Engels

Uitgebreide vertaling voor counteract (Engels) in het Nederlands

counteract:

to counteract werkwoord (counteracts, counteracted, counteracting)

 1. to counteract (thwart; withstand; resist; oppose)
  tegenwerken; tegengaan; tegenstreven; weerstreven
  • tegenwerken werkwoord (werk tegen, werkt tegen, werkte tegen, werkten tegen, tegengewerkt)
  • tegengaan werkwoord (ga tegen, gaat tegen, ging tegen, gingen tegen, tegengegaan)
  • tegenstreven werkwoord (streef tegen, streeft tegen, streefte tegen, streeften tegen, tegengestreefd)
  • weerstreven werkwoord (weerstreef, weerstreeft, weerstreefde, weerstreefden, weerstreefd)
 2. to counteract (disillusion; disappoint; frustrate; )
  teleurstellen; frustreren; ontgoochelen; tegenvallen; afvallen; laten zakken; duperen; benadelen
  • teleurstellen werkwoord (stel teleur, stelt teleur, stelde teleur, stelden teleur, teleurgesteld)
  • frustreren werkwoord (frustreer, frustreert, frustreerde, frustreerden, gefrustreerd)
  • ontgoochelen werkwoord (ontgoochel, ontgoochelt, ontgoochelde, ontgoochelden, ontgoocheld)
  • tegenvallen werkwoord (val tegen, valt tegen, viel tegen, vielen tegen, tegengevallen)
  • afvallen werkwoord (val af, valt af, viel af, vielen af, afgevallen)
  • laten zakken werkwoord (laat zakken, liet zakken, lieten zakken, laten zakken)
  • duperen werkwoord (dupeer, dupeert, dupeerde, dupeerden, gedupeerd)
  • benadelen werkwoord (benadeel, benadeelt, benadeelde, benadeelden, benadeeld)
 3. to counteract (cause failure; hamper; frustrate; )
  een stokje steken voor; verijdelen; doen mislukken

Conjugations for counteract:

present
 1. counteract
 2. counteract
 3. counteracts
 4. counteract
 5. counteract
 6. counteract
simple past
 1. counteracted
 2. counteracted
 3. counteracted
 4. counteracted
 5. counteracted
 6. counteracted
present perfect
 1. have counteracted
 2. have counteracted
 3. has counteracted
 4. have counteracted
 5. have counteracted
 6. have counteracted
past continuous
 1. was counteracting
 2. were counteracting
 3. was counteracting
 4. were counteracting
 5. were counteracting
 6. were counteracting
future
 1. shall counteract
 2. will counteract
 3. will counteract
 4. shall counteract
 5. will counteract
 6. will counteract
continuous present
 1. am counteracting
 2. are counteracting
 3. is counteracting
 4. are counteracting
 5. are counteracting
 6. are counteracting
subjunctive
 1. be counteracted
 2. be counteracted
 3. be counteracted
 4. be counteracted
 5. be counteracted
 6. be counteracted
diverse
 1. counteract!
 2. let's counteract!
 3. counteracted
 4. counteracting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor counteract:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afvallen emaciating; emaciation; loosing weight; lose weight; slimming; weight reduction
laten zakken letting down
tegengaan damming
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afvallen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down drop out; emaciate; lose weight; pull out; quit; slim down
benadelen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down aggrieve; cause damage; damage; do harm; harm; hurt; injure
doen mislukken cause failure; counteract; frustrate; hamper; hinder; obstruct; sabotage
duperen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down cause damage; damage; do harm; harm; hurt
een stokje steken voor cause failure; counteract; frustrate; hamper; hinder; obstruct; sabotage
frustreren be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down
laten zakken be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down
ontgoochelen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down
tegengaan counteract; oppose; resist; thwart; withstand
tegenstreven counteract; oppose; resist; thwart; withstand
tegenvallen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down disappoint; fail; fail in something; fall short; work out badly
tegenwerken counteract; oppose; resist; thwart; withstand cross; hinder; make it difficult; make it hard; oppose; prevent; sabotage; stem; stop; thwart; upset
teleurstellen be contrary; belie; counteract; cross; disappoint; disillusion; frustrate; let down betray; confound; disappoint; embarras
verijdelen cause failure; counteract; frustrate; hamper; hinder; obstruct; sabotage abolish; annul; cancel; nullify; thwart; undo
weerstreven counteract; oppose; resist; thwart; withstand
- antagonise; antagonize; counterbalance; countercheck; countermine; countervail; neutralise; neutralize; sabotage; subvert; undermine; weaken

Verwante woorden van "counteract":

 • counteracting, counteractive

Synoniemen voor "counteract":


Verwante definities voor "counteract":

 1. destroy property or hinder normal operations1
 2. oppose and mitigate the effects of by contrary actions1
  • This will counteract the foolish actions of my colleagues1
 3. act in opposition to1
 4. oppose or check by a counteraction1

Wiktionary: counteract

counteract
verb
 1. to act in opposition to
counteract
verb
 1. tegenwerken, moeilijkheden geven
 2. proberen iets te stoppen of te verhinderen

Cross Translation:
FromToVia
counteract ontstemmen; de voet dwars zetten; tegengaan; tegenwerken contrarier — Empêcher d’agir, d’aboutir