Engels

Uitgebreide vertaling voor moderate (Engels) in het Nederlands

moderate:

moderate bijvoeglijk naamwoord

 1. moderate (reasonable; fair)
  billijk; schappelijk; redelijk; geschikt
 2. moderate (average)
  gematigd; getemperd
 3. moderate (mediocre; average)
  middelmatige
 4. moderate
  moderaat

to moderate werkwoord (moderates, moderated, moderating)

 1. to moderate (simplify)
  vereenvoudigen; vergemakkelijken; simplificeren; bemakkelijken; versoberen
  • vereenvoudigen werkwoord (vereenvoudig, vereenvoudigt, vereenvoudigde, vereenvoudigden, vereenvoudigd)
  • vergemakkelijken werkwoord (vergemakkelijk, vergemakkelijkt, vergemakkelijkte, vergemakkelijkten, vergemakkelijkt)
  • simplificeren werkwoord (simplificeer, simplificeert, simplificeerde, simplificeerden, gesimplifeerd)
  • bemakkelijken werkwoord (bemakkelijk, bemakkelijkt, bemakkelijkte, bemakkelijkten, bemakkelijkt)
  • versoberen werkwoord (versober, versobert, versoberde, versoberden, versoberd)
 2. to moderate (control; subdue; keep back)
  beheersen; bedwingen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen
  • beheersen werkwoord (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
  • matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
  • bedaren werkwoord (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
  • intomen werkwoord (toom in, toomt in, toomde in, toomden in, ingetoomd)
 3. to moderate (restrain)
  dempen; temperen; matigen; zich matigen
  • dempen werkwoord (demp, dempt, dempte, dempten, gedempt)
  • temperen werkwoord (temper, tempert, temperde, temperden, getemperd)
  • matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
  • zich matigen werkwoord
 4. to moderate (use less; economize; economise)
  minder gebruiken; besparen; matigen
  • minder gebruiken werkwoord
  • besparen werkwoord (bespaar, bespaart, bespaarde, bespaarden, bespaard)
  • matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
 5. to moderate (economize; save; spare; have left; economise)
  besparen; matigen; geld besparen; minder gebruiken
 6. to moderate (use sparingly)
  matigen; met mate gebruiken

Conjugations for moderate:

present
 1. moderate
 2. moderate
 3. moderates
 4. moderate
 5. moderate
 6. moderate
simple past
 1. moderated
 2. moderated
 3. moderated
 4. moderated
 5. moderated
 6. moderated
present perfect
 1. have moderated
 2. have moderated
 3. has moderated
 4. have moderated
 5. have moderated
 6. have moderated
past continuous
 1. was moderating
 2. were moderating
 3. was moderating
 4. were moderating
 5. were moderating
 6. were moderating
future
 1. shall moderate
 2. will moderate
 3. will moderate
 4. shall moderate
 5. will moderate
 6. will moderate
continuous present
 1. am moderating
 2. are moderating
 3. is moderating
 4. are moderating
 5. are moderating
 6. are moderating
subjunctive
 1. be moderated
 2. be moderated
 3. be moderated
 4. be moderated
 5. be moderated
 6. be moderated
diverse
 1. moderate!
 2. let's moderate!
 3. moderated
 4. moderating
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor moderate:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- centrist; middle of the roader; moderationist
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bedaren control; keep back; moderate; subdue placate; soothe
bedwingen control; keep back; moderate; subdue control; crush; keep back; keep in control; keep under control; pulverise; pulverize; recant; restrain; retract; revoke; rub fine; subdue; suppress; take back; withhold
beheersen control; keep back; moderate; subdue check; curb; dominate; keep back; predominate; prevail; restrain; swallow; to stay calm; withhold
bemakkelijken moderate; simplify
besparen economise; economize; have left; moderate; save; spare; use less cut down; economise; economize; save
beteugelen control; keep back; moderate; subdue check; control; crush; curb; keep back; keep in control; keep under control; pulverise; pulverize; recant; restrain; retract; revoke; rub fine; subdue; suppress; take back; withhold
dempen moderate; restrain mute
geld besparen economise; economize; have left; moderate; save; spare
intomen control; keep back; moderate; subdue check; curb; restrain
matigen control; economise; economize; have left; keep back; moderate; restrain; save; spare; subdue; use less; use sparingly cut down; economise; economize; save
met mate gebruiken moderate; use sparingly
minder gebruiken economise; economize; have left; moderate; save; spare; use less
simplificeren moderate; simplify
temperen moderate; restrain damp; reduce
vereenvoudigen moderate; simplify
vergemakkelijken moderate; simplify
versoberen moderate; simplify
zich matigen moderate; restrain
- chair; chasten; check; contain; control; curb; hold; hold in; lead; mince; soften; tame; temper; tone down
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
billijk fair; moderate; reasonable justified; lawful; legitimate; rightful; warranted
gematigd average; moderate
geschikt fair; moderate; reasonable able; agreeable; applicable; apposite; appropriate; apt; capable; capable for work; competent; considerate; effective; efficient; fine; fit; fitting; genial; good; good-natured; great; pleasant; proficient; proper; qualified; relevant; right; skilled; suitable; valid
moderaat moderate
redelijk fair; moderate; reasonable considerably; fairly; pretty; quite; rather; rational; reasonably; sensible
schappelijk fair; moderate; reasonable
- restrained; temperate
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- reasonable; temperate
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
getemperd average; moderate
middelmatige average; mediocre; moderate

Verwante woorden van "moderate":


Synoniemen voor "moderate":


Antoniemen van "moderate":


Verwante definities voor "moderate":

 1. not extreme1
  • a moderate penalty1
 2. being within reasonable or average limits; not excessive or extreme1
  • moderate prices1
  • a moderate income1
  • a moderate fine1
  • moderate demands1
  • a moderate estimate1
  • a moderate eater1
  • moderate success1
  • a kitchen of moderate size1
  • the X-ray showed moderate enlargement of the heart1
 3. marked by avoidance of extravagance or extremes1
  • moderate in his demands1
 4. a person who takes a position in the political center1
 5. make less fast or intense1
  • moderate your speed1
 6. restrain1
 7. preside over1
  • John moderated the discussion1
 8. make less strong or intense; soften1
 9. make less severe or harsh1
  • He moderated his tone when the students burst out in tears1
 10. lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits1
  • moderate your alcohol intake1

Wiktionary: moderate

moderate
verb
 1. to act as a moderator
 2. to preside over as a moderator
 3. to reduce the excessiveness
noun
 1. one who holds an intermediate position
adjective
 1. mediocre
 2. having an intermediate position in politics
 3. not excessive
moderate
adjective
 1. in geringere mate dan mogelijk of gewenst
verb
 1. minder uitbundig of extreem optreden
 2. vangen, zodat het ophoudt met vallen (-> in zijn werking of gevolgen tenietdoen)

Cross Translation:
FromToVia
moderate bescheiden; matig; gematigd; schappelijk; sober; aanspreekbaar; genaakbaar; toegankelijk; betaalbaar abordable — rare|fr Qu’on peut aborder.
moderate matigen; opvangen; temperen; langzamer gaan; vaart minderen; vertragen ralentir — transitif|fr diminuer la vitesse.