Nederlands

Uitgebreide vertaling voor toelaten (Nederlands) in het Duits

toelaten:

toelaten werkwoord (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)

 1. toelaten (permitteren; laten)
  lassen; hinterlassen; zulassen; erlauben; gutheißen; leiden; ewähren; eingehen; zustimmen; vergönnen; gewähren; gestatten; einwilligen; genehmigen; hereinlassen; entschuldigen; dulden; bewilligen; beipflichten; einlassen; gönnen; vorlassen; entbinden; freilassen; hineinlassen
  • lassen werkwoord (lasse, läßt, ließ, ließt, gelassen)
  • hinterlassen werkwoord (lasse hinter, läßt hinter, ließ hinter, ließt hinter, hintergelassen)
  • zulassen werkwoord (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • erlauben werkwoord (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • gutheißen werkwoord (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • leiden werkwoord (leide, leidest, leidet, litt, littet, gelitten)
  • ewähren werkwoord
  • eingehen werkwoord (gehe ein, gehst ein, geht ein, ging ein, ginget ein, eingegangen)
  • zustimmen werkwoord (stimme zu, stimmst zu, stimmt zu, stimmte zu, stimmtet zu, zugestimmt)
  • vergönnen werkwoord (vergönne, vergönnst, vergönnt, vergönnte, vergönntet, vergönnt)
  • gewähren werkwoord (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • gestatten werkwoord (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • einwilligen werkwoord (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • genehmigen werkwoord (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • hereinlassen werkwoord (lasse herein, läßt herein, ließ herein, ließt herein, hereingelassen)
  • entschuldigen werkwoord (entschuldige, entschuldigst, entschuldigt, entschuldigte, entschuldigtet, entschuldigt)
  • dulden werkwoord (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • bewilligen werkwoord (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • beipflichten werkwoord (pflichte bei, pflichtest bei, pflichtet bei, pflichtete bei, pflichtetet bei, beigepflichtet)
  • einlassen werkwoord (lasse ein, läßt ein, ließ ein, ließt ein, eingelassen)
  • gönnen werkwoord (gönne, gönnst, gönnt, gönnte, gönntet, gegönnt)
  • vorlassen werkwoord (laßt, läßt vor, ließ vor, ließt vor, vergelassen)
  • entbinden werkwoord (entbinde, entbindest, entband, entbandet, entbunden)
  • freilassen werkwoord (lasse frei, läßt frei, läßt fei, ließ frei, ließt frei, freigelassen)
  • hineinlassen werkwoord (lasse hinein, läßt hinein, ließ hinein, ließt hinein, hineingelassen)
 2. toelaten (toestaan; laten; permitteren; )
  lassen; erlauben; zulassen; gewähren; gestatten; bekräftigen; entgegenkommen; austeilen; gutheißen; genehmigen; bewilligen; gestehen; nachgeben; einräumen; einwilligen; eingestehen
  • lassen werkwoord (lasse, läßt, ließ, ließt, gelassen)
  • erlauben werkwoord (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • zulassen werkwoord (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • gewähren werkwoord (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • gestatten werkwoord (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • bekräftigen werkwoord (bekräftige, bekräftigst, bekräftigt, bekräftigte, bekräftigtet, bekrächtigt)
  • entgegenkommen werkwoord
  • austeilen werkwoord (teile aus, teilst aus, teilt aus, teilte aus, teiltet aus, ausgeteilt)
  • gutheißen werkwoord (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • genehmigen werkwoord (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • bewilligen werkwoord (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • gestehen werkwoord (gestehe, gestehst, gesteht, gestand, gestandet, gestanden)
  • nachgeben werkwoord (gebe nach, gibst nach, gibt nach, gab nach, gabt nach, nachgegeben)
  • einräumen werkwoord (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • einwilligen werkwoord (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • eingestehen werkwoord (gestehe ein, gestehst ein, egesteht ein, gestand ein, gestandet ein, eingestanden)
 3. toelaten (binnen laten)
  erlauben; zulassen; hineinlassen; gestatten; gewähren; genehmigen; bewilligen; zugestehen; zuerkennen
  • erlauben werkwoord (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • zulassen werkwoord (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • hineinlassen werkwoord (lasse hinein, läßt hinein, ließ hinein, ließt hinein, hineingelassen)
  • gestatten werkwoord (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • gewähren werkwoord (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • genehmigen werkwoord (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • bewilligen werkwoord (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • zugestehen werkwoord (gestehee zu, gestehest zu, gestehet zu, gestehete zu, gestehetet zu, zugesteht)
  • zuerkennen werkwoord (erkenne zu, erkennst zu, erkennt zu, erkannte zu, erkanntet zu, zuerkannt)
 4. toelaten (iemand toelaten)
  zulassen; jemanden zulassen

Conjugations for toelaten:

o.t.t.
 1. laat toe
 2. laat toe
 3. laat toe
 4. laten toe
 5. laten toe
 6. laten toe
o.v.t.
 1. liet toe
 2. liet toe
 3. liet toe
 4. lieten toe
 5. lieten toe
 6. lieten toe
v.t.t.
 1. heb toegelaten
 2. hebt toegelaten
 3. heeft toegelaten
 4. hebben toegelaten
 5. hebben toegelaten
 6. hebben toegelaten
v.v.t.
 1. had toegelaten
 2. had toegelaten
 3. had toegelaten
 4. hadden toegelaten
 5. hadden toegelaten
 6. hadden toegelaten
o.t.t.t.
 1. zal toelaten
 2. zult toelaten
 3. zal toelaten
 4. zullen toelaten
 5. zullen toelaten
 6. zullen toelaten
o.v.t.t.
 1. zou toelaten
 2. zou toelaten
 3. zou toelaten
 4. zouden toelaten
 5. zouden toelaten
 6. zouden toelaten
en verder
 1. ben toegelaten
 2. bent toegelaten
 3. is toegelaten
 4. zijn toegelaten
 5. zijn toegelaten
 6. zijn toegelaten
diversen
 1. laat toe!
 2. laatt toe!
 3. toegelaten
 4. toelatend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor toelaten:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
austeilen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen distribueren; doneren; geven; goed vinden; ronddelen; schenken; toestaan; toestemmen; trakteren; uitdelen; uitreiken; verdelen
beipflichten laten; permitteren; toelaten akkoord gaan; beamen; bevestigen; bijvallen; gelijk geven; instemmen; onderschrijven; staven; steunen
bekräftigen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; homologeren; sterken; sterker worden; toestemming verlenen; versterken
bewilligen binnen laten; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen
dulden laten; permitteren; toelaten doorleven; doorstaan; dulden; gedogen; tolereren; velen; verdragen; verduren; verteren
eingehen laten; permitteren; toelaten afsterven; besterven; besterven van angst; betreden; binnengaan; binnenkomen; binnenlopen; binnenstappen; binnentreden; ingaan; ophouden; sterven; uitsterven
eingestehen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen bekennen; biechten; goed vinden; naar buiten hangen; opbiechten; toestaan; toestemmen; uithangen
einlassen laten; permitteren; toelaten betreden; binnengaan; binnenkomen; binnenlaten; binnenlopen; binnenstappen; binnentreden; deur openen; in laten stromen; ingaan; laten stromen in; mobiliseren; naarbinnen laten; opendoen voor
einräumen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen afdekken; afruimen; bijzetten; deponeren; goed vinden; leggen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; opruimen; plaatsen; stationeren; toestaan; toestemmen; zetten
einwilligen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; dulden; eens worden; gedogen; goed vinden; instemmen; inwilligen; overeenkomen; overeenstemmen; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen
entbinden laten; permitteren; toelaten afbreken; banen; baren; bevallen; bevrijden; bevrijden van belegeraars; beëindigen; emanciperen; forceren; laten gaan; laten lopen; niet vasthouden; ontbinden; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; ontzetten; opheffen; stukmaken; ter wereld brengen; verbreken; verbrijzelen; verlossen; voortbrengen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijmaken; vrijstellen; vrijvechten
entgegenkommen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen concessies doen; goed vinden; naderen; tegemoetkomen; toenaderen; toestaan; toestemmen; welwillendheid tonen
entschuldigen laten; permitteren; toelaten excuseren; excuses aanbieden; verontschuldigen; verschonen
erlauben binnen laten; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; dulden; gedogen; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; permitteren; toekennen; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
ewähren laten; permitteren; toelaten
freilassen laten; permitteren; toelaten afbreken; amnestie verlenen; banen; bevrijden; beëindigen; emanciperen; forceren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; laten lopen; loskomen; loslaten; losmaken; niet vasthouden; ontbinden; ontsnappen; openlaten; opheffen; stukmaken; uitsparen; van de boeien ontdoen; verbreken; verbrijzelen; verlossen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten; zich bevrijden
genehmigen binnen laten; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; billijken; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; permitteren; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen
gestatten binnen laten; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; permitteren; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
gestehen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen als waar erkennen; bekennen; erkennen; goed vinden; toegeven; toestaan; toestemmen
gewähren binnen laten; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen distribueren; dulden; gedogen; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; ronddelen; toekennen; toestaan; toestemmen; tolereren; uitreiken; verdelen; vergunnen; verlenen
gutheißen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren
gönnen laten; permitteren; toelaten gunnen; gunst verlenen; iets toekennen; toebedelen; toekennen; toewijzen
hereinlassen laten; permitteren; toelaten naar binnen laten
hineinlassen binnen laten; laten; permitteren; toelaten binnenlaten; deur openen; naarbinnen laten; opendoen voor
hinterlassen laten; permitteren; toelaten achterlaten; laten liggen; laten voorbijgaan; legateren; nalaten; teruglaten; vererven; vermaken
jemanden zulassen iemand toelaten; toelaten
lassen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen
leiden laten; permitteren; toelaten doorleven; doorstaan; lijden; verdragen; verduren; verteren
nachgeben dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen iets als lof zeggen; nageven; zwichten
vergönnen laten; permitteren; toelaten gunnen; gunst verlenen; inwilligen; toestaan; vergunnen
vorlassen laten; permitteren; toelaten
zuerkennen binnen laten; toelaten gunnen; gunst verlenen; iets toekennen; toebedelen; toegeven; toekennen; toewijzen; vergunnen; verlenen; zich over geven
zugestehen binnen laten; toelaten als waar erkennen; autoriseren; erkennen; goed vinden; gunnen; iets toekennen; toebedelen; toegeven; toekennen; toestaan; toestemmen; toewijzen; vergunnen; verlenen; zich over geven
zulassen binnen laten; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iemand toelaten; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen accepteren; dulden; gedogen; inschakelen; toegang verschaffen; toestaan; tolereren
zustimmen laten; permitteren; toelaten akkoord gaan; akkoord gaan met; dulden; gedogen; instemmen; toestemming geven; tolereren
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
entgegenkommen dienstwillig; gedienstig; ontmoet; tegemoetgekomen; voorkomend

Wiktionary: toelaten

toelaten
verb
 1. niet onmogelijk maken of verbieden
 2. toegang verschaffen
toelaten
verb
 1. jemanden berechtigen, bevollmächtigen

Cross Translation:
FromToVia
toelaten ausstehen abide — to tolerate
toelaten zulassen; einlassen admit — to allow to enter; to grant entrance
toelaten lizenzieren license — authorize officially
toelaten tolerieren; dulden; vertragen tolerate — to allow without interference
toelaten lassen; überlassen; unterlassen; zurücklassen laisserquitter quelqu'un ou quelque chose.
toelaten erlauben; gestatten permettre — Donner liberté, pouvoir de faire, de dire. (Sens général).
toelaten dulden tolérersupporter.

Verwante vertalingen van toelaten