Recente engelse Woorden:

MP3 lah-di-dah sacristan heartbreak differentiate conservative acknowledge conservatism brother friar AutoSum substance esteem esteemed fig-tree distinguish adapt device take require required reconciliation log logs diminish swine forest associate associated crucial rival rivals theory subvert imminent comprehensive stay see seeing daylight administer absence time strategy already tuition akin variate variation lino idea ideas extend regulate regulation lure quibble exuberant hairless inhumanity final finally covert covertly gasp Ethiopia trill culture traitor storytelling subsequent self-righteousness approach crack cracked vent self-pity confirmation prospect profound profoundly precedence random Jamaica menace bookmark persecute predominate teach teaching speck extension provide familiar exposure libido desire vermin failure failures exaggerate exaggerated antagonist penalty parrot invoice sceptical send conscience cosmopolitan ward root scribe protagonist acquire parole probation destructive destruct unprecedented stagger staggering due despair counsel at revive reviver B2C forgive forgiving movie trifle trifling constable sudden suddenly condo competent pace SID assemble communal yeast bold dignitary good well best reckon simplicity mean frivolous semolina recruit recruitment longitude die audit familiarise accustom accustomed start reduction parsing mere vouch ditch wonderful receipt resilient inclusion reclaim rank one-eighth thigh wasp regale while coin coined another Jaarrekening share both perspire twist assume leather similar vanilla-pod client smudge greasy http HTTP gay extensive hello smoke

Recente nederlandse Woorden:

Oost-Duitsland tv-programma geven nomineren interview interviewen warmte stappen stap ontwikkelen grofvuil bewust verdrinken verdronken mensen mens zonsondergang kijken kijk hoepelen verliezen verlies bed teleurstellen teleurgesteld lekker voorrang voorhang sprinkhaan selecteren geselecteerd rebus luisteren luister verkoren kennis eng domein duwen duw regime druk drukken afdeling al meerderheid begeleiden variatie duidelijk per bekennen bekende tarten echtscheiding boven radiostation behulpzaam spreiding betrokken betrekken enthousiast trilling culture cashflow storytelling waarschijnlijk oplossen temperatuurmeter overwicht condoleren onderscheiden onderscheid vorstelijk gastvrij gastvrijheid wegpiraat gade truck stampen geluk beperking band lente geruststelling dansen dans vrijdag penalty wegwerpartikel protégé orkest koor stil stillen Stil peuter peuteren hoogachtend hoogachten kleuter lozen beetje bijles knaleffect duren vroeger vroeg verplicht alinea druppel druppelen strand stranden wat meetlat ter filosofie voorkomen vechten vocht toesturen kansarm officieel kleppen allochtoon ge echt toepassing behalen vakkenvuller krijgen populair krijg omtrek omtrekken drank blij stelsel door controle pull-over uitleggen trui studiebeleid vanavond worden competent nascholing crapaud fotolijst getal beursgenoteerd bal ballen groot grootheid tegoed donateur hond gier gieren omvatten angstig stout misschien smijten fiatteren gebruiken gebruikt longitude die hulp opeten koop koopje afslaan ezel kladpapier fik fikken avenue cultuur redigeren hierdoor kleur kleuren eens snel snellen aanbevelen uitbreiding omverrijden brutaal staken lomp staak toelichting beloven betalen medeleven