Recente engelse Woorden:

evil halt halting residence deception energy call duvet dawn gulp gulps portray swindle swindler delay grouse amend repel cage cages groan dull entity legal fluffy dedicate dedicated counterpart officer lot lots stand standing external outline webpage diploma great greatness construction grasp integrate integrated enclose picture enclosed greasy same adroit staff shiny gang element stoop godly godliness luff compel compelling annotate annotation dread dreaded cheerful spiky pervert part parted room gnosis amiable storey affable emerge emerging mat glass necessary balding issue issues shave delicate acquire fib straight sharpen sharpening wavy curly praise praised tap envy elderly fear youngster give floor carpet loot task pillage lunch quarantine garden wren dinner sing breakfast fawn gossip drab amplify amplifier opposite from lamp out-of-doors peanut peanuts warranty numb paint dangerous claim specialist encourage hair restrain postpone postponed rarefied spiteful gauge brush bud shrugging few get abundance lookup temptation gateway convenient shenanigan background discern tinker plain complete completely tablespoon refresh exert exerted curtail curtailment variate skirmish skirmishes scaffold scaffolding administrator Administrator gale charm lure garlic come vigor creek strand ash mechanical ashes kilometre opportunity kilometer accomplish fuse vennootschapsbelasting yet shade man MAN Man execute executive intrigue frontal watch undress undressed be here sun incumbent see SEE

Recente nederlandse Woorden:

namens marionet benauwd benauwen leven overmaken hol koud voldoen pand geheel gehele groeien groei tijdig hersenen mening benutten klimrek uitstralen verlopen verloop planning Planning bespreking hollen Brazilië moe grappig saai slapen slaap uitroeien normaal zien filister dokter dokteren augustus begrijpen vast vasten klimmen klim inzetten inzet hoofdtelefoon studie overtuigen overtuigd waren waar bespreken besproken kater ontwikkelen bedreiging slecht slechten incubatie handig onhandig vroeger vroeg bezit bezitten dergelijk uitdager priester heleboel doeltreffend voorraad inhouden hierdoor nu serveren daardoor bibliotheek gerelateerd relateren poëtisch mogelijk schooljaar oefening meeslepen meeslepend aangrijpend bijbenen druk drukken dorp omweg ingrijpen ingrijpend bevorderen ook geducht duchten zitten neef het uniek dit uitzoeken diploma wedstrijd eten narcis inhalen reis reizen rei fijn sofa laptop eigen straks framboos beste aardappel aardappelen elkaar epidemie optrekken troep troepen banaan onzeker onzekerheid samen ui wet wetten weten meloen volgen behalen wortel wortelen appel appèl vragen citroen POS varen tomaat benodigdheden nodig erwt oprijzen pesten pest inspireren moeras aardbei waarin bang manier jaar spannend spannen span bevolking overdag uur maar vreselijk virus doorelkaar geruststellen zeedieren zeedier vergelijken metier métier room tijdspanne uitkomen vinden komen wandelen volhouden minzaam berg bergen nachtkastje meten mat matten matsen moeizaam fysiek universiteit buiten buit indrukwekkend Buiten betrokken betrekken daar