Nederlands

Uitgebreide vertaling voor vordering (Nederlands) in het Frans

vordering:

vordering [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de vordering (eis; claim)
  la revendication; l'exigence; le claim; la demande; la réclamation; la réquisition; la créance; la requête; la pétition; la procédure judiciaire; l'action
 2. de vordering (eis; vraag)
  la revendication; l'exigence; la demande; la réquisition; la réclamation
 3. de vordering (opvorderen)
  la réclamation; la revendication
 4. de vordering (vooruitgang; voortgang; verloop; progressie; ontwikkelingsgang)
  la progression; le déroulement; le progrès; le cours; le développement; l'avancement
 5. de vordering (invordering; incasso; inning; incassering; innen)
  l'encaissement; le recouvrement; la perception
 6. de vordering (vooruitgang; toename)
  la progression
 7. de vordering (schuldvordering)
  la créance; le recouvrement; le titre de créance

Vertaal Matrix voor vordering:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
action claim; eis; vordering aandeel; aanstellerij; actie; ageren; aktie; basisbestanddeel; bestanddeel; component; daad; deel; element; fractie; handelen; handeling; ingrediënt; inwerking; onderdeel; protestbijeenkomst; publieke betoging; stuk; taak; toneel
avancement ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering bevordering; graad van doctor verkrijgen; opklimming in rang; oprukken; promotie; vooruitgaan; vorderen
claim claim; eis; vordering
cours ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering aandelenkoersen; algemeenheid; beloop; college; cursus; gangbaarheid; gebruikelijkheid; geloofsleer; hofjes; instructie; kleine huisjes om binnenplein; koersen; kursus; leer; leergang; leerstelling; leerstuk; lering; les; lesuur; onderricht; onderrichting; onderwijs; schoolpleinen; speelplaatsen; speelpleinen; studie; universitaire les
créance claim; eis; schuldvordering; vordering schuldvordering
demande claim; eis; vordering; vraag aanvraag; aanzoek; afroep; bede; beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; huwelijksaanzoek; kriterium; liefdesverklaring; navraag; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; verzoek; verzoekschrift; voorstel; voorwaarde; vraag
déroulement ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering afrollen; afwinden; ontrollen; uitrollen
développement ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering beschaven; bloei; cultiveren; effect; geestelijke vorming; groei; groeien; groeiproces; hausse; hervorming; hoogconjunctuur; omkeer; omschakeling; omwisselen; ontplooiing; ontwikkelen; ontwikkeling; ontwikkeltijd; schaalvergroting; transformatie; uitwerking; veranderen; verandering; vooruitgang; vormen; vorming; wasdom; wending; wijzigen; wijziging
encaissement incassering; incasso; innen; inning; invordering; vordering cheque verzilveren; innen; kasontvangst; verzilvering
exigence claim; eis; vordering; vraag beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; must; rechtsvordering; veeleisendheid; vereiste; voorwaarde
perception incassering; incasso; innen; inning; invordering; vordering aanschouwen; apperceptie; belasting; belastingdienst; fiscus; gevoel; gewaarwording; heffing; kosten; leges; observatie; observeren; perceptie; prikkeling; sensatie; waarneming; waarnemingsvermogen; zien; zintuiglijke gewaarwording; zintuiglijkheid
procédure judiciaire claim; eis; vordering eis; rechtsgang; rechtsvordering
progression ontwikkelingsgang; progressie; toename; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering bloei; groei; ontplooiing; ontwikkeling; schaalvergroting; wasdom
progrès ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering aangroei; aanwas; aanwinst; expansie; groei; groter worden; ontwikkelingsgangen; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking
pétition claim; eis; vordering aanvraag; bezwaarschrift; petitie; rekest; rekwest; verzoekschrift
recouvrement incassering; incasso; innen; inning; invordering; schuldvordering; vordering afdekkap; dak; kap; koepel; overdekking; overkapping; trap uitvoeren
requête claim; eis; vordering aanvraag; bede; bezwaarschrift; bod; interpellatie; motie; petitie; propositie; query; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift; voorstel; voorstel doen; vraag
revendication claim; eis; opvorderen; vordering; vraag claim
réclamation claim; eis; opvorderen; vordering; vraag aanklacht; aanvraag; bedenking; beschuldiging; bezwaar; eis; grief; het klagen; klacht; maanbrief; opvragen; opvraging; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; tenlastelegging; terugvordering; verzet; verzetsbeweging; verzoekschrift
réquisition claim; eis; vordering; vraag aanvraag; conditie; eis; must; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; rekwisitie; vereiste; verzoekschrift; voorwaarde
titre de créance schuldvordering; vordering
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
cours cursus

Verwante woorden van "vordering":

 • vorderingen

Wiktionary: vordering

vordering
noun
 1. vooruitgang, progressie
 2. opeisen
vordering
Cross Translation:
FromToVia
vordering créance client accounts receivable — total monetary amount
vordering progrès; amélioration progress — a moving forward

Verwante vertalingen van vordering