Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. tobben:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor tobben (Nederlands) in het Engels

tobben:

tobben werkwoord (tob, tobt, tobde, tobden, getobd)

 1. tobben
  to bother; to worry; to fret; to brood; to mope
  • bother werkwoord (bothers, bothered, bothering)
  • worry werkwoord (worries, worried, worrying)
  • fret werkwoord (frets, fretted, fretting)
  • brood werkwoord (broods, brooded, brooding)
  • mope werkwoord (mopes, moped, moping)

Conjugations for tobben:

o.t.t.
 1. tob
 2. tobt
 3. tobt
 4. tobben
 5. tobben
 6. tobben
o.v.t.
 1. tobde
 2. tobde
 3. tobde
 4. tobden
 5. tobden
 6. tobden
v.t.t.
 1. heb getobd
 2. hebt getobd
 3. heeft getobd
 4. hebben getobd
 5. hebben getobd
 6. hebben getobd
v.v.t.
 1. had getobd
 2. had getobd
 3. had getobd
 4. hadden getobd
 5. hadden getobd
 6. hadden getobd
o.t.t.t.
 1. zal tobben
 2. zult tobben
 3. zal tobben
 4. zullen tobben
 5. zullen tobben
 6. zullen tobben
o.v.t.t.
 1. zou tobben
 2. zou tobben
 3. zou tobben
 4. zouden tobben
 5. zouden tobben
 6. zouden tobben
en verder
 1. ben getobd
 2. bent getobd
 3. is getobd
 4. zijn getobd
 5. zijn getobd
 6. zijn getobd
diversen
 1. tob!
 2. tobt!
 3. getobd
 4. tobbend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

tobben [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het tobben
  the drudgery; the worrying; the troubling; the toiling

Vertaal Matrix voor tobben:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bother heisa; hinder; overlast; rompslomp; toestand; veel gedoe
brood broed; broeden; broedsel; gebroed; jong gedierte; kinderen; kroost; nageslacht; nakomelingen; telgen
drudgery tobben afbeulen; beulswerk; geploeter; gewoel; gewroet; gezwoeg; hels karwei; koeliewerk; lijfeigenenwerk; slavenarbeid; slavenwerk
fret fret; gitaaraanduiding
mope druiloortje; kniesoor
toiling tobben afbeulen; geploeter; gezwoeg
troubling tobben
worry bekommernis; bezorgdheid; getob; kommer; kopzorg; ongerustheid; verontrusting; verpleging; verzorging; zorg
worrying tobben
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bother tobben lastig maken; lastigvallen; obstructie plegen; storen; teisteren
brood tobben aftobben; nadenken; peinzen; piekeren; prakkiseren
fret tobben aftobben
mope tobben
worry tobben aftobben; bezorgd wezen; in zorg zijn
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
worrying erg; ernstig; kwalijk; piekerig; tobberig; van bedenkelijke aard; zwaartillend

Wiktionary: tobben

tobben
verb
 1. zich ergens zorgen over maken