Nederlands

Uitgebreide vertaling voor uitspraak (Nederlands) in het Frans

uitspraak:

uitspraak [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de uitspraak (het uitspreken)
  l'attestation; la déclaration; le témoignage; la déposition
 2. de uitspraak (oordeelvelling; vonnis)
  la sentence; la déclaration; le jugement; la prononciation
 3. de uitspraak (articulatie)
  la prononciation; l'articulation; la sentence
 4. de uitspraak (mededeling; boodschap; bericht; )
  le message; la mention; l'annonce; la notice; la communication; l'avis; l'appel; l'envoi; le renvoi; l'information; la publication; la nouvelle
  • message [le ~] zelfstandig naamwoord
  • mention [la ~] zelfstandig naamwoord
  • annonce [la ~] zelfstandig naamwoord
  • notice [la ~] zelfstandig naamwoord
  • communication [la ~] zelfstandig naamwoord
  • avis [le ~] zelfstandig naamwoord
  • appel [le ~] zelfstandig naamwoord
  • envoi [le ~] zelfstandig naamwoord
  • renvoi [le ~] zelfstandig naamwoord
  • information [la ~] zelfstandig naamwoord
  • publication [la ~] zelfstandig naamwoord
  • nouvelle [la ~] zelfstandig naamwoord
 5. de uitspraak (vonnisvelling)
  le verdict; le jugement; la sentence

Vertaal Matrix voor uitspraak:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
annonce bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaken; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; commercial; declaratie; informeren; journaal; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melden; melding; nieuws; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; reclame; reclameadvertentie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; verkondiging
appel bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging appel; appèl; bellen; beroep juridisch; beroep doen op; convocatie; geroep; geschreeuw; informatie; inroeping; kennisgeving; lokroep; loktoon; mededeling; naamafroeping; opbellen; oproep; oproeping; roep; roepstem; verwittiging; wegroepen; wekroep
articulation articulatie; uitspraak geleding; gewricht; verbinding van beenderen; verbinding van lichaamsdelen
attestation het uitspreken; uitspraak aangeven; aangifte; declaratie; getuigschrift; melding; referentie; uiting; verklaring
avis bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bericht; bewering; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; vaststaande mening; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
communication bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aansluiting; aanzeggen; bericht; bevestiging; bewering; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; informatie; informeren; inzage; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; oproeping; publicatie; publikatie; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verbinding; verklaring; verwittiging
déclaration het uitspreken; oordeelvelling; uitspraak; vonnis aangeven; aangifte; aanschrijving; aantekening; aanzegging; declaratie; factuur; getuigenis; getuigenverklaring; inklaren; inklaring; inklaringspapier; kennisgeving; melding; meningsuiting; nota; notitie; rekening; testimonium; uiting; uitlating; verklaring
déposition het uitspreken; uitspraak aangeven; aangifte; declaratie; droppen; melding; verklaring
envoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afgifte; aflevering; afzenden; bezorging; geleverde; inzending; leverantie; levering; posten; toezending; uitlevering; versturen; verzenden; verzending; wegsturen; zending
information bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging berichtgeving; gerechtelijk onderzoek; informatie; informeren; mededelingen; navraag; voorlichting
jugement oordeelvelling; uitspraak; vonnis; vonnisvelling beoordeling; berechten; meningsuiting; oordeel; schuldigverklaring; veroordeling; vonnis; vonnisspreking
mention bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondigen; aankondiging; aantekening; bekendmaken; bericht; melden; melding; notitie
message bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; bericht; berichtitem; document; e-mailbericht; melding
notice bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging bijsluiter; gebruiksaanwijzing
nouvelle bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; bericht; journaal; mare; melding; nieuws; nieuwsbericht; novelle; officieus bericht; tijding
prononciation articulatie; oordeelvelling; uitspraak; vonnis
publication bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; afkondiging; artikel; bekendmaking; bericht; brokje; eindje; fragmentje; kennisgeving; klein stukje; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; partje; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; snippertje; stuk; stukje; uitgave; uitgeven; uitgifte; uitlegging; uitspreiding; verbreiding; verkondiging
renvoi bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging afdanken; afdanking; afschaffen; boer; boertje; burp; congé; ontslaan; oprisping; referentie; uit de dienst ontslaan; verwijzing
sentence articulatie; oordeelvelling; uitspraak; vonnis; vonnisvelling meningsuiting; oordeel; schuldigverklaring; veroordeling; vonnisspreking
témoignage het uitspreken; uitspraak bewijs; blijk; getuigenis; getuigenverklaring; teken; testimonium; verklaring
verdict uitspraak; vonnisvelling veroordeling; vonnis
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
annonce aankondiging; advertentie

Verwante definities voor "uitspraak":

 1. manier waarop je het zegt1
  • bij de uitspraak van de o maak je je mond rond1
 2. mening of oordeel1
  • daar durf ik geen uitspraak over te doen1

Wiktionary: uitspraak

uitspraak
noun
 1. manier waarop iets ten gehore gebracht wordt
uitspraak
Cross Translation:
FromToVia
uitspraak accent accent — modulation of the voice
uitspraak expression; locution phrase — short written or spoken expression
uitspraak prononciation pronunciation — way in which words are pronounced
uitspraak jugement sentence — decision of a jury
uitspraak prononciation Aussprache — das akustische Formulieren von Lauten, Worten und Satz