Recente engelse Woorden:

Recente nederlandse Woorden:

klas vereffenen terugbrengen inleveren collega's Collega's overlappen nastreven kind poncho verdikken ervaren tulband omslagdoek krijgen eerst eer keer keren trouwen trouw huisarrest veroorzaken stijgen uitkomen duiken duik succes waardoor uitbreiden verbreden bevestigen dokter dokteren opleggen genoeg aansluiting aanbieden inrichten plaatsvinden lieverd onderhoud onderhouden vertalen overlijden overleden vicieus onbewust verwennen blijkbaar notulist voorzitter pan namelijk kennen vermoorden bespreken besproken tentoonspreiden betrokken nu betrekken verklaren aanwezig springen trend present present! comfort support uiteindelijk winkel winkelen onderscheiden onderscheid zitstang tv ontheffen verkopen verkoper reep drempel verdienen ziektebeeld stoornis onverschillig boeien boei twisten twist inventariseren sigaret om tevens automobiel stressen koek koeken glas stokbrood brood wegkomen volgen muis mui hoed hoeden vuur vuren vuurwerk verstaan rat lamp vak vakje medeklinker terugwijken tapkast klinker schutting opbouwen overhoren gal GAL nadenken ontglippen chocolade doorstaan heengaan inleven lostornen bezem bezemen berispen attenderen aanvoelen woede verheugen verheugd tellen tel spuitbus sabotage proef proeven ontlokken lokaal hernemen uitstraling onfeilbaar blik blikken aanhalen zuigen zogen wegrennen bescheiden voortjagen vergemakkelijken verstoring uitlating terugslag spoorwegwissel ronddraaien overstelpen ophitsen onontwikkeld vervolgens onbewogen daarmee leiden huishoudster konvooischip inzetten inzet heksenketel geleide e-mailadres etappe commentaar tol tollen bezemkruid behartigen baanvak aanblikken waarneming vereniging polariteit onwetend naam Naam inachtneming die dier aanraden gedenken vermoeden legering zeehond