Nederlands

Uitgebreide vertaling voor geacht (Nederlands) in het Engels

geacht:

geacht bijvoeglijk naamwoord

 1. geacht (gerespecteerd; gewaardeerd; geëerde; geëerd)
  respected; valued; esteemed
 2. geacht (vooraanstaand; prominent; vooraanstaande; )
  prominent; eminent; venerable; high-placed; leading; high-ranking; high-seated; highly placed
 3. geacht (prominent; vooraanstaand; hooggeplaatst; )
  prominent; eminent; leading; venerable; highranking

Vertaal Matrix voor geacht:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
leading aanvoeren; aanvoering; besturen; interlinie; leiding; leidinggeven; regelafstand; voorgaan
prominent belangrijkste; belangrijkste punt; hoofdpunt; hoofdzaak; voornaamste
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
eminent befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; deftig; fier; gedistingeerd; indrukwekkend; majestueus; nobel; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; trots; vooraanstaand; voornaam; vorstelijk
esteemed geacht; gerespecteerd; gewaardeerd; geëerd; geëerde
high-ranking befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
leading befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanvoerend; dominant; eerste; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; vooraan; vooraanstaande; voorin; voorop
prominent befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam aanzienlijk; deftig; eruitspringend; fier; gedistingeerd; indrukwekkend; invloedrijk; majestueus; naar voren staand; nobel; opvallend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; statig; trots; uitspringend; uitsteken; vooraanstaand; voornaam; vooruitspringend; vooruitstekend; vorstelijk
respected geacht; gerespecteerd; gewaardeerd; geëerd; geëerde geziene; welkome
valued geacht; gerespecteerd; gewaardeerd; geëerd; geëerde hooggeschat
venerable befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
high-placed befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
high-seated befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
highly placed befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
highranking befaamd; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam hoogverheven

Verwante woorden van "geacht":


Wiktionary: geacht

geacht
adjective
 1. als waardig beschouwd, beleefdheidsvorm in aanhef brief
geacht
adjective
 1. very likely to

Cross Translation:
FromToVia
geacht dear; expensive; costly; pricey; lovely; valuable; beloved; cherished; steep; precious cher — Qui est chéri, tendrement aimer, auquel on tenir beaucoup.
geacht costly; expensive coûteux — Qui coûte cher.

geacht vorm van achten:

achten [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het achten (eren)
  the honours; the respecting

achten werkwoord (acht, achtte, achtten, geacht)

 1. achten (hoogachten; respecteren; eerbiedigen; hoogschatten)
  to respect; to esteem; to have a high regard for; to hold in great esteem; to esteem highly; to praise; value highly
  • respect werkwoord (respects, respected, respecting)
  • esteem werkwoord (esteems, esteemed, esteeming)
  • have a high regard for werkwoord (has a high regard for, had a high regard for, having a high regard for)
  • hold in great esteem werkwoord (holds in great esteem, hold in great esteem, holding in great esteem)
  • esteem highly werkwoord (esteems highly, esteemed highly, esteeming highly)
  • praise werkwoord (praises, praised, praising)
  • value highly werkwoord
 2. achten
  to regard; to think; reckon; deem
  • regard werkwoord (regards, regarded, regarding)
  • think werkwoord (thinks, thought, thinking)
  • reckon werkwoord
  • deem werkwoord
 3. achten
  regard; respect
  • regard werkwoord (regards, regarded, regarding)
  • respect werkwoord (respects, respected, respecting)

Conjugations for achten:

o.t.t.
 1. acht
 2. acht
 3. acht
 4. achten
 5. achten
 6. achten
o.v.t.
 1. achtte
 2. achtte
 3. achtte
 4. achtten
 5. achtten
 6. achtten
v.t.t.
 1. ben geacht
 2. bent geacht
 3. is geacht
 4. zijn geacht
 5. zijn geacht
 6. zijn geacht
v.v.t.
 1. was geacht
 2. was geacht
 3. was geacht
 4. waren geacht
 5. waren geacht
 6. waren geacht
o.t.t.t.
 1. zal achten
 2. zult achten
 3. zal achten
 4. zullen achten
 5. zullen achten
 6. zullen achten
o.v.t.t.
 1. zou achten
 2. zou achten
 3. zou achten
 4. zouden achten
 5. zouden achten
 6. zouden achten
diversen
 1. acht!
 2. acht!
 3. geacht
 4. achtende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor achten:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
esteem achting; eerbied; eerbiediging; hoogachting; ontzag; respect; waardering
honours achten; eren eerbewijzen; honneurs
praise canon
regard aanbidden; achting; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; hoogachting; ontzag; respect; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
respect aanbidden; achting; bewondering; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; ere; hoogachting; ontzag; ontzien; respect; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
respecting achten; eren
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
deem achten
esteem achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren loven; prijzen; roemen; vereren; zich lovend uitlaten
esteem highly achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren loven; prijzen; roemen; vereren; zich lovend uitlaten
have a high regard for achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren
hold in great esteem achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren
praise achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren aanbevelen; aanprijzen; de hemel in prijzen; eerbied bewijzen; eren; hemelhoog prijzen; lofprijzen; loven; ophemelen; prijzen; roemen; vereren; zich lovend uitlaten
reckon achten
regard achten aangaan; afwegen; beschouwen; betreffen; overdenken; overwegen; raken; slaan op
respect achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren bewonderen; eerbiedigen; houden aan
think achten denken; inleven; invoelen; meeleven; nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren; voelen
value highly achten; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; respecteren loven; prijzen; roemen; vereren; zich lovend uitlaten

Verwante woorden van "achten":


Synoniemen voor "achten":


Antoniemen van "achten":


Verwante definities voor "achten":

 1. iets vinden1
  • ik acht hem niet in staat iets slechts te doen1
 2. respect voor hem hebben1
  • ik acht deze rechter heel hoog1

Wiktionary: achten

achten
verb
 1. to have as an opinion, consider, suppose
 2. determine, judge
 3. to regard with respect
 4. to hold as a personal opinion
 5. to conceive of something or someone

Cross Translation:
FromToVia
achten appreciate; like; enjoy; fancy; love; think highly of; prize; think well of; have a high regard for; appraise; estimate; rate; assay; assess; evaluate; gauge; judge; value; esteem apprécier — Estimer, évaluer (quelque chose), en fixer la valeur, le prix. (Sens général).
achten appreciate; like; enjoy; fancy; love; appraise; rate; assay; evaluate; gauge estimerpriser quelque chose, en apprécier, en déterminer la valeur.