Nederlands

Uitgebreide vertaling voor flink (Nederlands) in het Frans

flink:

flink bijvoeglijk naamwoord

 1. flink (stoer)
  costaud; robuste; robustement; solide; fort; fortement; d'importance
 2. flink (beduidend; behoorlijk; aanzienlijk; )
  énormément; signifiant; colossal; vaste; énorme; considérable; considérablement; respectable; immense; remarquable; de grande envergure; notable; éminent; substantiel; notablement; de manière importante; considéré; important
 3. flink (fysiek sterk; sterk; krachtig; stevig; ferm)
  vigoureux; ferme; costaud; fermement
 4. flink (trots; groots; glorieus; fier; prat)
  fière; fier; orgueilleux; fièrement; ferme; courageux; glorieux; altier
 5. flink (stevig gebouwd; solide; stevig; )
  fort; solide; costaud; robuste
 6. flink (potig; stevig; fors)
  costaud; fort; robuste; solide; solidement
 7. flink (fiks; stevig; ferm)
  ferme; vigoureux; fort; costaud; robuste; fermement; solide; stable; inébranlable; solidement
 8. flink (moreel sterk; moedig; dapper; ferm)
  vigoureux; ferme; décidé; résolu; fermement; solide; vif; en termes vifs

flink

 1. flink

Vertaal Matrix voor flink:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
costaud dommekracht; hersenloze krachtpatser; krachtpatser; rouwdouwer
ferme boerderij; boerenbedrijf; boerenhoeve; boerenhofstede; boerenhuis; boerenwoning; dakstoel; hoeve
fort burcht; citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot
notable notabel; notabele
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
respectable deugdzaam; eerzaam; zedig
- behoorlijk; fors; goed; stevig
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
vaillant flink
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
altier fier; flink; glorieus; groots; prat; trots aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
colossal aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors enorm; gigantisch; groot; groots; grootschalig; heel erg; heel groot; hemelhoog; huizehoog; immens; in zeer hoge mate; kolossaal; mijlenhoog; onmetelijk; reusachtig; reuze; torenhoog; zeer groot
considérable aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; ambitieus; ampel; beduidend; behoorlijk; breedvoerig; eerzuchtig; frappant; groots; grootschalig; grootscheeps; important; in het oog lopend; in het oog springend; noemenswaardige; omstandig; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overvloedig; rijkelijk; royaal; ruimschoots; saillant; scheutig; streverig; substantieel; treffend; uitgebreid; uitvoerig; veelomvattend
considérablement aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; frappant; hoogst; in het oog lopend; in het oog springend; noemenswaardige; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; substantieel; ten zeerste; treffend; uitermate
considéré aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors
costaud ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; krachtig; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer breed; fors; uit de kluiten gewassen
courageux fier; flink; glorieus; groots; prat; trots dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; koen; kranig; manhaftig; manmoedig; moedig; onbeducht; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; stout; stoutmoedig; vermetel
d'importance flink; stoer aanzienlijk; adelijk; befaamd; behoorlijk; belangrijk; beroemd; danig; doorluchtig; duchtig; geacht; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; hooggezeten; illuster; prominent; van belang; verheven; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
de grande envergure aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors ambitieus; eerzuchtig; groot; groots; grootschalig; grootscheeps; streverig; uitvoerig; veelomvattend
de manière importante aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; substantieel
décidé dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk absoluut; beslist; besluitvaardig; doortastend; ferm; gedecideerd; kordaat; krachtdadig; krachtig; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; onvoorwaardelijk; pertinent; resoluut; standvastig; stoutmoedig; ten enenmale; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vaststaand; volstrekt; vrijmoedig; vrijpostig; zeker
en termes vifs dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk
ferme dapper; ferm; fier; fiks; flink; fysiek sterk; glorieus; groots; krachtig; moedig; moreel sterk; prat; sterk; stevig; trots absoluut; beslist; degelijk; doortastend; drastisch; energiek; ferm; geanimeerd; karaktervast; kordaat; krachtdadig; krachtig; levendig; onvoorwaardelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; pertinent; ronduit; solide; standvastig; stellig; sterk; stevig; ten enenmale; vast en zeker; vastbesloten; vasthoudend; vaststaand; vief; vol energie; vol fut; volhardend; volstrekt; zeker
fermement dapper; ferm; fiks; flink; fysiek sterk; krachtig; moedig; moreel sterk; sterk; stevig doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; sterk; vastbesloten; vasthoudend; volhardend
fier fier; flink; glorieus; groots; prat; trots aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
fière fier; flink; glorieus; groots; prat; trots aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
fièrement fier; flink; glorieus; groots; prat; trots aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
fort ferm; fiks; flink; fors; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer behoorlijk; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; corpulent; danig; degelijk; dik; duchtig; energiek; erg; excessief; extreem; fantastisch; fel; formidabel; fors; forse; geanimeerd; gekruid; gepeperd; geweldig; gezet; grievend; hard; hardop; hartig; heel erg; heftig; hevig; hogelijk; hoogst; intens; intensief; krachtig; krenkend; kruidig; kwetsend; lawaaierig; levendig; lijvig; luid; luid klinkend; luidruchtig; pittig; prachtig; rumoerig; solide; stevig; ten zeerste; uitermate; uiterst; vet; vettig; vief; vol energie; vol fut; zeer; zwaarlijvig
fortement flink; stoer behoorlijk; danig; duchtig; erg; fel; heftig; hevig; hoogst; intens; intensief; krachtig; ten zeerste; uitermate
glorieux fier; flink; glorieus; groots; prat; trots betoverend; fonkelend; glinsterend; glorierijk; heilig; luisterrijk; lustrijk; magnifiek; prachtig; roemrijk; roemvol; schitterend; verheerlijkt; zalig
immense aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors bovenmatig; buiten proportie; buitengemeen; buitensporig; eindeloos; enorm; extreem; gedenkwaardig; gigantisch; groot; groots; grootschalig; heel erg; heel groot; heugelijk; immens; in zeer hoge mate; kolossaal; mateloos; memorabel; onafzienbaar; onbegrensd; onbeperkt; oneindig; onmeetbaar; onmetelijk; onnoemelijk; onoverzienbaar; ontzaglijk; onuitsprekelijk groot of veel; peilloos; reusachtig; reuze; tomeloos; uitermate; zeer groot; zonder einde
important aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; befaamd; behoorlijk; belangrijk; belangrijke; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; important; invloedrijk; noemenswaardige; prominent; substantieel; van belang; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; waard
inébranlable ferm; fiks; flink; stevig bestendig; ferm; kordaat; onaanvechtbaar; onbetwistbaar; onbuigzaam; onomstotelijk; onveranderlijk; onverzettelijk; onwankelbaar; onweerlegbaar; onwrikbaar; pal; rotsvast; standvastig; stijfkoppig; stug; taai; vasthoudend; volhardend
notable aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; belangrijk; dominant; frappant; gezaghebbend; geziene; important; in het oog lopend; in het oog springend; maatgevend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; substantieel; toonaangevend; treffend; van belang; vooraanstaande; welkome
notablement aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; substantieel; treffend
orgueilleux fier; flink; glorieus; groots; prat; trots aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
remarquable aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; substantieel; treffend
respectable aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors achtbaar; achtenswaardig; befaamd; beschaafd; eerbaar; eerbiedwaardig; eerbiedwekkend; eerzaam; fantastisch; fatsoenlijk; formidabel; geacht; geducht; geweldig; hebbelijk; hooggeplaatst; hooggezeten; in hoge mate; indrukwekkend; keurig; kies; netjes; prachtig; prominent; respectabel; vooraanstaand; vooraanstaande; welgemanierd; welopgevoed
robuste ferm; fiks; flink; fors; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer behoorlijk; betrouwbaar; breed; danig; degelijk; deugdelijk; duchtig; fors; forse; grofgebouwd; kerngezond; solide; stevig; uit de kluiten gewassen; zeer gezond
robustement flink; stoer
résolu dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk belicht; beschenen; beslist; bijgelicht; doelbewust; doortastend; drastisch; energiek; ferm; helder geworden; koelbloedig; kordaat; krachtdadig; krachtig; onverschrokken; opgehelderd; opgelost; opgetrokken; standvastig; vastbesloten; verhelderd; verlicht; vol energie
signifiant aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors
solide dapper; ferm; fiks; flink; fors; moedig; moreel sterk; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer aannemelijk; behoorlijk; bestendig; betrouwbaar; danig; degelijk; degelijke; deugdelijk; doorwrocht; duchtig; ferm; gedegen; gefundeerd; gegrond; hecht; kordaat; logisch; onderlegd; onveranderlijk; op goede gronden steunend; solide; standvastig; steekhoudend; stevig; van goede hoedanigheid
solidement ferm; fiks; flink; fors; potig; stevig aannemelijk; bestendig; degelijk; degelijke; ferm; gefundeerd; gegrond; kordaat; logisch; onveranderlijk; op goede gronden steunend; solide; stabiel; standvastig; steekhoudend; stevig
stable ferm; fiks; flink; stevig bestendig; duurzaam; duurzame; gelijkblijvend; gelijkmatig; gestaag; hecht; onveranderlijk; stabiel; stevig
substantiel aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; danig; duchtig; enorm; frappant; heel erg; in het oog lopend; in het oog springend; in zeer hoge mate; noemenswaardige; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; reuze; saillant; substantieel; treffend
vaillant dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; koen; kranig; manhaftig; manmoedig; moedig; onbeducht; onbevreesd; onversaagd; onverschrokken; onvervaard; stout; stoutmoedig; vermetel; zonder vrees
vaste aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors ampel; breedvoerig; enorm; extensief; groot; groots; grootschalig; grootscheeps; heel erg; in details; in zeer hoge mate; omstandig; overvloedig; reuze; rijkelijk; royaal; ruim; ruimschoots; scheutig; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; veelomvattend; weids; wijd
vif dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk actief; ad rem; adrem; alert; beweeglijk; bezet; bijdehand; bitter; bitter van smaak; blij; blijmoedig; dartel; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; erg; fel; flitsend; geagiteerd; gevat; hanig; heftig; hel; hevig; hip; intens; intensief; kien; kittig; krachtig; levendig; levenskrachtig; levenslustig; modieus; monter; onbeheerst; ongeblust; onstuimig; opgetogen; opgewekt; oplettend; pienter; pinnig; raak; rap; scherp; scherpzinnig; slagvaardig; slim; snedig; snel; snibbig; spits; spitsvondig; tierig; trendy; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen; verhit; verwoed

Verwante woorden van "flink":

 • flinkheid, flinker, flinkere, flinkst, flinkste, flinke

Synoniemen voor "flink":


Antoniemen van "flink":


Verwante definities voor "flink":

 1. nogal groot1
  • dat is al een flinke jongen1
 2. erg, zeer1
  • het was flink koud buiten1
 3. wie zich goed houdt als hij iets vervelends meemaakt1
  • hij is erg flink geweest1

Wiktionary: flink

flink
adjective
 1. stevig van lichaamsbouw
 2. groot van afmeting of hoeveelheid
 3. sterk van karakter
adverb
 1. in hoge mate
flink
 1. -
adjective
 1. physique|fr Qui a de la consistance.

Cross Translation:
FromToVia
flink capable tüchtig — zu etwas geeignet, in der Lage
flink énorme tüchtig — sehr gut

Verwante vertalingen van flink