Engels

Uitgebreide vertaling voor willingness (Engels) in het Nederlands

willingness:

willingness [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the willingness (readiness; helpfulness)
  de bereidheid; de bereidwilligheid
 2. the willingness (benevolence; affability; act of courtesy; kindness)
  de goedwillendheid; de welwillendheid
 3. the willingness (helpfulness; willingness to help; readiness to help)
  de behulpzaamheid; de hulpvaardigheid; dienstwilligheid
 4. the willingness
  de gewilligheid
 5. the willingness
  goedwilligheid
 6. the willingness (preparedness; readiness)
  de gereedheid; de paraatheid

Vertaal Matrix voor willingness:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
behulpzaamheid helpfulness; readiness to help; willingness; willingness to help
bereidheid helpfulness; readiness; willingness
bereidwilligheid helpfulness; readiness; willingness
dienstwilligheid helpfulness; readiness to help; willingness; willingness to help
gereedheid preparedness; readiness; willingness
gewilligheid willingness
goedwillendheid act of courtesy; affability; benevolence; kindness; willingness
goedwilligheid willingness
hulpvaardigheid helpfulness; readiness to help; willingness; willingness to help
paraatheid preparedness; readiness; willingness
welwillendheid act of courtesy; affability; benevolence; kindness; willingness benevolence; clemency; consideration; courtesy; grace; indulgence; kindness; leniency; mercy; sympathy

Verwante woorden van "willingness":


Synoniemen voor "willingness":


Antoniemen van "willingness":


Verwante definities voor "willingness":

 1. cheerful compliance1
  • he expressed his willingness to help1

Wiktionary: willingness

willingness
noun
 1. de wil om iets te doen

Cross Translation:
FromToVia
willingness wil; zin volontéfaculté de vouloir, de se déterminer à quelque chose.

willing:

willing bijvoeglijk naamwoord

 1. willing
  bereid
  • bereid bijvoeglijk naamwoord
 2. willing (accommodating; submissive; compliant; )
  inschikkelijk; soepel; meegaand; gewillig; toegeeflijk; gedwee; toegevend
 3. willing (lenient; obliging; readiness; ready)
  bereidwillig; bereidvaardig; welwillend
 4. willing (ready)
  bereidvaardig; gewillig
 5. willing (benevolent; sympathetic)
  welwillend; goedgunstig
 6. willing (obedient; submissive; docile; )
  gehoorzaam
 7. willing (sympathetic)
  genegen
 8. willing (obliging; servient; tractable)
  willig; dienstbaar; dienstwillig

Vertaal Matrix voor willing:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- volition
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bereid willing
bereidvaardig lenient; obliging; readiness; ready; willing
bereidwillig lenient; obliging; readiness; ready; willing assistent; attentive; complaisant; helpful; obliging
dienstbaar obliging; servient; tractable; willing docile; meek; obedient; submissive
dienstwillig obliging; servient; tractable; willing considerate; obliging
gedwee accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding amenable; docile; humble; malleable; meek; pliable; slavishly; submissive
gehoorzaam cooperative; docile; obedient; servient; submissive; tractable; willing
genegen sympathetic; willing
gewillig accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding
goedgunstig benevolent; sympathetic; willing
inschikkelijk accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding assistent; attentive; complaisant; helpful; obliging
meegaand accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding amenable; docile; flexible; humble; malleable; meek; pliable; pliant; slavishly; submissive; supple; yielding
soepel accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding flexible; limber; lithe; plastic; pliable; pliant; supple; yielding
toegevend accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding
welwillend benevolent; lenient; obliging; readiness; ready; sympathetic; willing cooperative; gentle; obliging; willingly
willig obliging; servient; tractable; willing
- uncoerced; unforced
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- ready
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
toegeeflijk accommodating; complaisant; compliant; flexible; obliging; pliable; ready; servient; simple to operate; submissive; tolerant; tractable; willing; yielding

Verwante woorden van "willing":


Synoniemen voor "willing":


Antoniemen van "willing":


Verwante definities voor "willing":

 1. not brought about by coercion or force1
 2. disposed or inclined toward1
  • a willing participant1
  • willing helpers1
 3. the act of making a choice1

Wiktionary: willing

willing
adjective
 1. ready to do something that is not a matter of course
willing
adjective
 1. akkoord gaand, instemmend: bereid tot actie
 2. bereid iets te willen doen, te helpen
 3. tot hulp en dienst bereid zijn of daarvan blijk geven
 4. tot dienst bereid
 5. bereidwillig, gehoorzaam

Verwante vertalingen van willingness