Frans

Uitgebreide vertaling voor tolérer (Frans) in het Nederlands

tolérer:

tolérer werkwoord (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )

 1. tolérer (permettre; laisser; consentir à; )
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan werkwoord (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten werkwoord (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren werkwoord (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten werkwoord (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren werkwoord (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen werkwoord (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren werkwoord (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen werkwoord (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen werkwoord (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden werkwoord (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
 2. tolérer (permettre; admettre; souffrir; )
  gedogen; dulden; tolereren
  • gedogen werkwoord (gedoog, gedoogt, gedoogde, gedoogden, gedoogd)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • tolereren werkwoord (tolereer, tolereert, tolereerde, tolereerden, getolereerd)
 3. tolérer (endurer; supporter)
  verdragen; velen; dulden
  • verdragen werkwoord (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • velen werkwoord (veel, veelt, veelde, veelden, geveeld)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
 4. tolérer (apprendre; entendre; écouter; )
  vernemen; horen; te horen krijgen
  • vernemen werkwoord (verneem, verneemt, vernam, vernamen, vernomen)
  • horen werkwoord (hoor, hoort, hoorde, hoorden, gehoord)
  • te horen krijgen werkwoord
 5. tolérer (endurer; soutenir; souffrir; )
  doorstaan; verdragen; doorleven; verteren; verduren
  • doorstaan werkwoord (doorsta, doorstaat, doorstond, doorstonden, doorgestaan)
  • verdragen werkwoord (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • doorleven werkwoord
  • verteren werkwoord (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
  • verduren werkwoord (verduur, verduurt, verduurde, verduurden, verduurd)
 6. tolérer (permettre; autoriser; concéder; )
  laten; toelaten; permitteren
  • laten werkwoord (laat, liet, lieten, gelaten)
  • toelaten werkwoord (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • permitteren werkwoord (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
 7. tolérer (autoriser; permettre; accorder; )
  vergunnen; autoriseren
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • autoriseren werkwoord (autoriseer, autoriseert, autoriseerde, autoriseerden, geautoriseerd)

Conjugations for tolérer:

Présent
 1. tolère
 2. tolères
 3. tolère
 4. tolérons
 5. tolérez
 6. tolèrent
imparfait
 1. tolérais
 2. tolérais
 3. tolérait
 4. tolérions
 5. tolériez
 6. toléraient
passé simple
 1. tolérai
 2. toléras
 3. toléra
 4. tolérâmes
 5. tolérâtes
 6. tolérèrent
futur simple
 1. tolérerai
 2. toléreras
 3. tolérera
 4. tolérerons
 5. tolérerez
 6. toléreront
subjonctif présent
 1. que je tolère
 2. que tu tolères
 3. qu'il tolère
 4. que nous tolérions
 5. que vous tolériez
 6. qu'ils tolèrent
conditionnel présent
 1. tolérerais
 2. tolérerais
 3. tolérerait
 4. tolérerions
 5. toléreriez
 6. toléreraient
passé composé
 1. ai toléré
 2. as toléré
 3. a toléré
 4. avons toléré
 5. avez toléré
 6. ont toléré
divers
 1. tolère!
 2. tolérez!
 3. tolérons!
 4. toléré
 5. tolérant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor tolérer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedvinden accord; admission; autorisation; concession; permission
horen écoute
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
autoriseren accorder; adjuger; admettre; agréer; attribuer; autoriser; consentir; consentir à; octroyer; permettre; reconnaître; tolérer approuver; autoriser; consentir; donner le feu vert à; déclarer bon; habiliter; permettre; ratifier; rendre légitime
doorleven débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser
doorstaan débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
dulden admettre; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; endurer; laisser; permettre; souffrir; supporter; tolérer continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
duren admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer
gedogen admettre; autoriser; consentir; permettre; souffrir; supporter; tolérer
goedkeuren admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer approuver; autoriser; confirmer; consentir; donner le feu vert à; déclarer bon; entériner; habiliter; homologuer; permettre; ratifier; rendre légitime; sceller; valider
goedvinden admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer approuver; autoriser; consentir; donner le feu vert à; déclarer bon; habiliter; permettre; ratifier; rendre légitime
gunnen admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer accorder; accéder; assigner; attribuer; concéder; consentir; consentir à; distribuer; donner; fournir; livrer; permettre; procurer; prêter; satisfaire à
horen apercevoir; apprendre; entendre; octroyer; permettre; prêter l'oreille; satisfaire à; tolérer; écouter; éprouver; être informé de; être à l'écoute apercevoir; convenir; distinguer; entendre; observer; percevoir; remarquer; se rendre compte de; voir; être convenable
inwilligen admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer accepter; accorder; accéder; acquiescer à; agréer; consentir à; donner suite à; permettre; satisfaire à
laten accepter; accorder; acquiescer; admettre; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer
permitteren accepter; accorder; acquiescer; admettre; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer approuver; autoriser; consentir; habiliter; permettre; ratifier; rendre légitime
te horen krijgen apercevoir; apprendre; entendre; octroyer; permettre; prêter l'oreille; satisfaire à; tolérer; écouter; éprouver; être informé de; être à l'écoute
toelaten accepter; accorder; acquiescer; admettre; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer admettre; laisser entrer
toestaan admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer accepter; accorder; accéder; acquiescer à; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; donner suite à; habiliter; permettre; ratifier; rendre légitime; satisfaire à
toestemmen admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer accorder; autoriser; concéder; consentir; permettre
tolereren admettre; autoriser; consentir; permettre; souffrir; supporter; tolérer
velen endurer; supporter; tolérer
verdragen débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
verduren débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup
vergunnen accorder; adjuger; admettre; agréer; approuver; attribuer; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; octroyer; permettre; reconnaître; tolérer accepter; accorder; accéder; acquiescer à; agréer; autoriser; consentir; consentir à; donner suite à; octroyer; permettre; satisfaire à
vernemen apercevoir; apprendre; entendre; octroyer; permettre; prêter l'oreille; satisfaire à; tolérer; écouter; éprouver; être informé de; être à l'écoute
verteren débourser; dépenser; endurer; se consommer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser consommer; digérer; décomposer; dépenser; gâcher; pourrir; périr; s'user; se consumer; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; sombrer; tomber en pourriture; user
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedkeuren autoriser

Synoniemen voor "tolérer":


Wiktionary: tolérer

tolérer
Cross Translation:
FromToVia
tolérer tolereren; toelaten; verdragen abide — to tolerate
tolérer ondergaan; verdragen bear — put up with
tolérer verdragen; tolereren; toelaten; dulden; gedogen tolerate — to allow without interference
tolérer gedogen; tolereren tolerierenetwas / jemanden tolerieren; hinnehmen, dulden

Verwante vertalingen van tolérer