Nederlands

Uitgebreide vertaling voor juist (Nederlands) in het Frans

juist:

juist bijvoeglijk naamwoord

 1. juist (correct; goed; precies)
  juste; satisfaisant; approprié; correct; correctement; précisément; soigneusement; avec application; exact; exactement; précis; minutieux; minutieuse; minutieusement
 2. juist (daarnet; pas; net; zojuist; zonet)
  récemment; juste; il y a un instant; tout à l'heure; à l'instant
 3. juist (kloppend; waar; precies; uitgerekend)
  juste; corect; justement; exact
 4. juist (krek; precies; net)
  juste; exactement; justement; exact; précis; précisément; correct; correctement
 5. juist (precies; exact)
  exactement; précis; exact; consciencieuse; précisément; méticuleux; consciencieusement; rigoureux; consciencieux; minutieux; soigneux; minutieusement; méticuleusement
 6. juist (adequaat; passend; geschikt; gepast)
  approprié; convenable; adéquat; bon; correspondant; adapté; décent; acceptable; proportionné; comme il faut
 7. juist (zoëven)
  venant de; tout à l'heure; à l'instant

Vertaal Matrix voor juist:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bon bon; coupon; tegoedbon; waardebon
correspondant berichtgever; commentator; correspondent; journalist; journalist ter plaatse; rapporteur; referent; reporter; verslaggever
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- correct; goed; terecht
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acceptable adequaat; gepast; geschikt; juist; passend aanvaardbaar
adapté adequaat; gepast; geschikt; juist; passend pasklaar
adéquat adequaat; gepast; geschikt; juist; passend gepast; geschikt; geëigend; passend
approprié adequaat; correct; gepast; geschikt; goed; juist; passend; precies billijk; gepast; geschikt; geëigend; keurig; netjes; passend; redelijk; schappelijk; toepasbaar; toepasselijk; treffend
avec application correct; goed; juist; precies bedreven; met zorg; naarstig; noest; onvermoeibaar; verwoed; vol zorg; zorgvuldig; zorgzaam
bon adequaat; gepast; geschikt; juist; passend aangenaam; aanlokkelijk; aardig; akkoord; attent; behulpzaam; bekwaam; braaf; capabel; competent; eerlijk; geschikt; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; heerlijk; hemels; hulpvaardig; in orde; kostelijk; lekker; mee eens; mild; overheerlijk; plezierig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reuzelekker; smakelijk; tof; verlokkend; verrukkelijk; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig; zalig
comme il faut adequaat; gepast; geschikt; juist; passend beleefd; beschaafd; betamelijk; braaf; eerlijk; fatsoenlijk; fideel; gemanierd; naar behoren; netjes; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; trouwhartig; voorkomend; welgemanierd; welgevoeglijk; wellevend; welopgevoed; welvoeglijk
consciencieuse exact; juist; precies accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
consciencieusement exact; juist; precies accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; fundamenteel; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
consciencieux exact; juist; precies accuraat; angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; fundamenteel; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
convenable adequaat; gepast; geschikt; juist; passend aangenaam; aanzienlijk; aardig; attent; behoorlijke; behulpzaam; beschaafd; betamelijk; billijk; decent; deftig; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; elegant; fatsoenlijk; fier; gepast; gepaste; geschikt; geschikte; geëigend; goedaardig; goedhartig; goedschiks; hebbelijk; hulpvaardig; indrukwekkend; keurig; majestueus; manierlijk; naar behoren; netjes; nobel; ordentelijk; parmant; parmantig; passend; passende; plechtig; plechtstatig; plezierig; redelijk; redelijke; schappelijk; sierlijk; statig; tamelijke; tof; trots; voegzaam; voorkomend; vorstelijk; vriendelijk; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zachtaardig; zedig
corect juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar
correct correct; goed; juist; krek; net; precies beschaafd; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; foutloos; gepast; hebbelijk; juiste; keurig; kies; loepzuiver; manierlijk; naar behoren; netjes; onberispelijk; onbesproken; ordentelijk; perfect; respectabel; volmaakt; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig
correctement correct; goed; juist; krek; net; precies
correspondant adequaat; gepast; geschikt; juist; passend analoog; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; net zo; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
décent adequaat; gepast; geschikt; juist; passend beschaafd; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; gepast; keurig; kies; kuis; manierlijk; naar behoren; netjes; ordentelijk; proper; respectabel; schoon; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig; zindelijk
exact correct; exact; goed; juist; kloppend; krek; net; precies; uitgerekend; waar accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gedetailleerd; haarfijn; klemmend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
exactement correct; exact; goed; juist; krek; net; precies accuraat; bindend; dwingend; exact; gedetailleerd; haarfijn; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
il y a un instant daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet
juste correct; daarnet; goed; juist; kloppend; krek; net; pas; precies; uitgerekend; waar; zojuist; zonet aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; grondig; heus; ingespannen; integer; knorrig; korzelig; krap; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zorgvuldig
justement juist; kloppend; krek; net; precies; uitgerekend; waar terecht
minutieuse correct; goed; juist; precies accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
minutieusement correct; exact; goed; juist; precies accuraat; bindend; dwingend; exact; gedetailleerd; haarfijn; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
minutieux correct; exact; goed; juist; precies accuraat; bindend; dwingend; exact; gedetailleerd; haarfijn; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
méticuleusement exact; juist; precies accuraat; angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; gedetailleerd; gelikt; gewetensvol; haarfijn; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; picobello; piekfijn; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; tiptop; zorgvuldig
méticuleux exact; juist; precies accuraat; angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; gedetailleerd; gelikt; gewetensvol; haarfijn; met zorg; miniem; minitueus; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; picobello; piekfijn; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; tiptop; zorgvuldig
proportionné adequaat; gepast; geschikt; juist; passend
précis correct; exact; goed; juist; krek; net; precies accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; gedetailleerd; klemmend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; omlijnd; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; trefzeker; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
précisément correct; exact; goed; juist; krek; net; precies accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; gedetailleerd; klemmend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; zorgvuldig
rigoureux exact; juist; precies accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; fel; gestreng; hanig; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; niet toegevend; pinnig; precies; rigoureus; scherp; secuur; snibbig; streng; strikt; stringent; vinnig; vlijmend; zorgvuldig
récemment daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet kortelings; kortgeleden; laatst; laatstelijk; net; nog maar pas; onlangs; pas; recentelijk
satisfaisant correct; goed; juist; precies
soigneusement correct; goed; juist; precies accuraat; gedetailleerd; grondig; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
soigneux exact; juist; precies accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; scrupuleus; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
tout à l'heure daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet; zoëven aanstonds; direct; later; naderhand; straks; terstond; weldra; zo; zo meteen; zojuist; zometeen; zonet; zoëven
venant de juist; zoëven
à l'instant daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet; zoëven dadelijk; direct; momenteel; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; tegenwoordig; zo meteen; zojuist; zonet; zoëven

Verwante woorden van "juist":


Synoniemen voor "juist":


Antoniemen van "juist":


Verwante definities voor "juist":

 1. zoals het moet1
  • dit antwoord is juist1
 2. in tegenstelling tot wat je zou denken1
  • ik vind witlof niet vies, maar juist lekker1
 3. waar een goede reden voor is1
  • het is juist dat hij je straft, want je was ongehoorzaam1

Wiktionary: juist

juist
adjective
 1. zoals het moet, waar
juist
 1. -
adjective
 1. Qui suivre rigoureusement la vérité, la convention.
 2. Qui est conforme au droit, à la raison et à la justice.
 3. Qui est entièrement déterminé, qui ne laisser place à aucune incertitude.
 4. Qui est conforme à la vérité, à ce qui est réellement.

Cross Translation:
FromToVia
juist correct correct — free from error
juist correctement correctly — in a correct manner
juist juste just — morally fair, righteous
juist approprié proper — fit, suitable
juist correct; juste; bon right — complying with justice, correct

Verwante vertalingen van juist