Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor slinken (Nederlands) in het Engels

slinken:

slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)

 1. slinken (inkrimpen; krimpen)
  to shrink; to diminish; to decrease; to reduce; to shrivel up; to shrink back; to dwindle; to lessen; to shrivel; to go down; shrink away; to drop
  • shrink werkwoord (shrinks, shrank, shrinking)
  • diminish werkwoord (diminishs, diminished, diminishing)
  • decrease werkwoord (decreases, decreased, decreasing)
  • reduce werkwoord (reduces, reduced, reducing)
  • shrivel up werkwoord (shrivels up, shrivelled up, shrivelling up)
  • shrink back werkwoord (shrinks back, shrank back, shrinking back)
  • dwindle werkwoord (dwindles, dwindled, dwindling)
  • lessen werkwoord (lessens, lessened, lessening)
  • shrivel werkwoord (shrivels, shrivelled, shrivelling)
  • go down werkwoord (goes down, went down, going down)
  • shrink away werkwoord
  • drop werkwoord (drops, dropped, dropping)
 2. slinken (inkrimpen; kleiner worden)
  to diminish; to shrink; to dwindle
  • diminish werkwoord (diminishs, diminished, diminishing)
  • shrink werkwoord (shrinks, shrank, shrinking)
  • dwindle werkwoord (dwindles, dwindled, dwindling)
 3. slinken (verminderen; afnemen; krimpen; )
  to decrease; to shrink; to go down; to sink
  • decrease werkwoord (decreases, decreased, decreasing)
  • shrink werkwoord (shrinks, shrank, shrinking)
  • go down werkwoord (goes down, went down, going down)
  • sink werkwoord (sinks, sank, sinking)
 4. slinken (verminderen; reduceren; afnemen; )
  to decrease; to diminish; to reduce; to curtail; to lessen; to scale down; to dwindle; shrink away; to mark down
  • decrease werkwoord (decreases, decreased, decreasing)
  • diminish werkwoord (diminishs, diminished, diminishing)
  • reduce werkwoord (reduces, reduced, reducing)
  • curtail werkwoord (curtails, curtailed, curtailing)
  • lessen werkwoord (lessens, lessened, lessening)
  • scale down werkwoord (scales down, scaled down, scaling down)
  • dwindle werkwoord (dwindles, dwindled, dwindling)
  • shrink away werkwoord
  • mark down werkwoord (marks down, marked down, marking down)
 5. slinken (verschrompelen; samentrekken; indrogen; schrompelen)
  to shrivel up; to wither
  • shrivel up werkwoord (shrivels up, shrivelled up, shrivelling up)
  • wither werkwoord (withers, withered, withering)

Conjugations for slinken:

o.t.t.
 1. slink
 2. slinkt
 3. slinkt
 4. slinken
 5. slinken
 6. slinken
o.v.t.
 1. slonk
 2. slonk
 3. slonk
 4. slonken
 5. slonken
 6. slonken
v.t.t.
 1. ben geslonken
 2. bent geslonken
 3. is geslonken
 4. zijn geslonken
 5. zijn geslonken
 6. zijn geslonken
v.v.t.
 1. was geslonken
 2. was geslonken
 3. was geslonken
 4. waren geslonken
 5. waren geslonken
 6. waren geslonken
o.t.t.t.
 1. zal slinken
 2. zult slinken
 3. zal slinken
 4. zullen slinken
 5. zullen slinken
 6. zullen slinken
o.v.t.t.
 1. zou slinken
 2. zou slinken
 3. zou slinken
 4. zouden slinken
 5. zouden slinken
 6. zouden slinken
diversen
 1. slink!
 2. slinkt!
 3. geslonken
 4. slinkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor slinken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
decrease afname; afname voorraad; afnames; afzwakking; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; daling; inkrimping; korten; kostenbesparing; krimpen; minder worden; minderen; reductie; teruggang; terugloop; val; verkorting; vermindering; vervallingen
drop borrel; drop; dropping; druppel; neut; oorlam; staande receptie; valhoogte
shrink psychiater
sink aanrecht; gootsteen; sink; spoelbak; wasbak; wastafel
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
curtail afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen beknotten; inkorten; inperken; korter maken; verkorten
decrease afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen afnemen; dalen; declineren; kleiner maken; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verkleinen; verminderen; vervallen
diminish afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen ineenkrimpen; ineenschrompelen; kleiner maken; schrompelen; verkleinen
drop inkrimpen; krimpen; slinken afdruipen; afsmijten; afwerpen; afzetten; afzien van rechtsvervolging; droppen; druipen; druppelen; druppels laten vallen; druppen; flikkeren; kelderen; kiepen; kieperen; laten uitstappen; lazeren; omlaagstorten; ontheffen; ontslaan; seponeren; sijpelen; tuimelen; uitdruppelen; uitsturen; vallen; verwijderen; verzenden; weglaten; wegsturen; wegzenden; zakken
dwindle afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afnemen; dalen; declineren; ineenkrimpen; ineenschrompelen; minder worden; minderen; schrompelen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen
go down afnemen; inkrimpen; krimpen; minder worden; slinken; verkleinen; verminderen afdalen; dateren; landen; naar beneden dalen; naar beneden gaan; naar beneden komen; naar beneden lopen; neerdalen; neergaan; neerkomen; omlaag gaan; omlaaggaan; omlaagkomen; ondergaan; teruggaan; teruggrijpen
lessen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen aan kracht inboeten; uitputten; verslappen; verzwakken; zwak worden; zwakker worden
mark down afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen lager maken; verlagen
reduce afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afprijzen; beknotten; beperken; disloqueren; door koken dikker maken; door koken verdikken; herleiden; inbinden; indikken; inkoken; kleiner maken; lager maken; minder maken; minimaliseren; reduceren; roeren; temperen; terugvoeren; verdikken; verkleinen; verlagen; verleggen; verminderen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten
scale down afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen minder maken; minimaliseren
shrink afnemen; inkrimpen; kleiner worden; krimpen; minder worden; slinken; verkleinen; verminderen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; afnemend; dalen; declineren; ineenkrimpen; ineenschrompelen; kleiner maken; minder worden; minderen; schrompelen; slinkend; tanen; tanend; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verminderen; vervallen
shrink away afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen
shrink back inkrimpen; krimpen; slinken achteruitdeinzen; achteruitgaan; ineenkrimpen; ineenschrompelen; schrompelen; terugdeinzen; terugschrikken; terugwijken
shrivel inkrimpen; krimpen; slinken ineenkrimpen; ineenschrompelen; schrompelen
shrivel up indrogen; inkrimpen; krimpen; samentrekken; schrompelen; slinken; verschrompelen ineenkrimpen; ineenschrompelen; schrompelen
sink afnemen; inkrimpen; krimpen; minder worden; slinken; verkleinen; verminderen afglijden; aftakelen; afzakken; doen zinken; inzinken; kelderen; onder water gaan; ondergaan; vervallen; verzakken; wegglijden; wegzinken; zakken; zinken
wither indrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; verschrompelen kwijnen; verdorren; verkommeren; verkwijnen; verleppen; versterven; verwelken; wegkwijnen; wegslinken

Wiktionary: slinken

slinken
adjective
 1. reduced in size as a result of shrinkage