Nederlands

Uitgebreide vertaling voor minimaliseren (Nederlands) in het Duits

minimaliseren:

minimaliseren werkwoord (minimaliseer, minimaliseert, minimaliseerde, minimaliseerden, geminimaliseerd)

 1. minimaliseren (minder maken)
  reduzieren; minimalisieren
  • reduzieren werkwoord (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • minimalisieren werkwoord (minimalisiere, minimalisierst, minimalisiert, minimalisierte, minimalisiertet, minimalisiert)
 2. minimaliseren (kleiner maken; verkleinen)
  verkleinern; minimalisieren; verringern; kürzen; vermindern; einschrumpfen; schrumpfen; mindern
  • verkleinern werkwoord (verkleinere, verkleinerst, verkleinert, verkleinerte, verkleinertet, verkleinert)
  • minimalisieren werkwoord (minimalisiere, minimalisierst, minimalisiert, minimalisierte, minimalisiertet, minimalisiert)
  • verringern werkwoord (verringere, verringerst, verringert, verringerte, verringertet, verringert)
  • kürzen werkwoord (kürze, kürzst, kürzt, kürzte, kürztet, gekürzt)
  • vermindern werkwoord (vermindere, verminderst, vermindert, verminderte, vermindertet, vermindert)
  • einschrumpfen werkwoord (schrumpfe ein, schrumpfst ein, schrumpft ein, schrumpfte ein, schrumpftet ein, eingeschrumpft)
  • schrumpfen werkwoord (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)
  • mindern werkwoord (mindere, minderst, mindert, minderte, mindertet, gemindert)
 3. minimaliseren

Conjugations for minimaliseren:

o.t.t.
 1. minimaliseer
 2. minimaliseert
 3. minimaliseert
 4. minimaliseren
 5. minimaliseren
 6. minimaliseren
o.v.t.
 1. minimaliseerde
 2. minimaliseerde
 3. minimaliseerde
 4. minimaliseerden
 5. minimaliseerden
 6. minimaliseerden
v.t.t.
 1. heb geminimaliseerd
 2. hebt geminimaliseerd
 3. heeft geminimaliseerd
 4. hebben geminimaliseerd
 5. hebben geminimaliseerd
 6. hebben geminimaliseerd
v.v.t.
 1. had geminimaliseerd
 2. had geminimaliseerd
 3. had geminimaliseerd
 4. hadden geminimaliseerd
 5. hadden geminimaliseerd
 6. hadden geminimaliseerd
o.t.t.t.
 1. zal minimaliseren
 2. zult minimaliseren
 3. zal minimaliseren
 4. zullen minimaliseren
 5. zullen minimaliseren
 6. zullen minimaliseren
o.v.t.t.
 1. zou minimaliseren
 2. zou minimaliseren
 3. zou minimaliseren
 4. zouden minimaliseren
 5. zouden minimaliseren
 6. zouden minimaliseren
diversen
 1. minimaliseer!
 2. minimaliseert!
 3. geminimaliseerd
 4. minimaliserend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor minimaliseren:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
einschrumpfen kleiner maken; minimaliseren; verkleinen afnemen; beperken; indrogen; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; opdrogen; reduceren; samentrekken; schrompelen; slinken; uitdrogen; verdorren; verdrogen; verkorten; verlagen; verminderen; verschrompelen
kürzen kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; beperken; besnoeien; declineren; inkorten; inkrimpen; inperken; knippen; kort knippen; kort maken; korten; korter maken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; snoeien; trimmen; verkorten; verlagen; verminderen
mindern kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; declineren; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; korten; krimpen; matigen; minder worden; slinken; verkleinen
minimalisieren kleiner maken; minder maken; minimaliseren; verkleinen
minimieren minimaliseren
reduzieren minder maken; minimaliseren achteruitgaan; afnemen; afprijzen; beperken; besparen; bezuinigen; declineren; inkrimpen; inperken; kleiner maken; kleiner worden; korten; krimpen; lager maken; matigen; minder worden; minderen; reduceren; samenvouwen; slinken; terugdraaien; terugschroeven; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen
schrumpfen kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitgaan; afglijden; afnemen; aftakelen; afzakken; beperken; declineren; indrogen; inkrimpen; inperken; inzinken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; opdrogen; reduceren; samentrekken; schrompelen; slinken; uitdrogen; verdorren; verdrogen; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; verschrompelen; vervallen; wegglijden; wegzinken
verkleinern kleiner maken; minimaliseren; verkleinen bekorten; inkorten; kleiner maken; korter maken; uitzoomen; verkleinen; verkorten
vermindern kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitgaan; afnemen; beperken; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; kleiner maken; korten; krimpen; matigen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen
verringern kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitgaan; afnemen; dalen; decimeren; declineren; dunnen; inkrimpen; kleiner maken; krimpen; minder talrijk maken; minder worden; minderen; slinken; tanen; terugdraaien; teruggaan; terugschroeven; verkleinen; verminderen; vervallen