Recente engelse Woorden:

beige dusky separate dupe joke joker shirt try tried brave trepanations major shake shaken friend from span longevity widen patron contradict concise privilege privileged friends Friends widow quarantine forensic commence during commencing knight emphasis strengthen amplify item reprieve expand commitment ample thing things regress regressive be viz has-been pace drag-queen PAE lose loser poke boat audible wood behave shortbread stop stopping guinea-pig norm norms mink consensus incentive incentives psychological offer belief engage engaged cutie good different artist wake gambit implement way ways firmament pilot saturate saturation fool administrator Administrator sentence sentences many pretty heron service cricket perplexed perplex morning chimney chimneys funeral coffee shingle shingles belligerent flimsy have chocolate quick punch ligature retort arsenal kiwi Europe Spanish to scoot scooter remark brisk comment travel hike hiking debauchery caption act ACT verb Tanzania sore see Guatemala deal dealer response encephalitis concert concerted distant who cold Cold in unless deputy excel hiatus exploit exploiting beyond console discuss mere undercut uneven curfew dung tenement homage misogyny endearing arrogant hence relative relatively directory confirm requisite yet pose privacy Privacy conservatory obey grip scythe hollow hang migraine palate palatable despite wildcat van VAN beast bear outlier nod lieutenant-colonel carnivore walnut turkey Turkey iota increase increases

Recente nederlandse Woorden:

beestachtig beestachtigheid aanpassen aangepast beige notitie Notities onderscheiden onderscheid schedelboring beschermheer zolang joker samenspel maatregel verkopen hobby verkeren verkeer afvoeren afvaren zodat recalcitrant worden proberen verjaardag drinken dronken dronk omzetten omgezet maart deugniet steeds uitlaatklep kous kousen vormen vorm rakker vriend protestant Privacy van bestempelen immer voornaam voornaamste spanning aangezien aanzien Rusland volgen zullen recht schedelboor naar vermommen vermomd verhogen voordelen tijdens spek spekken lief plaats plaatsen herzien kool vergissing onderdeel item door misschien litteken littekens overig termijn betoveren betoverd lucht luchten moeten dingen ding lijken lijk jongen jong vaak indrukwekkend immuun zelfvertrouwen kopen kop toegang vervullen systeem PAE vanzelfsprekend gewoon zichtbaar dienstverlening hout herkenbaar versnelling doorsijpelen onderhandeling afhangen tijdsduur hek heks heksen mink titel uitspreken uitgesproken overtuiging vlot vlotten offer offeren prikkelbaar voelbaar believen omgang leiden jenever rembours regering vragen gevraagd behalen evenwichtig vereisen wake vlakbij bannen garantie vlak vlakken menig bedriegen mening schade beetnemen verraden verraad begrip zin zinnen milieuvriendelijk momenteel bankbiljet uitlaatgas daarom soldaat uitlaatgassen overschrijven daarna vuilnisbelt bewustzijn kruk krukken pedant toelatingsexamen dichtbij herhalen Herhalen terug Terug bedrijf bedrijven Bedrijf hernemen schat schatten opnieuw instantie have verderop buiten buit Buiten bewaren persoonlijk persoonlijkheid tussentijd vaker bedrag verspreiden vak kortgeleden recent toevoegen Toevoegen passen pas zingen maatschappij