Recente engelse Woorden:

parasol fat FAT accede cheeky nervy affirm fair foe eyebrow time-lapse bald eucalyptus attract attractive seduce stab incoherent abbreviate abbreviated move moving vista continuous shift shifting interaction deteriorate spooky bully report send marvellous fix obtrusive colourful card approach precedent save Save provide consider considerable help Help artificial vintage trust exist variate variation subsequent subsequently indulgence change nuisance relief restraint span shiny scope line lines tenant tendency blend benefit flow attach attachment Attachment compel compelling learn preliminary nutritious alleviate reluctant graphical suppress suppressed quench warranty matrix Matrix blended inhibit inhibited unshakable compliance restrain restrained identified sediment sediments affliction governance tribulation primary taste warrant caution dragon stern apply within infinitesimal in reminder visible structure structures plan representative seminar relieve appetite contain container finish Finish incorrectness legitimacy disadvantages stalemate nook adequate belief dully combustible benefits due alternative alternatively protocol handsome drawing-materials steak salary possibly therefore sea horde cross deliberate crosswise lid LID deceive cheat dodge strip locate proper properly visualizer unless navy urban assign assignment brooch mass Mass toilet beneficence barley bureau nowhere shah exile perch conform compliant around develop leveraging bear bearer commitment bookmark still key-point India sense extensive pursue ensue hallo cover coordinator gather obtain restitute comprehend flood coffee involve involved

Recente nederlandse Woorden:

parasol stevig fat FAT erkennen vaas fair omzet omzetten draagvlak leiden leidend namelijk tak legger leggers eucalyptus zorgeloos terugbetalen op mahonie ophogen indeling begrafenis voldoende bemiddelaar plaat plaatje plaatjes woensdag verlopen verloop omschrijving voorbereiding kolengruis binden bekijken pleister pleisteren trachten kiezen gekozen inschakelen bevorderen onderaan draaiboek plint doorlopen doorlopend beschadigen beschadigd onevenredig afronding roem roemen zeker zekerheid afwikkeling gelijkwaardig gelijkwaardigheid regelmatig wendbaar voordeel archiveren hetzelfde instructie overleven orgaan oppervlakte authentiek mokka opschonen Opschonen beste verrijking trust asfalt tamtam spoed spoeden onvoorzien opstellen opstel onderzoek onderzoeken magazijn stuwmeer beschrijving reliëf spanning integreren scope meenemen betreffen tenant aanvrager vloeien krab krabben afrekening taal bederven fase omroeren roeren roer bewonderen nek nekken verzieken voldoen gebruiken gebruik verstoren voorbereiden voorbereid wetenschap veroorzaken veroorzaakt spellen vertoornen deadline kreukel kreukelen ruïneren lief liefste onwillig wel wellen hulpbron doneren schat schatje pesten pest arbeidsongeschiktheidsverzekering geduld dulden matrix Matrix plooien plooi etalage doorslaggevend uiteenlopende iedereen Iedereen identiteit karakter afwerken hoogtepunt voorkeur snel snelheid inspecteur beslissing certificaat overdrijven overdreven waarderen gewaardeerd inhoudsopgave georderd hebben ondersteboven vertalen inzicht tussenvoegsel waarborgen waarborg voorvoegsel ondergeschikt succes kosteloos voorletter voorletters tevreden tevredenheid behalen kosten kost voornaam Voornaam bewijslast opbrengst digitalisering huisstijl nauw rabarber weten wet kandidaat ovaal versnelling toonaangevend held optimaal eiwit helm