Recente engelse Woorden:

apply application encourage encouragement most mostly stuff natural naturally kind dominion forage foraging bully lee lees restrict footfall guy guys redeem tonight need frog mannequin repository offer rule rules see SEE contrive trial trials buy jury restricting gather gathered therefore detect inclusion zoo unexpected month symbol turmoil vital honey husband cake fast stair stairs measure measured although conscience legume compose composed arm compliant excess lie lay mumps unwavering information secure collect collected part-time background beneficiary consistent aggravate methodical profound robust persistent amiable capsule deliberate decrease decreased gastro-enterologist absence genre elect void grow growth authoritative bingo penultimate spare define determine retest familiarising vineyard tooter tooters inherit bold boldness inquisitive top authenticity profiteer loan-shark dish bacon thesis lad laden bear approval heed endive ball revert overwork paper hi orbit hut separate segment prelude colony brown sphere staple accomplish frustrate frustration chef plank crash insertion distinct image images consumption adequate scale blemish scales gold Gold split mix breakout type sequence snap blue partner rail tree breakdown Breakdown blouse extend veranda grand minute minutes approximately high higher right plain mutual hence estimate odd oddness gratifying straight exceed inhalation gasp arc arch take ark grasp relationship Relationship diminish phrase wood clumsy vault coincidence consequently unpalatable

Recente nederlandse Woorden:

goederen klant entameren richting kinderen niettemin beweren als lossen starten start Start even leerrijk progressief weg steenweg bliksem bliksemen afbouwen waarom vooruitlopen verprutsen glijbaan amandel lezen rugwervel ondanks ondank aanpassen dal gezellig belofte paraplu drempel Drempel opmerking Opmerkingen geen temperatuur betalen regelen regel toereikend doen bloesem erg klinken klink goedkeuren goedgekeurd vermijden offer offeren aanbod oog ogen wortel krijgsmacht jury kan kans ontvanger doel doelen doel- pool Pools bestelling zojuist meerdere zonet leiden worden toeval toevallen eenzaam erfenis samenhoren verstoren bepalen schetsen schets opzetten opgezet Nederland Nederlands vanmiddag object grotendeels loon lonen antwoord antwoorden daar jammer jammeren pesten pest plotseling moeten risico pijler pijlers onmiddellijk leven peperkoek begroten tijdje boffen bof teweegbrengen jeugdig rijden reden persoon vervelen gemeentehuis essentieel inflatie chat afstemmen belang gedachtegoed aangrijpend gewoonweg volgen volgend bezoeken verminderen verminderd sport bouwer hazenpeper film filmen vergrijzing zelfgemaakt beslissing verschillen kalm uitleggen les lessen toenemen grootte verhaal verhalen natuurkunde toenemend jeugd doorgaan initiëren secuur rustig aanstippen afsluiten Afsluiten ophitsen meespelen prikkelen prikkel consistent bezorgen oever kroon kronen bewerkstelligen stimuleren terug Terug kind kunstenaar ventilator kunstenaars tenue afvuren een eenheid activeren vertrouwelijk vertrekken vertrek lanceren voor vanaf onderstaand genre beleven klaarstaan nogal opvallen opvallend aftrap aftrappen gering buiten buit Buiten duits