Nederlands

Uitgebreide vertaling voor krachtdadig (Nederlands) in het Frans

krachtdadig:

krachtdadig bijvoeglijk naamwoord

  1. krachtdadig (doortastend; drastisch; sterk; ferm; krachtig)
    dynamique; ferme; fermement; énergiquement; énergique
  2. krachtdadig (krachtig; doortastend; drastisch; ferm)
    vigoureux; résolu; fermement; dynamique; avec force; énergique; ferme
  3. krachtdadig (kordaat; krachtig; beslist; doortastend; ferm)
    agissant; ferme; résolu; intrépide; sûr; hardi; crâne; efficace; décidé; brave; expéditif; de façon décidée

Vertaal Matrix voor krachtdadig:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
crâne cranium; doodshoofd; hersenen; hersenpan; hersens; schedel
dynamique dynamiek; energie; felheid; fiksheid; kracht; sterkte
ferme boerderij; boerenbedrijf; boerenhoeve; boerenhofstede; boerenhuis; boerenwoning; dakstoel; hoeve
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
efficace beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig aantrekkelijk; afdoend; beproefd; beslissend; deugdelijk; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; opperbest; overtuigend; probaat
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agissant beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig actief; bedrijvig; bezig; druk; fungerend; handelend
avec force doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig
brave beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig aangenaam; aardig; attent; behulpzaam; dapper; gemoedelijk; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; heldhaftig; heroïsch; hulpvaardig; joviaal; kloek; mild; moedig; onverschrokken; plezierig; stout; stoutmoedig; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig
crâne beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig
de façon décidée beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig
dynamique doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk actief; beweeglijk; daadkrachtig; dynamisch; energiek; geanimeerd; levendig; vief; vol fut
décidé beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig absoluut; beslist; besluitvaardig; dapper; ferm; flink; gedecideerd; kordaat; moedig; moreel sterk; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; onvoorwaardelijk; pertinent; resoluut; standvastig; stoutmoedig; ten enenmale; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vaststaand; volstrekt; vrijmoedig; vrijpostig; zeker
expéditif beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig voortvarend
ferme beslist; doortastend; drastisch; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig; sterk absoluut; beslist; dapper; degelijk; energiek; ferm; fier; fiks; flink; fysiek sterk; geanimeerd; glorieus; groots; karaktervast; kordaat; krachtig; levendig; moedig; moreel sterk; onvoorwaardelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; pertinent; prat; ronduit; solide; standvastig; stellig; sterk; stevig; ten enenmale; trots; vast en zeker; vastbesloten; vasthoudend; vaststaand; vief; vol energie; vol fut; volhardend; volstrekt; zeker
fermement doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk dapper; ferm; fiks; flink; fysiek sterk; krachtig; moedig; moreel sterk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; sterk; stevig; vastbesloten; vasthoudend; volhardend
hardi beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig brutaal; dapper; doldriest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; heldhaftig; heroïsch; kloek; koen; kranig; lichtzinnig; manhaftig; manmoedig; moedig; niet beschroomd; onbeducht; onbeschroomd; onbevangen; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; pikant; roekeloos; stout; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
intrépide beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig brutaal; dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; koelbloedig; moedig; niet beschroomd; onbeschroomd; onversaagd; onverschrokken; stout; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig; zonder vrees
résolu beslist; doortastend; drastisch; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig belicht; beschenen; bijgelicht; dapper; doelbewust; energiek; ferm; flink; helder geworden; koelbloedig; kordaat; krachtig; moedig; moreel sterk; onverschrokken; opgehelderd; opgelost; opgetrokken; standvastig; vastbesloten; verhelderd; verlicht; vol energie
sûr beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig absoluut; bekend; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; mondig; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; pertinent; reëel; stellig; ten enenmale; vast; vast en zeker; vaststaand; veilig; vertrouwd; volstrekt; voor zichzelf opkomend; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
vigoureux doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig dapper; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; intens; intensief; krachtig; moedig; moreel sterk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; sterk; stevig; vasthoudend; volhardend
énergique doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk actief; beweeglijk; daadkrachtig; dynamisch; energiek; geanimeerd; intens; intensief; krachtig; levendig; vief; vol energie; vol fut; voortvarend
énergiquement doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk actief; ad rem; beweeglijk; daadkrachtig; dynamisch; energiek; geagiteerd; intens; intensief; levendig; slagvaardig; verhit; wakker

Verwante woorden van "krachtdadig":