Engels

Uitgebreide vertaling voor twaddle (Engels) in het Nederlands

twaddle:

to twaddle werkwoord (twaddles, twaddled, twaddling)

 1. to twaddle (whine)
  zemelen
  • zemelen werkwoord (zemel, zemelt, zemelde, zemelden, gezemeld)
 2. to twaddle (babble; prattle; talk crap; )
  lullen; zwammen; zwetsen; kletspraat verkopen; zeveren
  • lullen werkwoord (lul, lult, lulde, lulden, geluld)
  • zwammen werkwoord (zwam, zwamt, zwamde, zwamden, gezwamd)
  • zwetsen werkwoord (zwets, zwetst, zwetste, zwetsten, gezwetst)
  • zeveren werkwoord (zever, zevert, zeverde, zeverden, gezeverd)

Conjugations for twaddle:

present
 1. twaddle
 2. twaddle
 3. twaddles
 4. twaddle
 5. twaddle
 6. twaddle
simple past
 1. twaddled
 2. twaddled
 3. twaddled
 4. twaddled
 5. twaddled
 6. twaddled
present perfect
 1. have twaddled
 2. have twaddled
 3. has twaddled
 4. have twaddled
 5. have twaddled
 6. have twaddled
past continuous
 1. was twaddling
 2. were twaddling
 3. was twaddling
 4. were twaddling
 5. were twaddling
 6. were twaddling
future
 1. shall twaddle
 2. will twaddle
 3. will twaddle
 4. shall twaddle
 5. will twaddle
 6. will twaddle
continuous present
 1. am twaddling
 2. are twaddling
 3. is twaddling
 4. are twaddling
 5. are twaddling
 6. are twaddling
subjunctive
 1. be twaddled
 2. be twaddled
 3. be twaddled
 4. be twaddled
 5. be twaddled
 6. be twaddled
diverse
 1. twaddle!
 2. let's twaddle!
 3. twaddled
 4. twaddling
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

twaddle [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the twaddle (nonsense; baloney; humbug; )
  de humbug; de flauwekul; het gebeuzel; de nonsens; het gezwam; de apekool; de rimram; de klets; het geleuter; de kul; kolderverhaal; de waanzin; de larie; de kolder; de kletskoek; het gezwets
  • humbug [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • flauwekul [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • gebeuzel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • nonsens [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • gezwam [het ~] zelfstandig naamwoord
  • apekool [de ~] zelfstandig naamwoord
  • rimram [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • klets [de ~] zelfstandig naamwoord
  • geleuter [het ~] zelfstandig naamwoord
  • kul [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • kolderverhaal [znw.] zelfstandig naamwoord
  • waanzin [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • larie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • kolder [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • kletskoek [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • gezwets [het ~] zelfstandig naamwoord
 2. the twaddle (empty talk; balderdash; gibberish; )
  het gelul; het gezwam; het gewauwel; het gezwets; het gebazel; het geleuter; de leuterpraat; het geklets
  • gelul [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gezwam [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gewauwel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gezwets [het ~] zelfstandig naamwoord
  • gebazel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • geleuter [het ~] zelfstandig naamwoord
  • leuterpraat [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • geklets [het ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor twaddle:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apekool baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
flauwekul baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
gebazel balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle gibberish; nonsense
gebeuzel baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
geklets balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle babble; backbiting; blah; bunkum; cackling; chatter; clanging; claptrap; defamation; gabble; gossip; jabber; jaw; mudslinging; prattle; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash; yacking
geleuter balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; folly; gibberish; hot air; humbug; jabber; jaw; nonsense; piffle; prattle; rot; rubbish; tattle; twaddle; waffle
gelul balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle
gewauwel balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle
gezwam balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; folly; gibberish; hot air; humbug; jabber; jaw; nonsense; piffle; prattle; rot; rubbish; tattle; twaddle; waffle
gezwets balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; folly; gibberish; hot air; humbug; jabber; jaw; nonsense; piffle; prattle; rot; rubbish; tattle; twaddle; waffle
humbug baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle gibberish; nonsense; rubbish
klets baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle babble; backbiting; blah; bunkum; clanging; claptrap; defamation; gossip; jaw; mudslinging; nonsense; prattle; rubbish; scandal; scandal-mongering; slander; slipslop; talk; talkee-talkee; talks; tattle; tittle-tattle; tolling; vilification; wishwash
kletskoek baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
kolder baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle jerkin; staggers
kolderverhaal baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
kul baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle gibberish; nonsense; rubbish
larie baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle gibberish; nonsense; rubbish
leuterpraat balderdash; baloney; bull; burble; drivel; empty talk; gibberish; hot air; jabber; jaw; piffle; prattle; rot; rubbish; twaddle; waffle
lullen cocks; crackerjacks; dabs; dicks; pricks
nonsens baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle gibberish; nonsense; rubbish
rimram baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle
waanzin baloney; folly; humbug; nonsense; piffle; tattle; twaddle backwardness; preposterousness; retardation; rubbish
zeveren drooling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
kletspraat verkopen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle
lullen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle
zemelen twaddle; whine
zeveren babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle babble; blab; chat; chatter; dribble; drone on; gab; jabber; prattle; prattle on; slaver; slobber; talk crap; talk rubbish; waffle
zwammen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell
zwetsen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- chatter; gibberish; silly talk

Verwante woorden van "twaddle":

 • twaddling, twaddles

Synoniemen voor "twaddle":


Wiktionary: twaddle

twaddle
noun
 1. Empty or silly idle talk or writing; nonsense
twaddle
noun
 1. nonsens, geleuter

Cross Translation:
FromToVia
twaddle onnozelheid fadaise — Propos qui n’a aucun intérêt, aucune saveur