Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor geestverschijning (Nederlands) in het Frans

geestverschijning:

geestverschijning [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

  1. de geestverschijning (geest; verschijning; schim; spookverschijning; spook)
    l'apparition; le fantôme; la connaissance; l'esprit; le revenant; le spectre; l'âme; l'hantise; le génie; la vision; la raison; l'intelligence; l'intellect

Vertaal Matrix voor geestverschijning:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apparition geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning spookgestalte; spookverschijning; verschijnen; verschijning; verschijningsvorm
connaissance geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning bekende; bekende persoon; capabelheid; competentie; geleerdheid; gemoedstoestand; handigheid; kennis; kennisje; kneep; kunst; medeweten; stemming; toer; truc; vage kennis; weten; wetenschap
esprit geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning aardigheid; bewustzijn; brein; brille; confessie; denkvermogen; elf; elfje; geest; geestigheid; gein; geloof; geloofsovertuiging; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gezindheid; gezindte; grap; hersens; humor; inborst; intellect; intelligentie; inzicht; rede; spiritus; spookgestalte; spookverschijning; stemming; strekking; temperament; teneur; uiting van vrolijkheid; vernuft; verstand; vindingrijk vernuft
fantôme geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning fantoom; hersenschim; spook; spookbeeld; spookgestalte; spookverschijning
génie geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning brein; brille; denkvermogen; geest; gemoedstoestand; geniaal persoon; genialiteit; genie; geniekorps; hersens; intellect; intelligentie; meesterbrein; stemming; vernuft; verstand; vindingrijk vernuft
hantise geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning hersenschim; spookbeeld
intellect geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning brein; brille; denkvermogen; geest; geestvermogen; gemoedstoestand; genie; hersens; idee; intellect; intelligentie; inzicht; rede; stemming; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen
intelligence geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning adremheid; begripsvermogen; bevattingsvermogen; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; geestvermogen; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; hersens; idee; intellect; intelligentie; inzicht; pienterheid; rede; scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; stemming; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen; vindingrijk vernuft; vlugheid
raison geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning aanleiding; billijkheid; brein; denkvermogen; directe oorzaak; geest; geestvermogen; gelijk; gemoedstoestand; hersens; intellect; oorzaak; rede; redelijkheid; reden; schappelijkheid; stemming; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen; wijsheid
revenant geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning spookgestalte; spookverschijning
spectre geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning gamma; scala; schrikbeeld; spectrum; spookgestalte; spookverschijning
vision geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning aanblik; aangezicht; anamorfose; begrip; benul; beschouwing; blik; chimère; denkbeeld; drogbeeld; droombeeld; gelaat; gezicht; gezichtspunt; hallucinatie; hersenschim; idee; illusie; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; oogopslag; oordeel; opinie; opvatting; panorama; prospect; spookbeeld; standpunt; uitzicht; vergezicht; visie; visioen; vue; zicht; zienswijze; zinsbegoocheling
âme geest; geestverschijning; schim; spook; spookverschijning; verschijning aandrift; aard; daadkracht; energie; esprit; fut; geaardheid; gemoed; gemoedstoestand; inborst; inslag; karakter; kracht; mentaliteit; momentum; natuur; puf; stemming; werklust; ziel
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
connaissance kennis

Verwante woorden van "geestverschijning":

  • geestverschijningen