Engels

Uitgebreide vertaling voor slander (Engels) in het Nederlands

slander:

slander [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the slander (backbiting; blasphemy; gossip; )
  de kwaadsprekerij; zwartmaken; de roddelpraat; de roddel; de laster; het lasterpraatje; het geroddel; de lastering; de achterklap
 2. the slander
  de smaad; de laster; de achterklap
  • smaad [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • laster [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • achterklap [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 3. the slander
  de belastering
 4. the slander
  de vuilspuiterij
 5. the slander (gossip; babble; claptrap; )
  de klap; de roddels; de roddelpraat; de roddel; de praatjes; de achterklap; het geroddel; het geklets; geklep; de klets; het geklap
  • klap [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • roddels [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
  • roddelpraat [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • roddel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • praatjes [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
  • achterklap [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • geroddel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • geklets [het ~] zelfstandig naamwoord
  • geklep [znw.] zelfstandig naamwoord
  • klets [de ~] zelfstandig naamwoord
  • geklap [het ~] zelfstandig naamwoord
 6. the slander (gossip)
  het gepraat; het geroddel
  • gepraat [het ~] zelfstandig naamwoord
  • geroddel [het ~] zelfstandig naamwoord

to slander werkwoord (slanders, slandered, slandering)

 1. to slander (blacken; vilify; defame; libel)
  zwartmaken; zwart kleuren
  • zwartmaken werkwoord (maak zwart, maakt zwart, maakte zwart, maakten zwart, zwart gemaakt)
  • zwart kleuren werkwoord
 2. to slander (defamate)
  kwaadspreken; belasteren; lasteren; smaden
  • kwaadspreken werkwoord (spreek kwaad, spreekt kwaad, sprak kwaad, spraken kwaad, kwaad gesproken)
  • belasteren werkwoord (belaster, belastert, belasterde, belasterden, belasterd)
  • lasteren werkwoord (laster, lastert, lasterde, lasterden, gelasterd)
  • smaden werkwoord (smaad, smaadt, smaadde, smaadden, gesmaad)

Conjugations for slander:

present
 1. slander
 2. slander
 3. slanders
 4. slander
 5. slander
 6. slander
simple past
 1. slandered
 2. slandered
 3. slandered
 4. slandered
 5. slandered
 6. slandered
present perfect
 1. have slandered
 2. have slandered
 3. has slandered
 4. have slandered
 5. have slandered
 6. have slandered
past continuous
 1. was slandering
 2. were slandering
 3. was slandering
 4. were slandering
 5. were slandering
 6. were slandering
future
 1. shall slander
 2. will slander
 3. will slander
 4. shall slander
 5. will slander
 6. will slander
continuous present
 1. am slandering
 2. are slandering
 3. is slandering
 4. are slandering
 5. are slandering
 6. are slandering
subjunctive
 1. be slandered
 2. be slandered
 3. be slandered
 4. be slandered
 5. be slandered
 6. be slandered
diverse
 1. slander!
 2. let's slander!
 3. slandered
 4. slandering
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor slander:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterklap babble; backbiting; blah; blasphemy; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; small talk; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
belasteren blacking; denigrate
belastering slander
geklap babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
geklep babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
geklets babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash babble; balderdash; baloney; bull; burble; cackling; chatter; claptrap; drivel; empty talk; gabble; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle; yacking
gepraat gossip; slander gossip; talk; talking
geroddel babble; backbiting; blah; blasphemy; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; small talk; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
klap babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash bang; blast; blow; boom; bump; clout; crash; jab; knock; nudge; punch; slap; smack; talking; thud; thump; wallop; whopper
klets babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; rubbish; tattle; twaddle
kwaadspreken blacking; denigrate
kwaadsprekerij backbiting; blasphemy; defamation; gossip; mudslinging; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; small talk; tittle-tattle; vilification
laster backbiting; blasphemy; defamation; gossip; mudslinging; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; small talk; tittle-tattle; vilification defamation
lastering backbiting; blasphemy; defamation; gossip; mudslinging; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; small talk; tittle-tattle; vilification
lasterpraatje backbiting; blasphemy; defamation; gossip; mudslinging; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; small talk; tittle-tattle; vilification
praatjes babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash braggart; chats; small talk; swaggerer
roddel babble; backbiting; blah; blasphemy; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; small talk; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
roddelpraat babble; backbiting; blah; blasphemy; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; small talk; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
roddels babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
smaad slander contumely; defamation; derision; diatribe; gibes; jeers; jeery words; joking; mock; mockery; mocking; obloquy; poke fun at; scoffing; scorn; sneering; sneering remarks; sneers; taunts; travesty
vuilspuiterij slander
zwartmaken backbiting; blasphemy; defamation; gossip; mudslinging; profanity; scandal; scandal-mongering; slander; small talk; tittle-tattle; vilification blacking; denigrate
- aspersion; calumny; defamation; denigration
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
belasteren defamate; slander gossip; speak badly
kwaadspreken defamate; slander gossip; speak badly
lasteren defamate; slander gossip; speak badly
smaden defamate; slander abuse; insult; revile
zwart kleuren blacken; defame; libel; slander; vilify
zwartmaken blacken; defame; libel; slander; vilify
- asperse; besmirch; calumniate; defame; denigrate; smear; smirch; sully
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- backbite

Verwante woorden van "slander":


Synoniemen voor "slander":


Verwante definities voor "slander":

 1. an abusive attack on a person's character or good name1
 2. words falsely spoken that damage the reputation of another1
 3. charge falsely or with malicious intent; attack the good name and reputation of someone1

Wiktionary: slander

slander
noun
 1. false, malicious statement
verb
 1. utter a slanderous statement
slander
verb
 1. iemands goede naam geweld aandoen met onware aantijgingen
noun
 1. het bezoedelen van iemands goede naam door laster of kwaadsprekerij waarvan men weet dat deze onwaar is
 2. onterechte beweringen die iemand in een kwaad daglicht stellen

Cross Translation:
FromToVia
slander laster VerleumdungRufschädigung durch falsche Aussagen oder Behauptungen
slander lasteren; vals beschuldigen; belasteren; kwaadspreken; roddelen calomnierattaquer, blesser quelqu’un par des calomnies.
slander laster diffamation — Action de diffamer
slander belasteren; kwaadspreken; roddelen diffamerdécrier, chercher à déshonorer, à nuire à la réputation par ses paroles ou par ses écrits.

Verwante vertalingen van slander