Recente engelse Woorden:

tendency distortion inherit marital shibboleth expression adverb emphasize touchstone count counting thyme soil thorn appeal claim appeals stubble budge c.e.o. strap strapping mat especially moan purpose aurora Aurora angle understand understanding chronicle numerous justify justification establish establishment altogether melt depict incorporate enrol carry enroll amplify amplification incentive knot balance Balance hack premise purposeful embody semantics imagine orbit compass proceed circumnavigate irrational loiter loitering heap heaps lounge determine determined merit basis scope sprain trickle contend prompt analyse catering flex suppress divert reconciliation abyss accomodate inaudible proportionate recruit keen expose tile show why corkscrew occupation rod spherical courtier detect adorn rake famine backend rein money additional additionally among darling Darling obligation action constraint address faint notice vice premium provide virtue effective effectiveness cheer outcast abstain abstainer transfer Transfer engage gauge fuel general General deception ditto apron gormandize confer velocity extent pursue emperor resin reflect employee surrender bliss commitment dwell supplement fee leverage Messiah dicer myrrh seek shiver shivers head header anywhere remark ribbon Ribbon everywhere gross swirl grace coat coating unlock Unlock measure induce present present! setup rush assess graceful irreconcilable stun stunned skill gut fierce impetus HAL magnate hall binge gang differential seize contain unknown Unknown pickup sound component utter utterly

Recente nederlandse Woorden:

zinken zink inburgeren dwangbevel dicht dichten dakloze ijsberg wegwijzer aanspraak receptie sturen stuur vastmaken krijgen instelling inboeken versnapering claim vormen vorm namiddag ondanks ondank synergie vermoeden liggen achternaam Achternaam leven achtergrond meten mat matten mogen omgeving gebruiken gebruik binnentreden boeken boek dragen heerlijk hebben aangezien aanzien achteraf vervalsen veelzijdig inaugureren planning Planning binnengaan budget inlijven overnemen verlaten omdat advertentie vooral aanvullen appartement knot knotten trui hakken hak tabblad voeding moeder vader proeven modulair contactgegevens Contactgegevens semantiek overzicht Overzicht onberedeneerd doch doorverbinden Doorverbinden basis ontslag ontslaan onduidelijk onduidelijkheid verhouding muts scope zuren ontlokken kornet gezond gezondheid analyse prompt werkzaamheden werkzaamheid catering arm tweezijdig vangen gevangen kreeft vlak vlakheid vervroegen begeleidster koker zolang leggen gelegd steeg aantonen winnen veel velen kast beschikbaar stenen gas kerstgezang kerstgezangen stoer vergoeding meerdere klok klokken aantrekken tandpasta hergebruik nieuwjaarswens plaats plaatsen vergelijken teddybeer belendend vertonen conditie geluk verstevigen allee show aardig scooter overbrengen peilen peil bruin bruinen gedeeltelijk test testen schamen oorlog tinten been daarvoor overleg overleggen levenspartner na n/a dat DAT waarbij vergiftiging vervreemden spiegelei rein omelet spoedbestelling waarderen gewaardeerd omgeven ontwikkelen spelling geloofwaardig pand hobby beduusd beperken beperkt teleurstellen gewoonte want krampachtig kalmeren wijten uiteindelijk meubilair vervelend vervelen verkrijgen principe geluid luiden bestelling vanwege