Nederlands

Uitgebreide vertaling voor warnet (Nederlands) in het Frans

warnet:

warnet [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het warnet (doolhof; labyrint; warboel)
  le labyrinthe; le bordel; le dédale; le ravage; la pagaille; le désordre; l'heurt; la lutte; le litige; la dispute; le dégâts; le conflit; la confusion; la discorde; le troubles; le chaos; le démêlé; le brouillamini
  • labyrinthe [le ~] zelfstandig naamwoord
  • bordel [le ~] zelfstandig naamwoord
  • dédale [le ~] zelfstandig naamwoord
  • ravage [le ~] zelfstandig naamwoord
  • pagaille [la ~] zelfstandig naamwoord
  • désordre [le ~] zelfstandig naamwoord
  • heurt [le ~] zelfstandig naamwoord
  • lutte [la ~] zelfstandig naamwoord
  • litige [le ~] zelfstandig naamwoord
  • dispute [la ~] zelfstandig naamwoord
  • dégâts [le ~] zelfstandig naamwoord
  • conflit [le ~] zelfstandig naamwoord
  • confusion [la ~] zelfstandig naamwoord
  • discorde [la ~] zelfstandig naamwoord
  • troubles [le ~] zelfstandig naamwoord
  • chaos [le ~] zelfstandig naamwoord
  • démêlé [le ~] zelfstandig naamwoord
  • brouillamini [le ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor warnet:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bordel doolhof; labyrint; warboel; warnet beestenboel; bende; bocht; bordeel; chaos; gein; heksenketel; hoerenkast; huis met prostituées; jolijt; keet; knoeiboel; leut; lol; lusthuis; plezier; pret; puinhoop; puinzooi; regelloosheid; rommel; rotzooi; smerig spul; soepzootje; troep; wanorde; wanordelijkheid; warboel; warhoop; warwinkel; zooi; zootje
brouillamini doolhof; labyrint; warboel; warnet
chaos doolhof; labyrint; warboel; warnet chaos; heksenketel; keet; knoeiboel; puinhoop; regelloosheid; rommel; troep; wanorde; wanordelijkheid; warboel; warhoop; warwinkel; zooitje; zootje
conflit doolhof; labyrint; warboel; warnet botsing; conflict; debat; dispuut; geschil; gevecht; kamp; kwestie; onenigheid; redestrijd; redetwist; ruzie; strijd; twist; twistgesprek; woordenstrijd; woordenwisseling; worsteling
confusion doolhof; labyrint; warboel; warnet beduusdheid; beschaamdheid; chaos; heksenketel; keet; ontreddering; ontsteldheid; oproer; opstand; opstootje; puinhoop; regelloosheid; rel; schaamte; schaamtegevoel; verbijstering; verbouwereerdheid; verwardheid; verwarring; volksoproer; vuistgevecht; wanorde; wanordelijkheid; zootje
discorde doolhof; labyrint; warboel; warnet botsing; conflict; debat; disharmonie; dispuut; geschil; gespletenheid; gevecht; kamp; meningsverschil; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; onenigheid; ongenoegen; onmin; ontevredenheid; onvrede; redestrijd; redetwist; ruzie; scheuring; schisma; strijd; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; twistgesprek; verdeeldheid; vete; woordenstrijd; woordenwisseling; worsteling
dispute doolhof; labyrint; warboel; warnet aanvechten; bestrijden; betwisten; botsing; conflict; debat; dispuut; gefoeter; gescheld; geschil; gevecht; kamp; meningsverschil; onenigheid; redestrijd; redetwist; ruzie; ruzie maken; scheldpartij; strijd; twist; twistgesprek; woordenstrijd; woordenwisseling; worsteling
dédale doolhof; labyrint; warboel; warnet
dégâts doolhof; labyrint; warboel; warnet beschadigen; beschadigingen; kwetsen
démêlé doolhof; labyrint; warboel; warnet botsing; conflict; dispuut; gevecht; kamp; meningsverschil; onenigheid; ruzie; strijd; twist; woordenwisseling; worsteling
désordre doolhof; labyrint; warboel; warnet anarchie; bende; chaos; fraude; heksenketel; keet; knoeiboel; malversatie; onenigheid; ongeregeldheid; onmin; onregelmatigheden; ontvreemding; onvrede; opstootje; ordeloosheid; ordeverstoring; puinhoop; puinzooi; regelloosheid; rel; rommel; rotzooi; soepzootje; stoornis; troep; verdonkeremaning; verduisteren; verduistering; verstoring; wanorde; wanordelijkheid; warboel; warhoop; warwinkel; zooi; zooitje; zootje; zwendel
heurt doolhof; labyrint; warboel; warnet aanrijding; beven; botsing; collisie; conflict; duw; duwtje; frictie; gevecht; hengst; hort; kamp; klap; lel; mep; muilpeer; onenigheid; opdonder; opduvel; oplawaai; peut; por; ruzie; schok; schokkende beweging; stoot; stootje; strijd; twist; worsteling; wrijving; zet
labyrinthe doolhof; labyrint; warboel; warnet
litige doolhof; labyrint; warboel; warnet botsing; conflict; geschil; gevecht; kamp; kwestie; onenigheid; ruzie; strijd; twist; worsteling
lutte doolhof; labyrint; warboel; warnet aanvechten; bestrijden; betwisten; gevecht; geworstel; handgemeen; kamp; kloppartij; knokpartij; matpartij; oorlog; slag; strijd; strijden; vechtpartij; veldslag; worsteling
pagaille doolhof; labyrint; warboel; warnet bende; broddelwerk; chaos; drukte; gedoe; geflikflooi; geklodder; gemekker; gerotzooi; gezanik; gezeur; heksenketel; keet; kladwerk; knoeiboel; knoeiwerk; knutselwerk; omhaal; prutswerk; puinhoop; puinzooi; regelloosheid; rommel; rommelig gedoe; rommelzooi; rotzooi; soepzootje; troep; wanorde; wanordelijkheid; warboel; warhoop; warwinkel; zooi; zooitje; zootje
ravage doolhof; labyrint; warboel; warnet ravage; vernieling; verwoesting
troubles doolhof; labyrint; warboel; warnet kwetsuren; ongeregeldheden; onlusten; oproeren; rellen; verstoringen; verwondingen; wonden
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
démêlé uiteengeplozen; uiteengerafeld; uitgeplozen; uitgerafeld

Verwante woorden van "warnet":

 • warnetten

Wiktionary: warnet

warnet
noun
 1. Situation embrouillée