Nederlands

Uitgebreide vertaling voor ontwikkeld (Nederlands) in het Frans

ontwikkeld:

ontwikkeld bijvoeglijk naamwoord

 1. ontwikkeld (ontgonnen)
  développé; cultivé; défriché
 2. ontwikkeld (geciviliseerd; beschaafd; gecultiveerd)
  bien élevé; cultivé; soigné; courtois; civilisé; poli; poliment; galant; policé; courtoisement; civilement
 3. ontwikkeld (gestudeerd; erudiet; wijs; )
  sage; érudit; savant; très savant; qui a beaucoup lu; cultivé; instruit; lettré; qui a fait des études supérieures

Vertaal Matrix voor ontwikkeld:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
civilisé beschaafde
lettré geletterde
sage denker; filosoof; wijsgeer
savant academicus; geleerde; hooggeleerde; hoogleraar; prof; professor; wetenschapper; wijze
érudit hooggeleerde; hoogleraar; prof; professor
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bien élevé beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld beleefd; beschaafd; fatsoenlijk; gemanierd; goed opgevoed; netjes; voorkomend; welgemanierd; wellevend; welopgevoed
civilement beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld op een aardige manier; vriendelijk
civilisé beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld beleefd; beschaafd; fatsoenlijk; gemanierd; netjes; voorkomend; welgemanierd; wellevend; welopgevoed
courtois beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld attent; beleefd; beschaafd; fatsoenlijk; galant; gemanierd; hoffelijk; hoofs; netjes; op een aardige manier; ridderlijk; voorkomend; vriendelijk; welgemanierd; wellevend; welopgevoed
courtoisement beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld beleefd; beschaafd; gemanierd; op een aardige manier; voorkomend; vriendelijk; wellevend; welopgevoed
cultivé belezen; beschaafd; erudiet; geciviliseerd; gecultiveerd; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontgonnen; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld beleefd; beschaafd; fatsoenlijk; gecultiveerd; geleerd; gemanierd; intelligent; netjes; slim; voorkomend; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; wijs
défriché ontgonnen; ontwikkeld
développé ontgonnen; ontwikkeld
galant beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld attent; beleefd; beschaafd; galant; gemanierd; hoffelijk; op een aardige manier; ridderlijk; voorkomend; vriendelijk; wellevend; welopgevoed
instruit belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld beleefd; beschaafd; gemanierd; voorkomend; wellevend; welopgevoed
lettré belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
poli beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld afgeslepen; attent; beleefd; beschaafd; fatsoenlijk; galant; gemanierd; gepoetst; gepolijst; geslepen; gladgemaakt; gladgeslepen; hoffelijk; netjes; op een aardige manier; opgepoetst; ridderlijk; voorkomend; vriendelijk; welgemanierd; wellevend; welopgevoed
policé beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld
poliment beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld beleefd; beschaafd; gemanierd; op een aardige manier; voorkomend; vriendelijk; wellevend; welopgevoed
qui a beaucoup lu belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
qui a fait des études supérieures belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld akademisch
sage belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld bedachtzaam; braaf; braafjes; correct; deugdzaam; doordacht; eerlijk; fideel; lief; nadenkend; openhartig; oprecht; pienter; raadzaam; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; trouwhartig; verstandig; voorbeeldig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig; zoet
savant belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld geleerd; intelligent; knap; slim; wijs
soigné beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld accuraat; angstvallig; beleefd; beschaafd; chic; consciëntieus; elegant; esthetisch; gemanierd; gewetensvol; grondig; keurig; met zorg; modieuze verfijning; nauwlettend; net; netjes; onderhouden; precies; proper; scrupuleus; secuur; smaakvol; stijlvol; stipt; verfijnd; verzorgd; voorkomend; voorzichtig; wellevend; welopgevoed; zorgvuldig
très savant belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
érudit belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld geleerd; intelligent; slim; wijs

Verwante woorden van "ontwikkeld":

 • ontwikkelder, ontwikkeldere

ontwikkeld vorm van ontwikkelen:

ontwikkelen werkwoord (ontwikkel, ontwikkelt, ontwikkelde, ontwikkelden, ontwikkeld)

 1. ontwikkelen (evolueren)
  développer; évoluer; s'épanouir
  • développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )
  • évoluer werkwoord (évolue, évolues, évoluons, évoluez, )
  • s'épanouir werkwoord
 2. ontwikkelen (tot ontwikkeling brengen)
  développer; déployer
  • développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )
  • déployer werkwoord (déploie, déploies, déployons, déployez, )
 3. ontwikkelen (oefenen; trainen)
  entraîner; exercer; faire des exercices; s'entraîner; s'exercer
  • entraîner werkwoord (entraîne, entraînes, entraînons, entraînez, )
  • exercer werkwoord (exerce, exerces, exerçons, exercez, )
  • s'entraîner werkwoord
  • s'exercer werkwoord
 4. ontwikkelen (beschaven; cultiveren; civiliseren)
  cultiver; civiliser
  • cultiver werkwoord (cultive, cultives, cultivons, cultivez, )
  • civiliser werkwoord (civilise, civilises, civilisons, civilisez, )
 5. ontwikkelen (tot wasdom komen; ontplooien)
  développer; s'épanouir
  • développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )
  • s'épanouir werkwoord

Conjugations for ontwikkelen:

o.t.t.
 1. ontwikkel
 2. ontwikkelt
 3. ontwikkelt
 4. ontwikkelen
 5. ontwikkelen
 6. ontwikkelen
o.v.t.
 1. ontwikkelde
 2. ontwikkelde
 3. ontwikkelde
 4. ontwikkelden
 5. ontwikkelden
 6. ontwikkelden
v.t.t.
 1. heb ontwikkeld
 2. hebt ontwikkeld
 3. heeft ontwikkeld
 4. hebben ontwikkeld
 5. hebben ontwikkeld
 6. hebben ontwikkeld
v.v.t.
 1. had ontwikkeld
 2. had ontwikkeld
 3. had ontwikkeld
 4. hadden ontwikkeld
 5. hadden ontwikkeld
 6. hadden ontwikkeld
o.t.t.t.
 1. zal ontwikkelen
 2. zult ontwikkelen
 3. zal ontwikkelen
 4. zullen ontwikkelen
 5. zullen ontwikkelen
 6. zullen ontwikkelen
o.v.t.t.
 1. zou ontwikkelen
 2. zou ontwikkelen
 3. zou ontwikkelen
 4. zouden ontwikkelen
 5. zouden ontwikkelen
 6. zouden ontwikkelen
en verder
 1. ben ontwikkeld
 2. bent ontwikkeld
 3. is ontwikkeld
 4. zijn ontwikkeld
 5. zijn ontwikkeld
 6. zijn ontwikkeld
diversen
 1. ontwikkel!
 2. ontwikkelt!
 3. ontwikkeld
 4. ontwikkelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

ontwikkelen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. ontwikkelen (beschaven; cultiveren; vormen)
  l'éducation; le développement; la civilisation; l'acte de civiliser

Vertaal Matrix voor ontwikkelen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acte de civiliser beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen
civilisation beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen beschaving; civilisatie; culturen
développement beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen bloei; effect; geestelijke vorming; groei; groeien; groeiproces; hausse; hervorming; hoogconjunctuur; omkeer; omschakeling; omwisselen; ontplooiing; ontwikkeling; ontwikkelingsgang; ontwikkeltijd; progressie; schaalvergroting; transformatie; uitwerking; veranderen; verandering; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering; vorming; wasdom; wending; wijzigen; wijziging
éducation beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen bekwaming; dresseren; dressuur; educatie; geestelijke vorming; kundig maken; onderwerp; onderwijs; onderwijswezen; ontplooiing; ontwikkeling; opleiding; opvoeding; opvoedkunde; pedagogie; scholing; schoolopleiding; subject; thema; thema van een boek; training; vooruitgang; vorming
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
civiliser beschaven; civiliseren; cultiveren; ontwikkelen
cultiver beschaven; civiliseren; cultiveren; ontwikkelen aankweken; aanplanten; exploiteren; fokken; genereren; kweken; opkweken; planten; procreëren; telen; uitbuiten; verbouwen; voortbrengen
déployer ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen gebruiken; klaar leggen; ontplooien; ontvouwen; openspreiden; openvouwen; uiteenvouwen; uitklappen; uitslaan; uitspreiden; uitvouwen
développer evolueren; ontplooien; ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen; tot wasdom komen bewerkstelligen; expanderen; openen; realiseren; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwerkelijken; verwezenlijken; verwijden
entraîner oefenen; ontwikkelen; trainen aanlokken; africhten; begeleiden; bekwamen; coachen; dier africhten; dresseren; harden; leiden; lokken; meelokken; meeslepen; meesleuren; meetrekken; meetronen; meevoeren; met zich meeslepen; oefenen; repeteren; trainen; trekken; uitgommen; uitvegen; uitvlakken; uitwissen; verleiden; verlokken; vlakken; voeren; voortlokken; voorttrekken; weglokken; wegvegen; wissen
exercer oefenen; ontwikkelen; trainen bedekken; bekleden; beoefenen; exerceren; functie bekleden; herhalen; oefenen; overtrekken; praktiseren; repeteren; sport uitoefenen; uitoefenen; vervullen
faire des exercices oefenen; ontwikkelen; trainen
s'entraîner oefenen; ontwikkelen; trainen herhalen; oefenen; repeteren
s'exercer oefenen; ontwikkelen; trainen
s'épanouir evolueren; ontplooien; ontwikkelen; tot wasdom komen kiemen; ontkiemen; ontluiken; ontplooien; opbloeien; opfleuren; tot bloei komen; tot volle wasdom komen; uit de kiem te voorschijn komen; zich ontsluiten
évoluer evolueren; ontwikkelen

Verwante definities voor "ontwikkelen":

 1. het beter worden1
  • sport ontwikkelt het lichaam1
 2. het ontwerpen en uitvoeren1
  • wie van jullie heeft dit plan ontwikkeld?1
 3. ontstaan1
  • er ontwikkelde zich een discussie1
 4. opnames zichtbaar maken1
  • het filmpje moet ontwikkeld worden1

Wiktionary: ontwikkelen

ontwikkelen
verb
 1. iets ~ een aanwezige aanleg tot bloei brengen
 2. zich ~ tot geleidelijk iets worden
 3. een film ~ het latente beeld van een belicht fotografisch materiaal chemisch zichtbaar maken
 4. ontwerpen en uitvoeren op basis van onderzoek
ontwikkelen
Cross Translation:
FromToVia
ontwikkelen se développer develop — to progress
ontwikkelen créer; développer develop — to create
ontwikkelen développer develop — to bring out photographic images
ontwikkelen élaborer evolve — to develop
ontwikkelen développer entwickelnallgemein: sich etwas ausdenken, planen
ontwikkelen évoluer entwickelnBiologie, reflexiv: sich zum Erwachsenen bzw. erwachsenen Tier verändern
ontwikkelen développer entwickelnBiologie, reflexiv: aus älteren Lebensformen entstehen (Evolution)

Verwante vertalingen van ontwikkeld