Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onaangeroerd (Nederlands) in het Spaans

onaangeroerd:

onaangeroerd bijvoeglijk naamwoord

  1. onaangeroerd (onaangebroken; onaangetast; ongebruikt; ongeopend)
    creído; agotado; impávido; no atacado; pijo; intacto; inalterable; imperturbable; nuevo; vacío; entero; ciego; vano; reciente; falso; presumido; virgen; astuto; sereno; moderno; vanidoso; ocioso; engreído; íntegro; desocupado; exhausto; desinflado; inmutable; vacuo; vanal; impertérrito; sin usar; no corroído; sin afectación; sin emoción; sin probar

Vertaal Matrix voor onaangeroerd:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ciego blinde
falso verkeerde
nuevo eerstejaars; eerstejaars student; foet; groentje; nieuweling; nieuwkomer
pijo dikdoeners; hol vat; leeg vat; opsnijder
presumido bluffer; dikdoener; hol vat; leeg vat; opschepper; opscheppers; pocher; praatjesmakers; snoever; snoevers; windbuil; windbuilen
vacuo lege ruimte; luchtledige ruimte; vacuüm
vacío exodus; gaping; gebrek; hiaat; ledigheid; leegloop; leegte; luchtledige ruimte; manco; vacuüm; zwakheid
vanidoso ijdeltuit
vano deuropening; opening
virgen maagd
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
entero geheel getal
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agotado onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend aan stress lijdend; afgemat; bleek; dodelijk vermoeid; doodmoe; doodop; flauw; flets; geblust; gestresst; hondsmoe; ijdel; leeg; loos; ongevuld; op; overspannen; oververmoeid; overwerkt; uitdrukkingsloos; uitgeblust; uitgeput; uitgeteld; uitverkocht; verschoten; volgeboekt; wezenloos
astuto onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend achterbaks; adrem; arglistig; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; effen; egaal; gehaaid; gelijk; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; glad; gluiperig; goochem; ijdel; kien; leeg; leep; link; listig; loos; ongevuld; pienter; plat; puntig; raak; scherp; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; strak; uitgekookt; uitgeslapen; van één kleur; vernuftig; vlak; vlakuit
ciego onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend arglistig; blind; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; niet kunnende zien; niet zien kunnend; slinks; sluw
creído onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend belerend; frikkerig; ingebeeld; pedant; pretentieus; schoolmeesterachtig; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
desinflado onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ijdel; leeg; loos; ongevuld
desocupado onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ledig; leeg; onbewoond; onbezet; werkeloos; werkloos
engreído onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; kwasterig; leeg; neerbuigend; nuffig; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen; zonder inhoud
entero onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend algeheel; compleet; faliekant; finaal; gaaf; hartstikke; heel; hele; helemaal; kompleet; nieuw; onaangetast; onbeschadigd; onverkort; onverzwakt; pas gekocht; puntgaaf; vierkant; volkomen; volledig; volslagen; volstrekt
exhausto onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend afgemat; bekaf; dodelijk vermoeid; doodmoe; doodop; geblust; hol; hondsmoe; inhoudsloos; leeg; nietszeggend; op; oververmoeid; uitgeblust; uitgeput; uitgeteld
falso onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend achterbaks; arglistig; argwaan opwekkend; bedriegelijk; bits; boefachtig; boosaardig; doortrapt; duister; duivelachtig; duivels; ernaast; fout; foutief; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gehaaid; gemaakt; gemaakte gevoelens; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; huichelachtig; in het geniep; kattig; kwaadaardig; kwaadwillig; leep; leugenachtig; link; listig; louche; met slechte intentie; min; mis; nagemaakt; nep; niet echt; onbetrouwbaar; onecht; onguur; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; pinnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnig; stiekem; ten onrechte; tweetongig; uitgekookt; vals; verdacht; verkeerd; vervalst
imperturbable onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend bedaard; gelaten; gelijkmoedig; kalm; kalmpjes; onbewogen; onderkoeld; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverkort; onverstoorbaar; onverstoord; rustig; sereen; stoïcijns; vrijuit
impertérrito onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend koen; kranig; manmoedig; nieuw; onbeducht; onbevreesd; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverkort; onverschrokken; onverstoorbaar; onverstoord; onvervaard; pas gekocht; stoutmoedig; vermetel; vrijuit
impávido onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend koel; koelbloedig; koud; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; onverkort; onverschrokken
inalterable onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoorbaar; onverstoord; vrijuit
inmutable onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend bedaard; gelijkmoedig; indifferent; kalm; kalmpjes; laconiek; lauw; onbewogen; onderkoeld; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; ongevoelig; ongeïnteresseerd; onverschillig; onverstoord; rustig; sereen; vrijuit
intacto onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend gaaf; heel; intact; maagdelijk; onaangeraakt; onaangetast; onbedorven; onbeschadigd; ongerept; onverflauwd; onverkort; onverminderd; onverzwakt; puntgaaf; puur; schadeloos; virginaal; zuiver
moderno onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend actueel; bijdetijds; contemporain; eigentijds; flitsend; hedendaags; hedendaagse; hip; in de mode; modern; nieuwerwets; snel; trendy; vlot
no atacado onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; onaangetast; ongerept; onverzwakt; puur; virginaal; zuiver
no corroído onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; onaangetast; ongerept; onverzwakt; puur; virginaal; zuiver
nuevo onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend eigentijds; hedendaags; modern; nieuw; nieuwbakken; nieuwe; pas gekocht
ocioso onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend hol; inhoudsloos; leeg; lui; niets doend; nietszeggend
pijo onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend aanstellerig; bekakt; dikdoenerig; geaffecteerd; gekunsteld
presumido onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend aanmatigend; arrogant; belerend; brallerig; fier; flink; frikkerig; glorieus; groots; grootsprakerig; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; kwasterig; neerbuigend; nuffig; onbeduidend; opschepperig; pedant; pocherig; prat; pretentieus; schoolmeesterachtig; snoevend; trots; uit de hoogte; verwaand; vruchteloos; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
reciente onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend eigentijds; hedendaags; modern; recent
sereno onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend bedaard; doodgemoedereerd; doodkalm; gedeisd; gelijkmoedig; gemoedereerd; kalm; kalmpjes; koel; nieuw; nuchter; onbewogen; onverkort; pas gekocht; rustig; sereen; stil; vredig; vreedzaam; zakelijk
sin afectación onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
sin emoción onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
sin probar onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
sin usar onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ijdel; leeg; loos; ongevuld
vacuo onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ijdel; leeg; loos; ongevuld
vacío onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend blanco; inhoudsloos; ledig; leeg; luchtledig; onbeschreven; onbewoond; onbezet; oningevuld; vacuum; zonder inhoud
vanal onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend leeg; zonder inhoud
vanidoso onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend aanmatigend; arrogant; belerend; frikkerig; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; kwasterig; leeg; neerbuigend; nuffig; pedant; pretentieus; schoolmeesterachtig; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen; zonder inhoud
vano onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; leeg; neerbuigend; onbruikbaar; onnut; pretentieus; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen; zinledig; zonder inhoud
virgen onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend gaaf; kuis; maagdelijk; onaangeraakt; onaangetast; onbevlekt; ongerept; onschuldig; onverzwakt; puur; rein; virginaal; zuiver
íntegro onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend eerlijk; faliekant; fideel; finaal; gaaf; hartstikke; helemaal; integer; maagdelijk; onaangeraakt; onaangetast; onbeschadigd; onbesproken; ongerept; onkreukbaar; onverkort; open; openhartig; oprecht; puntgaaf; puur; rechtschapen; rondborstig; trouwhartig; vierkant; virginaal; volstrekt; zuiver

Wiktionary: onaangeroerd


Cross Translation:
FromToVia
onaangeroerd virgen; prístino pristine — unspoiled