Overzicht
Frans naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. transgresser:
 2. Wiktionary:


Frans

Uitgebreide vertaling voor transgresser (Frans) in het Nederlands

transgresser:

transgresser werkwoord (transgresse, transgresses, transgressons, transgressez, )

 1. transgresser (rompre; déroger; interrompre; briser)
  beëindigen; afbreken; ontbinden; opheffen; verbreken; stukmaken; verbrijzelen; forceren
  • beëindigen werkwoord (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • ontbinden werkwoord (ontbind, ontbindt, ontbond, ontbonden, ontbonden)
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • verbreken werkwoord (verbreek, verbreekt, verbrak, verbraken, verbroken)
  • stukmaken werkwoord (maak stuk, maakt stuk, maakte stuk, maakten stuk, stukgemaakt)
  • verbrijzelen werkwoord (verbrijzel, verbrijzelt, verbrijzelde, verbrijzelden, verbrijzeld)
  • forceren werkwoord (forceer, forceert, forceerde, forceerden, geforceerd)

Conjugations for transgresser:

Présent
 1. transgresse
 2. transgresses
 3. transgresse
 4. transgressons
 5. transgressez
 6. transgressent
imparfait
 1. transgressais
 2. transgressais
 3. transgressait
 4. transgressions
 5. transgressiez
 6. transgressaient
passé simple
 1. transgressai
 2. transgressas
 3. transgressa
 4. transgressâmes
 5. transgressâtes
 6. transgressèrent
futur simple
 1. transgresserai
 2. transgresseras
 3. transgressera
 4. transgresserons
 5. transgresserez
 6. transgresseront
subjonctif présent
 1. que je transgresse
 2. que tu transgresses
 3. qu'il transgresse
 4. que nous transgressions
 5. que vous transgressiez
 6. qu'ils transgressent
conditionnel présent
 1. transgresserais
 2. transgresserais
 3. transgresserait
 4. transgresserions
 5. transgresseriez
 6. transgresseraient
passé composé
 1. ai transgressé
 2. as transgressé
 3. a transgressé
 4. avons transgressé
 5. avez transgressé
 6. ont transgressé
divers
 1. transgresse!
 2. transgressez!
 3. transgressons!
 4. transgressé
 5. transgressant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor transgresser:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beëindigen cessation
forceren imposer
ontbinden dissolution
opheffen abrogation; action de révoquer; cessation; dédit; révocation
verbreken interruption; pause; suspension
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbreken briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser abaisser; abandonner; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bloquer; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; faire arrêter; fracasser; interrompre; liquider; obstruer; rabaisser; raser; ravager; rompre; ruiner; s'arracher; s'écrouler; saccager; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
beëindigen briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser accomplir; achever; arrêter; casser; cesser; compléter; compléter quelque chose; conclure; couper; délimiter; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; stopper; supprimer; suspendre; tenir levé; terminer
forceren briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser brusquer; contraindre; forcer; imposer; obliger; surcharger
ontbinden briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser dissoudre; décomposer; gâcher; pourrir; périr; résilier; résoudre; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; tomber en pourriture
opheffen briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser abolir; annihiler; annuler; dissoudre; déboutonner; décrocher; dénouer; détruire; fermer; hisser; lever; liquider; monter; résilier; résoudre; soulever; supprimer; élever
stukmaken briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verbreken briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser
verbrijzelen briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser briser; broyer; casser; casser en morceaux; démolir; fracasser; mettre en morceaux; mâchurer; pulvériser; rabattre; rompre; réduire en poudre; écraser

Synoniemen voor "transgresser":


Wiktionary: transgresser

transgresser
verb
 1. contrevenir à un ordre, à une loi.

Cross Translation:
FromToVia
transgresser schenden violate — to break or fail to act by rules