Recente spaanse Woorden:

devoto frenesí trasladar familiar resentimiento actuar valorar valorado acompañar esmerado guapo descripción estraperlear señalar tapia terrorífico usurero rebosar buscar rogar lomo montura ensillar romperse además cochino cochinas sacudir mechón hamaca acto acta salpicar extintor fuego villa reptar arena puto rellenar busca complejo alojarse ladera paraguas madriguera juerga identificar frigorífico predio pellizcar pellizco árbol librar libre bienestar plantilla disponible forzante ordenador reír reírse río mostrador pelota estancia público vaquero vaqueros balde balda pensativo mayor lado situación reventar noción negocio negociar desmayar limpiar Limpiar blandir careta machacar asunto asuntos deber debe dañar vendar hipermétrope canuto condensar condensarse encargarse concentración irrevocable conocida estar sucumbir atender sufrir agitar agitado agitarse claridad evidente acuciar ternera ternero notable recoger dormir apreciar hacer hacerse hacérselas hecho traspasar traspaso sistema comprobar cada caída margen alquilar recorte istmo compresa oleaje graduarse semiautónomo sigiloso buenísimo quedar atento coincidir simultáneamente usar conferir emplear trance piedra herbívoro así as tara datos pertenecer proporción llegar progresar aceite aceitar progreso flaqueza progresión carnet aquí asimismo salud observar estrechar costumbre anticuado presentar aprendiz éxito futuro lonja recibir habitualmente desarrollar desarrollarse aprovechar campo atroz deficiente ser ir irse fuera quizás propósito tío plan plañir plañirse amigo amiga transitivo particularmente enorme asumir canasta cumplir cumplirse disfrutar calle

Recente nederlandse Woorden:

veel velen interface raakvlak godsdienstig godsdienstige discussiëren vooruitgang overwinning verloven verloofde equivalent gelijk gelijken gans woord vervolgens middag stroming inham Brazilië vakantie monter berg bergen holding kalm stil stillen monster monsteren ressort doorlopen doorlopend duur besluiteloos grap grappen generlei vertellen omdat coterie achtergrond onophoudelijk Stil apotheker inschatten onordelijk hoog hoogst matras wetenschap op toewijding weggooien support afval afvallen aanstaande aanstaan junk beweging hond vvv VVV huwelijksvoorwaarden huwelijksvoorwaarde ongeïnteresseerd stem stemmen lokken lok vergroten vergieten vergoten prijsopgave versterken passage tegenstelling vluchten vlucht onderkennen dikwijls verwaarloosbaar verwaarlozen volgen veranderen enorm groot beschrijven storten geschiedenis voorrang ook glimlach glimlachen villa optimistisch arena uitputting geven bestuderen trekken trek bedroevend hangen hangend zelfstandig droevig sociaal treurig eisen eis afstompen afgestompt weergeven Weergeven toelichten inkomen olifant drijfveer sober zuinig nemen mevrouw bezit bezitten leerkracht onmondig onmondige minderjarig minderjarige kinderen schoolvak beoordelen verder verdere vak rijk ongeëvenaard meeslepen meeslepend fiets fietsen rij totdat achter jacht jachten datum godin willen wil goederen dienst aannemen elan kunnen afkorting helpen houding kennis binnengaan opnemen uitpakken bedoelen onbewust en EN schuld verlenen patroon betalen radius RADIUS elegant mok mokken trainen slee sleeën MureČ™ oppakken activiteit bereiken titulair verbruik verbruiken kotelet doorzetten rehabiliteren doorzettingsvermogen filet doorzetter drugs drug Drugs expert bijstand verslaafde