Recente spaanse Woorden:

mentir dañar autoconsciente asertivo argamasa intrépido naturaleza decir ganar montar remendar Alemania ampliación desempeñar desempeño fallecer revista revestir chulo valor valorar valores texto Texto éxito docena discurso polémica envidioso honorable vergonzoso rencoroso patrón acabar difundir alcaldesa ayuntamiento Ayuntamiento destilar porcentual seguir seguido suceder pincel discretización principalmente cambiar cambio distribución querella balancearse balancear ella abigarrado simétrico utilizar aplicar disipar adulteración destacar abultar equilibrado mostrar tono átono mucho muchas desafortunado tanto fortalecer atalaya fuente condensarse concentrarse reciente deber debe asumir desglosar compadecente ejemplar modelar modelo pero concordar sujeto cambiado solucionar movido área macanudo constante expectativa excelente conclusión doloroso vivir padecer sufrir ofrecer cortar transferir información Información sujetar atado deteriorar deterioro resignado apoderado apoderar apoderarse tamaño someter someterse sometido utilidad verbigracia bebé bebés dicotomía elemental subordinado adquirir dónde encantado entrevistador pues mayoría llevar vínculo encantar decretar entretenimiento dividirse dividir hipervínculo gesto importante plano planos coger estar permitir estado Estado además esencial voluntario manejar manejo manejarse manejárselas durar manipulación cumpleañero realización ejecución Crossover ira campo suceso llegar conclusiones vegetación retardar importancia preocupación fétido resultados difícil crucial empresa empresas determinante compinche infernal terpentina otro conquistar posesión novio novia amigo amiga ánimo bajar animar nombrar Otros desear escuela interactivo agradable gimnasio guepardo anticipación ergonómico premiar premio

Recente nederlandse Woorden:

plattegrond betrouwbaar bijlage Bijlage slecht slechter plek formulier invullen verlengstuk enige enig peut omschrijving beleven beleefd artikelnummer perceel voedertijd opdracht insuline inregeling timmerman overwicht overzichtelijk herdenking prikken prik devies schriftelijk groothandel belasten belasting apart afzonderlijk outsider omhoogbrengen oppakken aannemelijk plezier plezieren leukemie opsporen dwingen gedwongen terecht noodzaken pakken gepakt koelcel kriel kibbelen aandacht helemaal opleven gaar enorm totaal realiseren waaier waaieren opvolgen nihil openrukken fijn rooktabak zand overgieten verzekeren inleveren achteruitgaan vertragen resulteren vertraagd leuren omroeren laten laat situatie onderling voordat rondgang vooreerst samenwerking verdelen norm achter verdeling riool kleur kleuren exces vrijwaren deeltje dinsdag inventariseren ontvangst ontvangsten stijgen principe bloemknop tekening ontspruiten behoefte medeklinker diepte klinker augustus verdeelkast lettergreep ontdekken quarantaine hartzeer scheldwoord toestroom toestromen luim omzeilen voornemen voornemens vrezen voorbeeldig voorbeeld voorbeeldfunctie prikkelen prikkel ondoordacht opfrissen verkennen fabrikaat stimuleren crack afspraak lichtzinnig lichtzinnigheid regelen regel keuken timmerwerkplaats mannetje uitstellen kritisch uitstel ontvangen inmiddels onbelangrijk reactie later beletten aanwezig lemmet verzoeken cipres inburgeren leren leer gunnen dringend dringen mening actueel actuele snel snellen plannen plan uitzendbureau aanvang aanvangen beginnen begin voorloper starten start Start vieren vier tekenen teken beperking klacht alleszins vertraging onderzoek onderzoeken zin zinnen oprecht welgemeend lassen last doos slinger slingeren strak goedkope tijdsbestek aflossen bemoeilijken verstoren