Nederlands

Uitgebreide vertaling voor slinken (Nederlands) in het Duits

slinken:

slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)

 1. slinken (inkrimpen; krimpen)
  schrumpfen; einschrumpfen; verringern; reduzieren; mindern; schwinden; vermindern; zusammenschrumpfen
  • schrumpfen werkwoord (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)
  • einschrumpfen werkwoord (schrumpfe ein, schrumpfst ein, schrumpft ein, schrumpfte ein, schrumpftet ein, eingeschrumpft)
  • verringern werkwoord (verringere, verringerst, verringert, verringerte, verringertet, verringert)
  • reduzieren werkwoord (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • mindern werkwoord (mindere, minderst, mindert, minderte, mindertet, gemindert)
  • schwinden werkwoord (schwinde, schwindest, schwindet, schwand, schwandet, geschwunden)
  • vermindern werkwoord (vermindere, verminderst, vermindert, verminderte, vermindertet, vermindert)
  • zusammenschrumpfen werkwoord (schrumpfe zusammen, schrumpfst zusammen, schrumpft zusammen, schrumpfte zusammen, schrumpftet zusammen, zusammengeschrumpft)
 2. slinken (inkrimpen; kleiner worden)
  schrumpfen; reduzieren; mindern; abnehmen; zurückgehen
  • schrumpfen werkwoord (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)
  • reduzieren werkwoord (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • mindern werkwoord (mindere, minderst, mindert, minderte, mindertet, gemindert)
  • abnehmen werkwoord (nehme ab, nimmst ab, nimmt ab, nahm ab, nahmt ab, abgenommen)
  • zurückgehen werkwoord (gehe zurück, gehst zurück, geht zurück, gang zurück, ganget zurück, zurückgegangen)
 3. slinken (verminderen; afnemen; krimpen; )
  schwinden; schrumpfen
  • schwinden werkwoord (schwinde, schwindest, schwindet, schwand, schwandet, geschwunden)
  • schrumpfen werkwoord (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)
 4. slinken (verminderen; reduceren; afnemen; )
  reduzieren; einschränken; vermindern; beschränken; herabsetzen; einschrumpfen; kürzen; schrumpfen
  • reduzieren werkwoord (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • einschränken werkwoord (schränke ein, schränkst ein, schränkt ein, schränkte ein, schränktet ein, eingeschränkt)
  • vermindern werkwoord (vermindere, verminderst, vermindert, verminderte, vermindertet, vermindert)
  • beschränken werkwoord (beschränke, beschränkst, beschränkt, beschränkte, beschränktet, beschränkt)
  • herabsetzen werkwoord (setze herab, setzt herab, setzte herab, setztet herab, herabgesetzt)
  • einschrumpfen werkwoord (schrumpfe ein, schrumpfst ein, schrumpft ein, schrumpfte ein, schrumpftet ein, eingeschrumpft)
  • kürzen werkwoord (kürze, kürzst, kürzt, kürzte, kürztet, gekürzt)
  • schrumpfen werkwoord (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)
 5. slinken (verschrompelen; samentrekken; indrogen; schrompelen)
  schrumpfen; einschrumpfen; falten; schwinden; eintrocknen; schrumpeln; zusammenschrumpfen; sichkrümmen; runzligwerden
  • schrumpfen werkwoord (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)
  • einschrumpfen werkwoord (schrumpfe ein, schrumpfst ein, schrumpft ein, schrumpfte ein, schrumpftet ein, eingeschrumpft)
  • falten werkwoord (falte, faltest, faltet, faltete, faltetet, gefaltet)
  • schwinden werkwoord (schwinde, schwindest, schwindet, schwand, schwandet, geschwunden)
  • eintrocknen werkwoord (trockne ein, trocknst ein, trocknt ein, trocknte ein, trockntet ein, eingetrocknet)
  • schrumpeln werkwoord (schrumpele, schrumpelst, schrumpelt, schrumpelte, schrumpeltet, geschrumpelt)
  • zusammenschrumpfen werkwoord (schrumpfe zusammen, schrumpfst zusammen, schrumpft zusammen, schrumpfte zusammen, schrumpftet zusammen, zusammengeschrumpft)
  • sichkrümmen werkwoord
  • runzligwerden werkwoord

Conjugations for slinken:

o.t.t.
 1. slink
 2. slinkt
 3. slinkt
 4. slinken
 5. slinken
 6. slinken
o.v.t.
 1. slonk
 2. slonk
 3. slonk
 4. slonken
 5. slonken
 6. slonken
v.t.t.
 1. ben geslonken
 2. bent geslonken
 3. is geslonken
 4. zijn geslonken
 5. zijn geslonken
 6. zijn geslonken
v.v.t.
 1. was geslonken
 2. was geslonken
 3. was geslonken
 4. waren geslonken
 5. waren geslonken
 6. waren geslonken
o.t.t.t.
 1. zal slinken
 2. zult slinken
 3. zal slinken
 4. zullen slinken
 5. zullen slinken
 6. zullen slinken
o.v.t.t.
 1. zou slinken
 2. zou slinken
 3. zou slinken
 4. zouden slinken
 5. zouden slinken
 6. zouden slinken
diversen
 1. slink!
 2. slinkt!
 3. geslonken
 4. slinkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor slinken:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abnehmen inkrimpen; kleiner worden; slinken achteruitgaan; afdekken; afhalen; afnemen; afruimen; afslanken; aftappen; bederven; beroven; beroven van; bestelen; biertappen; degenereren; depriveren; in de war sturen; inzakken; lijnen; meenemen; nekken; ontnemen; ophalen; opruimen; ruïneren; sterk afnemen; tappen; te kort doen; teruglopen; vallen; verderven; verworden; verzieken; weghalen; wegnemen
beschränken afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afgrenzen; begrenzen; beknotten; beperken; bijsluiten; bijvoegen; inkorten; inperken; insluiten; korter maken; toevoegen; van grenzen voorzien; verkorten
einschrumpfen afnemen; beperken; indrogen; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; samentrekken; schrompelen; slinken; verkorten; verlagen; verminderen; verschrompelen indrogen; kleiner maken; minimaliseren; opdrogen; uitdrogen; verdorren; verdrogen; verkleinen
einschränken afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afgrenzen; begrenzen; beknotten; beperken; besparen; bezuinigen; bijsluiten; bijvoegen; geld besparen; indammen; inkapselen; inkorten; inperken; insluiten; korten; korter maken; limiteren; matigen; minder gebruiken; terugdraaien; terugschroeven; toevoegen; van grenzen voorzien; verkorten
eintrocknen indrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; verschrompelen indrogen; opdrogen; uitdrogen; verdorren; verdrogen
falten indrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; verschrompelen dubbelvouwen; omknikken; omvouwen; ontvouwen; openspreiden; openvouwen; opvouwen; plooien; samenvouwen; ten dele vouwen; toevouwen; uitklappen; uitslaan; uitspreiden; uitvouwen; verfromfraaien; vouwen
herabsetzen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; achteruitzetten; afnemen; afprijzen; declineren; degraderen; denigreren; in rang verlagen; kleineren; lager maken; minder worden; reduceren; terugplaatsen; terugzetten; verlagen; verminderen
kürzen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; besnoeien; declineren; inkorten; kleiner maken; knippen; kort knippen; kort maken; korten; korter maken; minder worden; minimaliseren; snoeien; trimmen; verkleinen; verkorten
mindern inkrimpen; kleiner worden; krimpen; slinken achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; declineren; kleiner maken; korten; matigen; minder worden; minimaliseren; verkleinen
reduzieren afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afnemen; afprijzen; besparen; bezuinigen; declineren; kleiner maken; korten; lager maken; matigen; minder maken; minder worden; minimaliseren; reduceren; samenvouwen; terugdraaien; terugschroeven; verkleinen; verlagen; verminderen
runzligwerden indrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; verschrompelen indrogen; opdrogen; uitdrogen; verdorren; verdrogen
schrumpeln indrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; verschrompelen indrogen; opdrogen; uitdrogen; verdorren; verdrogen
schrumpfen afnemen; beperken; indrogen; inkrimpen; inperken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; samentrekken; schrompelen; slinken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; verschrompelen achteruitgaan; afglijden; afnemen; aftakelen; afzakken; declineren; indrogen; inzinken; kleiner maken; minder worden; minimaliseren; opdrogen; uitdrogen; verdorren; verdrogen; verkleinen; vervallen; wegglijden; wegzinken
schwinden afnemen; indrogen; inkrimpen; krimpen; minder worden; samentrekken; schrompelen; slinken; verkleinen; verminderen; verschrompelen achteruitgaan; afdekken; afnemen; afruimen; declineren; minder worden; opruimen
sichkrümmen indrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; verschrompelen
vermindern afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; kleiner maken; korten; matigen; minder worden; minderen; minimaliseren; tanen; teruggaan; verkleinen; verminderen; vervallen
verringern inkrimpen; krimpen; slinken achteruitgaan; afnemen; dalen; decimeren; declineren; dunnen; kleiner maken; minder talrijk maken; minder worden; minderen; minimaliseren; tanen; terugdraaien; teruggaan; terugschroeven; verkleinen; verminderen; vervallen
zurückgehen inkrimpen; kleiner worden; slinken achteruitgaan; afglijden; afnemen; aftakelen; afzakken; bederven; bezwijken; dateren; declineren; degenereren; in de war sturen; instorten; inzinken; minder worden; nekken; ontaarden; ruïneren; tenondergaan; teruggaan; teruggrijpen; verderven; vergaan; verrotten; verteren; vervallen; verworden; verzieken; wederkeren; weerkeren; wegglijden; wegrotten; wegzinken; zinken
zusammenschrumpfen indrogen; inkrimpen; krimpen; samentrekken; schrompelen; slinken; verschrompelen indrogen; ineenkrimpen; ineenschrompelen; opdrogen; schrompelen; uitdrogen; verdorren; verdrogen