Engels

Uitgebreide vertaling voor relationship (Engels) in het Nederlands

relationship:

relationship [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the relationship (love affair; wooing; courtship; )
  de verhouding; de relatie; de liaison; de verkering; de liefdesrelatie; de liefdesbetrekking
 2. the relationship (connection)
  de verbinding; de samenhang; de correlatie; de band; de relatie; het verband
  • verbinding [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • samenhang [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • correlatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • band [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • relatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • verband [het ~] zelfstandig naamwoord
 3. the relationship (connection; association; relation; )
  de verbinding; de relatie; de link; het verband; de samenhang; de liaison; de connectie; de aansluiting; de band
  • verbinding [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • relatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • link [de ~] zelfstandig naamwoord
  • verband [het ~] zelfstandig naamwoord
  • samenhang [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • liaison [de ~] zelfstandig naamwoord
  • connectie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • aansluiting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • band [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 4. the relationship (romance; love affair)
  de romance; de liefdesgeschiedenis; het liefdesavontuur
 5. the relationship
  de verwantschap
 6. the relationship
  – An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many. 1
  de relatie
  • relatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor relationship:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aansluiting association; bond; connection; junction; liaison; link; relation; relationship connection; contact; junctions; line; linkage; linking; telephone connection; telephonic connection
band association; bond; connection; junction; liaison; link; relation; relationship adhesive tape; agreement; alliance; association; band; binding; bond; book; league; link; pact; strip; thickness; union; volume
connectie association; bond; connection; junction; liaison; link; relation; relationship connection; contact; junctions; line; link; linkage; linking; relative context; telephone connection
correlatie connection; relationship correlation
liaison amorous adventure; association; bond; connection; courtship; junction; liaison; link; love affair; relation; relationship; romance; romanticism; wooing affair; appointment; combination; connection; date; junction; liaison; linking; union
liefdesavontuur love affair; relationship; romance
liefdesbetrekking amorous adventure; courtship; love affair; relationship; romance; romanticism; wooing
liefdesgeschiedenis love affair; relationship; romance
liefdesrelatie amorous adventure; courtship; love affair; relationship; romance; romanticism; wooing affair
link association; bond; connection; junction; liaison; link; relation; relationship connection; contact; hyperlink; link; relative context; symbolic link
relatie amorous adventure; association; bond; connection; courtship; junction; liaison; link; love affair; relation; relationship; romance; romanticism; wooing affair; alliance; combination; connection; contact; junction; liaison; link; linking; relation; relative context; union
romance love affair; relationship; romance
samenhang association; bond; connection; junction; liaison; link; relation; relationship connection; contact; link; relative context
verband association; bond; connection; junction; liaison; link; relation; relationship bandage; connection; contact; ligature; link; relative context; sterilized gauze; swathe
verbinding association; bond; connection; junction; liaison; link; relation; relationship Junction; association; combination; connection; contact; joining together; junction; junctions; liaison; line; linkage; linking; linking together; telephone connection; union
verhouding amorous adventure; courtship; love affair; relationship; romance; romanticism; wooing affair; combination; connection; junction; liaison; linking; proportion; relation; union
verkering amorous adventure; courtship; love affair; relationship; romance; romanticism; wooing
verwantschap relationship alliance; connection; relation
- family relationship; human relationship; kinship
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
link cunning; roguish; slick; sly
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
band band

Verwante woorden van "relationship":

 • relationships

Synoniemen voor "relationship":

 • human relationship; relation
 • state
 • kinship; family relationship

Verwante definities voor "relationship":

 1. a relation between people; (`relationship' is often used where `relation' would serve, as in `the relationship between inflation and unemployment', but the preferred usage of `relationship' is for human relations or states of relatedness)2
  • the relationship between mothers and their children2
 2. (anthropology) relatedness or connection by blood or marriage or adoption2
 3. a state of connectedness between people (especially an emotional connection)2
  • he didn't want his wife to know of the relationship2
 4. a state involving mutual dealings between people or parties or countries2
 5. An association established between common fields (columns) in two tables. A relationship can be one-to-one, many-to-many, or one-to-many.1
 6. A logical connection between entities.1

Wiktionary: relationship

relationship
noun
 1. connection or association
relationship
noun
 1. het verwant zijn
 2. overeenkomst, affiniteit

Cross Translation:
FromToVia
relationship relatie; betrekking Beziehung — Verhältnis, in dem Menschen oder Organisationen zueinander stehen
relationship verwantschap; familie Verwandtschaft — die Tatsache, miteinander verwandt zu sein
relationship landing; toegang; nadering; binnengaan; entree; intrede; omgeving; ontmoeting; kennismaking; betrekking; verhouding; verstandhouding; omgang; verband; verkeer; ontvangst; acceptatie; aanneming; aanvaarding abord — (vieilli) action d’arriver au bord, de toucher le rivage.