Engels

Uitgebreide vertaling voor stupid (Engels) in het Nederlands

stupid:

stupid bijvoeglijk naamwoord

 1. stupid (not sensible; dumb; foolish; mindless; senseless)
  dom; stom; onverstandig; suf
  • dom bijvoeglijk naamwoord
  • stom bijvoeglijk naamwoord
  • onverstandig bijvoeglijk naamwoord
  • suf bijvoeglijk naamwoord
 2. stupid (obtuse; dull; dense)
  dom; onnozel; verstandeloos; achterlijk; stompzinnig; afgestompt; breinloos; onverstandig; hersenloos; geesteloos; idioot; onbenullig; stupide
 3. stupid (daft; crazy; insane; )
  gek; mesjogge; krankjorum; achterlijk; gestoord; niet goed snik; stupide; zot; maf; idioot; krankzinnig; idioterig; geschift
 4. stupid
  lullig
  • lullig bijvoeglijk naamwoord
 5. stupid (loony; potty; crazy; )
  mesjogge; krankjorum; getikt; kierewiet; maf; geschift; knots; hoorndol; mal
 6. stupid (weird; ridiculous; muzzy; )
  vreemd; eigenaardig; dwaas; gek; maf; typisch; mal
  • vreemd bijvoeglijk naamwoord
  • eigenaardig bijvoeglijk naamwoord
  • dwaas bijvoeglijk naamwoord
  • gek bijvoeglijk naamwoord
  • maf bijvoeglijk naamwoord
  • typisch bijvoeglijk naamwoord
  • mal bijvoeglijk naamwoord
 7. stupid (mentally retarded; backward; simple)
  achtergebleven; achterlijk
 8. stupid (foolish; senseless; irrational)
  dwaas; idioot; onbezonnen

stupid [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the stupid (Simple Simon; numbskull; birdbrain; )
  de schapenkop; de schaapskop; de idioot; de kalfskop; de sukkel; de onnozelaar; het rund; de stommeling; de oen; de stommerd; onnozele; de druiloor; onnozele hals; de sul; de stommerik
  • schapenkop [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • schaapskop [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • idioot [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • kalfskop [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • sukkel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • onnozelaar [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • rund [het ~] zelfstandig naamwoord
  • stommeling [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • oen [de ~] zelfstandig naamwoord
  • stommerd [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • onnozele [znw.] zelfstandig naamwoord
  • druiloor [de ~] zelfstandig naamwoord
  • onnozele hals [znw.] zelfstandig naamwoord
  • sul [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • stommerik [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor stupid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dom cathedral; church; cupola; dome
druiloor Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid blockhead; idiot; nerd; nitwit; numbskull; oaf; simpleton
dwaas Simple Simon; birdbrain; dumbo; fool; idiot; imbecile; numbskull; nutcase; rattle-brain; silly man; simple mind; simpleton
gek ass; buffoon; character; clown; coxcomb; daft; dandy; disturbed person; drip; dud; figure; fool; fop; idiot; imbecile; jack pudding; jackanapes; jerk; loony; lunatic; mad; madcap; madman; madwoman; maniac; mental patient; mentally disabled; mentally disturbed person; mentally ill person; merry Andrew; nut; nutcase; prig; rattle-brain
idioot Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid Simple Simon; ass; birdbrain; buffoon; character; clown; daft; drip; dud; dumbo; figure; fool; idiot; imbecile; jerk; loony; lunatic; mad; madcap; madman; mentally disabled; numbskull; nutcase; rattle-brain; silly man; simple mind; simpleton
kalfskop Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid
knots bludgeon; indian club; life-preserver; spadix
mal die; hand-out; matrix; model; mold; mould; shape; stencil; template
oen Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid blockhead; idiot; nerd; nitwit; numbskull; oaf; simpleton
onnozelaar Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid Simple Simon; birdbrain; dolt; dumbo; fool; idiot; ninny; nitwit; numbskull; nutcase; rattle-brain; silly man; silly thing; simple mind; simpleton
onnozele Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid dolt; idiot; ninny; nitwit; silly thing; simpleton
onnozele hals Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid
rund Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid beef animal; cow; moo
schaapskop Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid blockhead; dolt; idiot; nerd; ninny; nitwit; numbskull; oaf; silly thing; simpleton
schapenkop Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid
stommeling Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid blockhead; dimwit; fathead; fool; idiot; meathead; nerd; nincompoop; ninny; nitwit; numbskull; numskull
stommerd Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid
stommerik Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid
sukkel Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid blockhead; bungler; dawdler; dolt; drip; fathead; fool; laggard; loiterer; meathead; nerd; nitwit; numbskull; poor devil; poor thing; poor wretch; schlemiel; slowcoach; slowpoke; snail; wet
sul Simple Simon; birdbrain; duffer; dunce; fat head; fathead; feather head; fool; idiot; nitwit; numbskull; oaf; rattle brain; rattle-brain; simpleton; stupid blockhead; idiot; nerd; nitwit; numbskull; oaf; simpleton
zot buffoon; character; clown; coxcomb; dandy; drip; dud; figure; fool; fop; idiot; jack pudding; jackanapes; jerk; madcap; madman; merry Andrew; nutcase; prig; rattle-brain
- dolt; dullard; pillock; poor fish; pudden-head; pudding head; stupe; stupid person
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achtergebleven backward; mentally retarded; simple; stupid
achterlijk backward; crazy; daft; dense; dull; foolish; funny; idiotic; insane; mad; mentally retarded; obtuse; odd; ridiculous; silly; simple; stupid backward; corny; jocular; mentally deficient; retarded; waggish
afgestompt dense; dull; obtuse; stupid
dom dense; dull; dumb; foolish; mindless; not sensible; obtuse; senseless; stupid
dwaas crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; irrational; mad; mixed up; muzzy; odd; ridiculous; senseless; silly; stupid; weird daft; foolish; idiot; potty; silly
eigenaardig crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; mad; mixed up; muzzy; odd; ridiculous; silly; stupid; weird bizarre; curious; different; eccentric; exceptional; exotic; foreign; freak; idiosyncratic; noteworthy; odd; outlandish; peculiar; queer; strange; unusual
gek crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; mad; mixed up; muzzy; odd; ridiculous; silly; stupid; weird crazy; daft; foolish; idiot; insane; lunatic; mad; mentally disturbed; mentally ill; potty; silly
geschift crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; loony; mad; nuts; odd; potty; ridiculous; silly; stark mad; stark raving mad; stark staring mad; stupid bonkers; cracked; crackers; crazy; loony; nuts; potty; round the bend; stark raving mad; stark staring mad
gestoord crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; mad; odd; ridiculous; silly; stupid
getikt crazy; foolish; loony; nuts; potty; silly; stark mad; stark raving mad; stark staring mad; stupid bonkers; cracked; crackers; crazy; loony; nuts; potty; round the bend; stark raving mad; stark staring mad
hersenloos dense; dull; obtuse; stupid
hoorndol crazy; foolish; loony; nuts; potty; silly; stark mad; stark raving mad; stark staring mad; stupid bonkers; cracked; crackers; crazy; loony; nuts; potty; round the bend; stark raving mad; stark staring mad
idioot crazy; daft; dense; dull; foolish; funny; idiotic; insane; irrational; mad; obtuse; odd; ridiculous; senseless; silly; stupid daft; demented; feeble-minded; foolish; idiot; mentally retarded; potty; silly
kierewiet crazy; foolish; loony; nuts; potty; silly; stark mad; stark raving mad; stark staring mad; stupid bonkers; cracked; crackers; crazy; loony; nuts; potty; round the bend; stark raving mad; stark staring mad
knots crazy; foolish; loony; nuts; potty; silly; stark mad; stark raving mad; stark staring mad; stupid bonkers; cracked; crackers; crazy; loony; nuts; potty; round the bend; stark raving mad; stark staring mad
krankjorum crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; loony; mad; nuts; odd; potty; ridiculous; silly; stark mad; stark raving mad; stark staring mad; stupid bonkers; cracked; crackers; crazy; loony; nuts; potty; round the bend; stark raving mad; stark staring mad
krankzinnig crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; mad; odd; ridiculous; silly; stupid fantastic; insane; lunatic; mad; marvellous; marvelous; mentally ill; terrific
lullig stupid
maf crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; loony; mad; mixed up; muzzy; nuts; odd; potty; ridiculous; silly; stark mad; stark raving mad; stark staring mad; stupid; weird daft; foolish; idiot; potty; silly
mal crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; loony; mad; mixed up; muzzy; nuts; odd; potty; ridiculous; silly; stark mad; stark raving mad; stark staring mad; stupid; weird
onbenullig dense; dull; obtuse; stupid empty-headed; futile; insignificant; meaningless; trifling; trivial; unimportant; unremarkable
onbezonnen foolish; irrational; senseless; stupid premature; prematurely; rash; thoughtless; unthinking; untimely
onnozel dense; dull; obtuse; stupid empty-headed; naive; simple; wide-eyed
onverstandig dense; dull; dumb; foolish; mindless; not sensible; obtuse; senseless; stupid
stom dumb; foolish; mindless; not sensible; senseless; stupid boring; deadening; dull; flabbergasted; speechless; tongue-tied
stompzinnig dense; dull; obtuse; stupid
stupide crazy; daft; dense; dull; foolish; funny; idiotic; insane; mad; obtuse; odd; ridiculous; silly; stupid
suf dumb; foolish; mindless; not sensible; senseless; stupid boring; deadening; dopey; dozy; dreary; drowsy; dull; fusty; fuzzy; mindless; muzzy; sleepy; soporific; staggered; stupefied; tedious
typisch crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; mad; mixed up; muzzy; odd; ridiculous; silly; stupid; weird bizarre; characteristic; curious; different; distinctive; eccentric; exceptional; freak; idiosyncratic; noteworthy; odd; peculiar; typical; unusual
verstandeloos dense; dull; obtuse; stupid senseless
vreemd crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; mad; mixed up; muzzy; odd; ridiculous; silly; stupid; weird alien; atypical; bizarre; curious; different; eccentric; exceptional; exotic; foreign; freak; funny; idiosyncratic; noteworthy; odd; outlandish; peculiar; queer; strange; unusual
zot crazy; daft; foolish; funny; idiotic; insane; mad; odd; ridiculous; silly; stupid
- dazed; stunned; stupefied; unintelligent
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- idiotic; silly
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
breinloos dense; dull; obtuse; stupid
geesteloos dense; dull; obtuse; stupid dead; deceased; dopey; dozy; drowsy; dull; lifeless; mindless; muzzy; passed away; sleepy; soporific; spiritless; staggered; stupefied
idioterig crazy; daft; foolish

Verwante woorden van "stupid":

 • stupids, stupider, stupidest, stupidly

Synoniemen voor "stupid":


Antoniemen van "stupid":


Verwante definities voor "stupid":

 1. in a state of mental numbness especially as resulting from shock1
  • was stupid from fatigue1
 2. lacking or marked by lack of intellectual acuity1
 3. lacking intelligence1
 4. a person who is not very bright1
  • The economy, stupid!1

Wiktionary: stupid

stupid
adjective
 1. lacking in intelligence
 2. To the point of stupor
stupid
noun
 1. domkop, dommerik, sufferd
 2. iemand die ergerlijk stom doet
adjective
 1. dom
 2. dom, bot, stompzinnig

Cross Translation:
FromToVia
stupid stom blöddumm, einfältig, umgangssprachlich, norddeutsch: doof
stupid dom dumm — schwach an Verstand, ohne Intelligenz, ohne Können, unwissend
stupid suf dämlich — (umgangssprachlich) abwertend: ausgesprochen dumm
stupid bot; dom; onbenullig; schaapachtig; stom; zwakhoofdig idiotignare, ignorant.
stupid dom; stom idiot de — péjoratif|fr Usage du qualificatif idiot, en apposition au substantif qu’il détermine.
stupid bot; dom; onbenullig; schaapachtig; stom; zwakhoofdig; idioot stupide — Qui frapper de stupeur.

Verwante vertalingen van stupid