attenuation vestibule livid benign clean retaliation frigid ready threat kite caution engage curious accuse accuser consignment velvet asynchronous sever severing callous stock fluff multitude posterior token creed attribute ponder issue before distortion satisfy brew cripple defecate trotter topple refute discern scale possess commute commuting poll dent resent resentment deputy wedlock shift erratic abominable gruesome loathsome sift shun unlikely accommodate ski skid indulgence prevalent rebirth align inward diploma treat Spencer diffuse staircase disperse dispersed dispersal offence determine devolution prevail prevailing vindication ennoble bungle burglar radius RADIUS trade trial mock care team Team methodology skip burden phrase phrases niche amend fragrance fray

Recente nederlandse Woorden:

gelegenheid gelegen bevestigen bedriegen redeneren inzicht aanzetten aanzet deelname proesten vervullen pols pol polsen rijzen straf straffen toelaten toegelaten komen kom berm verbazen verbaasd verlopen doornat fut envelop hagelslag couvert staan STA slurpen bijkomend bijkomen aankondiging Aankondiging volwaardig navel bovenarm kuit baton bâton coup elleboog odeur kniptang beïnvloeden leveren lever coupé verdiepen belemmeren gendarme ordonneren talk spreekbeurt research deserteur sollicitatie morren aangenaam identificeren beëindigen Beëindigen geheel samenzijn knikken knik eten bijeenkomst bijeenkomsten defect herleidbaar lui lied gevoelig eigenaar hun Hun vertegenwoordiging rechtzetten nog aanvullingen plaatsvinden jullie ter saldo keelholte climax contact zichtbaar aanwezig aanwezigheid minstens beoordelen omvatten verwennen verwend verwoorden kenmerken kenmerk aflossen vaarwel reikhalzend waardeloos spatbord single verbeteren zwemmen tarief tarieven verlet hakken hak jurk wol wollen ver zien ontmoeten cliënteel wensen gewenst klant klanten Klanten zoektocht natuurlijk natuurlijk! ons boodschappentas enig nuchter jarig dennenappel voorstellen voorstel samenvoegen instigator vermogen stoppen stop opofferen gevoelens betalen uitkeren loon lonen bocht bochten halffabrikaat beoordeling vinden oprichten overgave voorkomen aandoen uitleggen uitleg Uitleg verwachting à A afwezig afwezigheid berusten berustend beleving koelkast piano top toppen sjaal ertegenaan groet uitoefenen opdracht laat laatste waardevol dagboek bedoelen naast achterhalen voorzien wetgever missen mis maandag leerstof opsplitsen mevrouw sociaal kostenpost behulpzaam vertrouwen spijtig toepassen aanschrijven