Recente engelse Woorden:

fate skipper ailment improve improvement decline free train bash madman folklore equanimity linseed transpose cultivate odd conductor echo ECHO Benjamin regional sheer sanction sanctioning blackmail wage wages marrowbone chivalrous utility dungarees wily yucca ponder obsequious disquiet overturn control-break CERO orange gang portière bushy matrimony black shrewd intercede crust scuffle forecast chart stripe slack slackly Feedback apprentice find Find blueberry improbable spring cast grapevine thesis washbasin repulsive reclaim ungodly palate palatable entrench drowse yodel cupboard stereotypical obese sure as AS attain attainable tempo idiosyncratic seal garden gardening vivacity volume manage manager include dissipate dissipation medicine assess assessment experiment E oust suppurate twig accomodate derogatory encourage major-domo chime chiming circle circles blue tumult kitsch allow poke poking indifferent cantankerous write diet vital download crybaby corvette diaphanous name reassign mine mining fish inaccurate vagabondage silence pipe interest interesting operate Spain ligament love-sick pool poach casserole swing pardon Swing gene cabbage-lettuce backplane sublime frame treat treated cellist unsportsmanlike support supporter hip acrimony outbid remind Indonesia woodshed massage contusion contuse forsaking may stuffy jag accompany combustion diameter put freely inspire delivery tie cheque theorist lily anyway declare eminent smoke smoking boat propel iron stapler an maul brainchild walkie-talkie protestant flippant deaf cook learn remodel set

Recente nederlandse Woorden:

goedkeuring uithoren depriveren verzenden teug teugen beroering verduurzamen erfelijk agitatie afspraak gesleur onderwaarderen bediscussiëren sleepboot sleepboten biotoop toevertrouwen strekken pareren rock Rock mild bereidwillig geestig preciseren onderwerping loonbeslag samensmelting verwezenlijken verlinken concours aanvoerweg kopieboek kopieboeken indijken toegangsweg gang perplex werkwoordsvorm onbruikbaar onbruikbaarheid vief snot gangetje schurk schurken tijk tijken klepperen rotstuin rotstuinen luiwammes duwen duw oplappen terughoudend terughouden hoogstaand tas nadenken nadenkend een eentje ongerust ongerustheid boekhouding afgrijselijk gigolo Slovenië slungel slungelen astronoom astronomen transparant opgaan gordel temptatie humoristisch kabeldraad verzorging hooggeplaatst drie verdunnen strak scheiden gescheiden sufferd sufferds jeneverbessevrucht toog overdoen plomp vooraf subtiel oprichten lijken lijk idioterie stationeren granaat internet situeren mousseren daveren bot botten individueel verzekeren secundair wegruimen enkeling diameter warm varkenspoot smoking vereisen protestant protestants persoonlijk persoonlijkheid koppeling eisen eis vereist kind mollig staan staat temperament staten hart doorbrengen opvatting bult spotten indië overtuiging top toppen rustbank dateren Indië Indie stand waterverplaatsing afsplijting appel appèl duren college pathologisch Cuba voerzak grill valletje arbeidsduurverkorting beurs hut hutje jong jongen rooms peilen peil Fransman klad kladden lensopening kijker klojo gemeeschapje betekenen teweegbrengen leefwijze fluor decimeren verlichting twijfelen twijfel wisselen wissel handleiding verbaal doodbloeden aard aarden oktober gebied aambeien uitzondering wenteling omwenteling t.a.v. omwentelingen vastleggen kitsch stront verminderen verminderd