Nederlands

Uitgebreide vertaling voor precies (Nederlands) in het Frans

precies:

precies bijvoeglijk naamwoord

 1. precies (juist; exact)
  exactement; précis; exact; consciencieuse; précisément; méticuleux; consciencieusement; rigoureux; consciencieux; minutieux; soigneux; minutieusement; méticuleusement
 2. precies (krek; juist; net)
  juste; exactement; justement; exact; précis; précisément; correct; correctement
 3. precies (haarfijn; exact)
  exactement; exact; méticuleusement; en détail; méticuleux; minutieux; minutieusement; jusqu'aux moindres détails
 4. precies (nauwkeurig; accuraat; secuur; nauwgezet; nauwlettend)
  consciencieux; précisément; méticuleux; rigoureux; exactement; minutieux; minutieusement; précis; exact; scrupuleusement; scrupuleux; méticuleusement; consciencieusement
 5. precies (accuraat; zorgvuldig; secuur; stipt; net)
  précis; consciencieusement; exact; soigneusement; vigilant; minutieusement; scrupuleusement; soigné; consciencieux; soigneux; minutieux; scrupuleux
 6. precies (correct; goed; juist)
  juste; satisfaisant; approprié; correct; correctement; précisément; soigneusement; avec application; exact; exactement; précis; minutieux; minutieuse; minutieusement
 7. precies (nauwgezet; gedetailleerd; nauwkeurig; )
  consciencieusement; précisément; détaillé; précis; minutieux; approfondi; soigneux; exact; minutieusement; méticuleusement; exactement; minutieuse; soigneusement; amplement; consciencieuse; dans le détail; de façon détaillée; ample; consciencieux; méticuleux; en détail
 8. precies (kloppend; waar; juist; uitgerekend)
  juste; corect; justement; exact
 9. precies (nauwgezet; nauwkeurig; stipt)
  avec précision
 10. precies (punctueel; stipt; strikt; exact)
  ponctuel; ponctuellement

Vertaal Matrix voor precies:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- exact; nauw
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
- net
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ample accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig ampel; breedvoerig; groot; groots; in details; omstandig; overvloedig; rijkelijk; royaal; ruim; ruimschoots; scheutig; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; weids; wijd
amplement accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig ampel; breedvoerig; groot; in details; omstandig; overvloedig; rijkelijk; royaal; ruim; ruimschoots; scheutig; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; wijd
approfondi accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig degelijk; diepgaand; diepgravend; doorgrond; doorzien; fundamenteel; grondig; helemaal; in details; niet oppervlakkig; totaal; uitgewerkt; volkomen; wezenlijk; zorgvuldig
approprié correct; goed; juist; precies adequaat; billijk; gepast; geschikt; geëigend; juist; keurig; netjes; passend; redelijk; schappelijk; toepasbaar; toepasselijk; treffend
avec application correct; goed; juist; precies bedreven; met zorg; naarstig; noest; onvermoeibaar; verwoed; vol zorg; zorgvuldig; zorgzaam
avec précision nauwgezet; nauwkeurig; precies; stipt met grote juistheid; nauwgezet; ragfijn
consciencieuse accuraat; exact; gedetailleerd; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
consciencieusement accuraat; exact; gedetailleerd; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; fundamenteel; gewetensvol; grondig; met zorg; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; plichtsgetrouw; ragfijn; scrupuleus; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
consciencieux accuraat; exact; gedetailleerd; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; fundamenteel; gewetensvol; grondig; met zorg; nauwlettend; plichtsgetrouw; ragfijn; scrupuleus; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
corect juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar
correct correct; goed; juist; krek; net; precies beschaafd; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; foutloos; gepast; hebbelijk; juiste; keurig; kies; loepzuiver; manierlijk; naar behoren; netjes; onberispelijk; onbesproken; ordentelijk; perfect; respectabel; volmaakt; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig
correctement correct; goed; juist; krek; net; precies
dans le détail accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig fundamenteel; grondig; in details; uitgewerkt; wezenlijk; zorgvuldig
de façon détaillée accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; uitgewerkt
détaillé accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; uitgewerkt
en détail accuraat; exact; gedetailleerd; haarfijn; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; ragfijn; uitgewerkt
exact accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; kloppend; krek; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; uitgerekend; waar; zorgvuldig bindend; conscientieus; dwingend; klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; ragfijn; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
exactement accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; krek; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; zorgvuldig bindend; dwingend; met een scherp oog; nauwlettend; ragfijn; streng; strikt; stringent
jusqu'aux moindres détails exact; haarfijn; precies
juste correct; goed; juist; kloppend; krek; net; precies; uitgerekend; waar aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; daarnet; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; knorrig; korzelig; krap; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; pas; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
justement juist; kloppend; krek; net; precies; uitgerekend; waar terecht
minutieuse accuraat; correct; gedetailleerd; goed; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
minutieusement accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig bindend; dwingend; met een scherp oog; nauwlettend; onvermurwbaar; ragfijn; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
minutieux accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig bindend; dwingend; onvermurwbaar; ragfijn; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
méticuleusement accuraat; exact; gedetailleerd; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; zorgvuldig angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; gelikt; gewetensvol; met zorg; nauwlettend; onvermurwbaar; picobello; piekfijn; ragfijn; scrupuleus; streng; strikt; stringent; tiptop; zorgvuldig
méticuleux accuraat; exact; gedetailleerd; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; zorgvuldig angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; gelikt; gewetensvol; met zorg; miniem; minitueus; nauwlettend; onvermurwbaar; picobello; piekfijn; ragfijn; scrupuleus; streng; strikt; stringent; tiptop; zorgvuldig
ponctuel exact; precies; punctueel; stipt; strikt klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; uitdrukkelijk
ponctuellement exact; precies; punctueel; stipt; strikt klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; uitdrukkelijk
précis accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; juist; krek; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig bindend; conscientieus; dwingend; klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; omlijnd; ragfijn; streng; strikt; stringent; trefzeker; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
précisément accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; juist; krek; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; zorgvuldig bindend; conscientieus; dwingend; klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; zorgvuldig
rigoureux accuraat; exact; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur bindend; conscientieus; dwingend; fel; gestreng; hanig; nauwgezet; nauwkeurig; niet toegevend; pinnig; rigoureus; scherp; snibbig; streng; strikt; stringent; vinnig; vlijmend; zorgvuldig
satisfaisant correct; goed; juist; precies
scrupuleusement accuraat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; conscientieus; consciëntieus; gewetensvol; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; scrupuleus; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
scrupuleux accuraat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; conscientieus; consciëntieus; gewetensvol; integer; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen; scrupuleus; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
soigneusement accuraat; correct; gedetailleerd; goed; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig grondig; met een scherp oog; nauwlettend; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
soigneux accuraat; exact; gedetailleerd; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; gewetensvol; grondig; met zorg; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; scrupuleus; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
soigné accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; beleefd; beschaafd; chic; consciëntieus; elegant; esthetisch; geciviliseerd; gecultiveerd; gemanierd; gewetensvol; grondig; keurig; met zorg; modieuze verfijning; nauwlettend; netjes; onderhouden; ontwikkeld; proper; scrupuleus; smaakvol; stijlvol; verfijnd; verzorgd; voorkomend; voorzichtig; wellevend; welopgevoed; zorgvuldig
vigilant accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig aandachtig; ad rem; alert; hoede; oplettend; opmerkzaam; paraat; slagvaardig; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wakker; zorgvuldig

Verwante woorden van "precies":


Synoniemen voor "precies":


Antoniemen van "precies":


Verwante definities voor "precies":

 1. zonder afwijkingen naar boven of beneden1
  • deze plank is precies twee meter1
 2. zorgvuldig en nauwgezet1
  • ze is erg precies met haar huiswerk1

Wiktionary: precies

precies
adjective
 1. heel nauwkeurig, heel juist
precies
Cross Translation:
FromToVia
precies précis; exact accurate — exact or careful conformity to truth
precies précis; exact exact — precisely agreeing
precies exactement exactly — in an exact manner
precies précis precise — exact
precies précisément precisely — in a precise manner

Verwante vertalingen van precies