Recente engelse Woorden:

treat confession provide compatible reason voice extensive wander wandering drive methodology ability endeavor reform quibble accuse accused clue flank entire tendency tendencies value large largely intricate chancellor abdicate luckily overrun novel eager threshold Threshold crest seal pass billion passed matrimony utilitarian maintain reduce sustain adhere duty duties ascension Ascension overturn profound bald mean meaning repeal venue order gable platitude whaling stave capacity Capacity involve declaration abandon consummate consummation swampy nice closet inevitable backlog horizon skeleton necessity innate moreover sentiment mundane urge failure hence conception supervise extension extensions purpose giggle further far farther crop signal consequently attain reveal objective object loosen loosened process Process generate nutrient mediate emaciate emaciated engage self-regulating splendid wonderful premise premises by stature coarse horrific decrease camaraderie ease therefore exterminate chill chilling duvet elegy counsellor entice enticing contingency bias biased exceed smuggle confer eligible ineligible manifest extant stagger staggering staggered Capricorn whirl business busy Business address sample sampling bigotry distrust slot administer evidence panopticon assess disparaging reward inconsistancy also fiery approve mediation consideration considerate modality entreaty however density bow perpetuate perpetuation demand likely predominate disturbance deteriorate deterioration simultaneously simultaneous predict because point pointing convince convinced cover astragalus revolt nap NAP act ACT boon derisive treaty slash property

Recente nederlandse Woorden:

dichtbij klacht vlakbij belasten les lessen kussen kust blessuretijd ontdekken worden elke elk maand mijn mijnen manen leiden paar paren aankomen koorzanger likdoorn nu omzet omzetten flank studeren consumeren maart overschrijven intentie beginnen begin geloven kloppen klop gelukkig bereid bereiden vergeten geven kist kisten vluchtelingenkamp vriendin ervaring onbegrijpelijk verbreden vla spannend spannen blessure contingent omgeving poseren dromen droom muziek gehorig onderzoek onderzoeken omdat ochtend verbazen galblaas daarnaast gezond gezondheid vaatdoek bijna order wisselen wissel opmerken optellen platitude vers komen kom categorieën Categorieën meubel meubels onderverdelen sturen stuur tank tanken aansluitend godin daarna koningin afdeling closet leider verzorgen wegsturen leuk naast poes slagerij kater staan staat sentiment gemeen kolf duidelijk bemoeienis handvat doei net netjes woordenschat tijdje afzetgebied voordeel knutselen herkiezen verblijven stoep opmerkelijk dichttrekken zelfstandig inhoud inhouden Inhoud buik gegeven wapenbroeder wapenbroeders vrij vrijheid mogen aandacht kunnen dan ontvangen zonder hopelijk broekvent dingen ding ongeacht bijgevolg keuze eetlust poep ander schijnen schijn teleurstelling maar laat laatst schijt kotsen kots vat vatten overgeven elftal kosten kost onderdanig onderdanige borg onvoorwaardelijk regen regenen gaar tanden tand meevaller es diep nederig samenkomst beek grootboek keukenweegschaal hoorn wedstrijd gieten baar baars helft duister jenever uitzetten ontsmetten steriliseren stekker stekkertje blijven afkeuren afgekeurd passen pas