Nederlands

Uitgebreide vertaling voor rechtgeaard (Nederlands) in het Engels

rechtgeaard:

rechtgeaard bijvoeglijk naamwoord

  1. rechtgeaard (rechtschapen; rechtvaardig; eerlijk; braaf)
    honest; righteous; sincere; true-hearted; honourable; right-minded; upright; just; honorable
  2. rechtgeaard (in hart en nieren; echt)
    in heart and soul; every inch

Vertaal Matrix voor rechtgeaard:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
honest braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig braaf; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; fideel; lief; onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechtdoorzee; rechtschapen; rondborstig; ronduit; trouwhartig; volmondig; voorbeeldig; vrij; vrijelijk; vrijuit; zedig; zoet
honorable braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig achtbaar; achtenswaardig; edelachtbaar; eerbaar; eerbiedwaardig; eervol; eerzaam; honorabel; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; respectabel
honourable braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig achtbaar; achtenswaardig; edelachtbaar; eerbaar; eerbiedwaardig; eervol; eerzaam; honorabel; keurig; kies; loffelijk; lofwaardig; lovenswaardig; prijzenswaardig; respectabel
right-minded braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
righteous braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig
sincere braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig eerlijk; ernstig; gemeend; hartgrondig; heel erg; onbewimpeld; ongeveinsd; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; rechtschapen; ronduit; serieus; vol ernst; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk menend
upright braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig eerlijk; integer; onbesproken; ongeveinsd; onkreukbaar; open; oprecht; overeind; rechtop; rechtopstaand; rechtschapen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
every inch echt; in hart en nieren; rechtgeaard
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
in heart and soul echt; in hart en nieren; rechtgeaard
just braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig alleen maar; daarnet; eenvoudigweg; enkel; juist; kortweg; krek; net; net aan; nog maar; nog maar pas; pas; precies; rakelings; slechts; ternauwernood; zojuist; zonet
true-hearted braaf; eerlijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig

Verwante woorden van "rechtgeaard":

  • rechtgeaarde