Nederlands

Uitgebreide vertaling voor identiek (Nederlands) in het Frans

identiek:

identiek bijvoeglijk naamwoord

  1. identiek (hetzelfde; gelijk; exact hetzelfde; )
    la même chose; même; la même; identiquement; égal; identique; pareil; de même que; le même; équivalent; ainsi que; similaire; comme; dans le même état; concordant; correspondant; de même valeur; conformément; inchangé; équipollent; conforme; uniforme; analogue

Vertaal Matrix voor identiek:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
correspondant berichtgever; commentator; correspondent; journalist; journalist ter plaatse; rapporteur; referent; reporter; verslaggever
la même dezelfde
le même dezelfde
pareil gelijke; weerga
uniforme tenue; uniform
égal gelijke; weerga
équivalent equivalent; omschrijving; tegenwaarde; vergoedingswaarde
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- gelijk
PronounVerwante vertalingenAndere vertalingen
- hetzelfde
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
conforme conform
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ainsi que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; benevens; evenals; eveneens; evenzeer; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; mede; naar; omdat; ook; soortgelijk; tevens; vandaar dat; zoals; zodoende
analogue eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eensluidend; geallieerd; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
comme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo aangezien; analoog; daar; doordat; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; naar; net als; net zo; omdat; soortgelijk; vermits; zoals; zowel als
concordant eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo congruent; eensluidend; gelijkluidend; gelijkvormig
conforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; conform de regel; eensluidend; geallieerd; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; naar de regel; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
conformément eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
correspondant eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo adequaat; analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gepast; geschikt; in overeenstemming met; juist; overeenkomstig; passend; passend bij; soortgelijk; volgens
dans le même état eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo onveranderd
de même que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven; evenals; eveneens; evenzeer; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; mede; ook; soortgelijk; tevens
de même valeur eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig
identique eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; idem; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde; soortgelijk
identiquement eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; onveranderd; soortgelijk
inchangé eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; ongewijzigd; onveranderd
la même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; om het even; soortgelijk
la même chose eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; om het even; soortgelijk
le même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; diezelfde; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; om het even; soortgelijk
même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo aangezien; analoog; daar; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; ikzelf; soortgelijk; vermits; zelf; zelfde; zelfs; zelve; zowaar
pareil eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; eender; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem; idem dito; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
similaire eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk; zelfde
uniforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo compatibel; eenvormig; effen; egaal; gelijk; gelijkslachtig; gelijkvormig; geslepen; glad; homogeen; plat; strak; uniform; verenigbaar; vlak; vlakuit
égal eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; congruent; desgelijks; dito; eender; eenvormig; effen; egaal; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; geslepen; glad; hetzelfde; idem; idem dito; om het even; ook; op dezelfde wijze; plat; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; strak; uniform; vlak; vlakuit
équipollent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo
équivalent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig

Verwante woorden van "identiek":

  • identieke

Synoniemen voor "identiek":


Antoniemen van "identiek":


Verwante definities voor "identiek":

  1. precies zoals iets of iemand anders1
    • de zusjes dragen identieke kleren1

Wiktionary: identiek

identiek
adjective
  1. volledig hetzelfde, van dezelfde oorsprong

Cross Translation:
FromToVia
identiek égal; égale equal — mathematics: exactly identical
identiek égal equal — the same in all respects
identiek identique identical — bearing full likeness
identiek monozygote identical — of twins, such that they share the same genetic code