Nederlands

Uitgebreide vertaling voor bericht (Nederlands) in het Duits

bericht:

bericht [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het bericht (tijding)
  der Bericht; die Meldung; die Nachricht; die Neuigkeit
 2. het bericht (aankondiging; melding)
  der Bericht; die Nachricht; die Ankündigung; die Meldung; die Mitteilung; die Benachrichtigung
 3. het bericht (mededeling; boodschap; vermelding; )
  die Mitteilung; die Meldung; die Erwähnung; Bericht; die Botschaft; die Verzeichnung; die Ansprache; die Verlautbarung; die Bekanntgabe; die Bekanntmachung
 4. het bericht (verslag; referaat)
  der Vortrag; Referat; die Lesung; die Vorlesung
  • Vortrag [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Referat [das ~] zelfstandig naamwoord
  • Lesung [die ~] zelfstandig naamwoord
  • Vorlesung [die ~] zelfstandig naamwoord
 5. het bericht (tijdschrift; periodiek; magazine; )
  Magazin; die Zeitschrift; Blatt; die Monatsschrift; die Illustrierte; Monatsheft; Wochenblatt; die Nachricht; Journal; die Meldung
 6. het bericht
  Artikel; der Beitrag
 7. het bericht
  die Nachricht; die Meldung
 8. het bericht (document)
  die Nachricht; Dokument

Vertaal Matrix voor bericht:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Ankündigung aankondiging; bericht; melding aankondiging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging; verwittiging
Ansprache bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht
Artikel artikel; artikelen; brokje; ding; eindje; essay; fragmentje; goed; item; klein stukje; koopwaar; lidwoord; lidwoorden; object; partje; snippertje; stukje; verhandeling; voorwerp; voorwerpen; waar; wetsartikel; zaak
Beitrag bericht bijdrage; contributie; lidmaatschapsgeld
Bekanntgabe bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; statement; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uiting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring; verkondiging; verwittiging
Bekanntmachung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; aanschrijving; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; decreet; informatie; kennisgeving; kennismaking; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uitleg; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; verkondiging; verwittiging
Benachrichtigung aankondiging; bericht; melding alert; berichtgeving; convocatie; informatie; informeren; kennisgeving; mededeling; mededelingen; melding; verwittiging; voorlichting; waarschuwing
Bericht aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; opstel; recital; scriptie; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verslag
Blatt bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; bladknooppunt; boomblad; kling; kling van een zwaard; lemmet; tijdschrift; vel; werkblad
Botschaft bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging ambassade
Dokument bericht; document acte; akte; bewijsstuk; bul; document; geschreven stuk; geschrevene; geschrift; officieel stuk; papier; schriftuur; script; tekst; universiteitsdiploma
Erwähnung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
Illustrierte bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad magazine; tv-programma
Journal bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad Journal; Windows Journal; dagboek; journaal; logboek; logboekopname
Lesung bericht; referaat; verslag lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; versie; voordracht
Magazin bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad bergplaats; depot; geweermagazijn; ligopslagplaats; magazijn; magazine; opslagplaats; opslagruimte; pakhuis; provisiekamer; tv-programma; voorraadkamer; voorraadmagazijn; voorraadplaats; voorraadschuur; warenhuis
Meldung aankondiging; bekendmaking; bericht; blad; boodschap; gewag; maandblad; magazine; mededeling; melding; opgave; periodiek; relaas; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; vermelding; verwittiging; weekblad aangeven; aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; journaal; mededeling; melding; nieuws; openbare publicatie; opheldering; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; statement; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring
Mitteilung aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; het uitspreken; informatie; inlichting; mededeling; openbare publicatie; opheldering; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; statement; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uiting; uitleg; uitlegging; uitspraak; verduidelijking; verklaring
Monatsheft bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
Monatsschrift bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
Nachricht aankondiging; bericht; blad; document; maandblad; magazine; melding; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad e-mailbericht; informatie; inlichting; journaal; nieuws; nieuwsbericht; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
Neuigkeit bericht; tijding gadget; journaal; modeartikel; nieuwigheid; nieuws; nieuwsbericht; nieuwtje; noviteit; snufje
Referat bericht; referaat; verslag declamatie; lezing; spreekbeurt; versvoordracht; voordracht
Verlautbarung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; uitgave; uitgifte; verkondiging
Verzeichnung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
Vorlesung bericht; referaat; verslag hooglezing; hoorcollege; schriftlezing
Vortrag bericht; referaat; verslag declamatie; inleiding; introductie; leesbeurt; lezing; proloog; spreekbeurt; spreekbeurten; verhandeling; versvoordracht; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; werkstuk
Wochenblatt bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
Zeitschrift bericht; blad; maandblad; magazine; periodiek; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad blaadje; blad; magazine; tijdschrift; tv-programma
- boodschap
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
Ankündigung Aankondiging
Artikel bericht artikel; item
Bericht rapport

Verwante woorden van "bericht":

 • berichtten

Synoniemen voor "bericht":


Verwante definities voor "bericht":

 1. mondelinge of schriftelijke informatie1
  • we hebben nog geen bericht van Ahmed1

Wiktionary: bericht

bericht
noun
 1. overgebrachte korte communicatie, meestal over een recente gebeurtenis
bericht
noun
 1. kurze Zeitungsmeldung
 2. kurze, stichwortartige Auflistung

Cross Translation:
FromToVia
bericht Mitteilung; Botschaft; Nachricht message — a concept conveyed
bericht Nachricht messagecharge ou commission de dire ou de porter quelque chose.
bericht Auskunft; Bekanntmachung; Avis; Benachrichtigung; Ankündigung; Meldung; Bericht; Bescheid renseignementindice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.

berichten:

berichten werkwoord (bericht, berichtte, berichtten, bericht)

 1. berichten (iets melden)
  benachrichtigen; melden; informieren; anzeigen; mitteilen; bekanntgeben
  • benachrichtigen werkwoord (benachrichtige, benachrichtigst, benachrichtigt, benachrichtigte, benachrichtigtet, benachrichtigt)
  • melden werkwoord (melde, meldst, meldt, meldte, meldtet, gemeldet)
  • informieren werkwoord (informiere, informierst, informiert, informierte, informiertet, informiert)
  • anzeigen werkwoord (zeige an, zeigst an, zeigt an, zeigte an, zeigtet an, angezeigt)
  • mitteilen werkwoord (teile mit, teilst mit, teilt mit, teilte mit, teiltet mit, mitgeteilt)
  • bekanntgeben werkwoord
 2. berichten (rapporteren; melden; meedelen; informeren; verslag uitbrengen)
  melden; berichten; mitteilen; erläutern; meldungmachen; wiedergeben; sagen
  • melden werkwoord (melde, meldst, meldt, meldte, meldtet, gemeldet)
  • berichten werkwoord (berichte, berichtest, berichtet, berichtete, berichtetet, berichtet)
  • mitteilen werkwoord (teile mit, teilst mit, teilt mit, teilte mit, teiltet mit, mitgeteilt)
  • erläutern werkwoord (erläutere, erläuterst, erläutert, erläuterte, erläutertet, erläutert)
  • meldungmachen werkwoord
  • wiedergeben werkwoord (gebe wieder, gibst wieder, gibt wieder, gab wieder, gabt wieder, wiedergegeben)
  • sagen werkwoord (sage, sagst, sagt, sagte, sagtet, gesagt)

Conjugations for berichten:

o.t.t.
 1. bericht
 2. bericht
 3. bericht
 4. berichten
 5. berichten
 6. berichten
o.v.t.
 1. berichtte
 2. berichtte
 3. berichtte
 4. berichtten
 5. berichtten
 6. berichtten
v.t.t.
 1. heb bericht
 2. hebt bericht
 3. heeft bericht
 4. hebben bericht
 5. hebben bericht
 6. hebben bericht
v.v.t.
 1. had bericht
 2. had bericht
 3. had bericht
 4. hadden bericht
 5. hadden bericht
 6. hadden bericht
o.t.t.t.
 1. zal berichten
 2. zult berichten
 3. zal berichten
 4. zullen berichten
 5. zullen berichten
 6. zullen berichten
o.v.t.t.
 1. zou berichten
 2. zou berichten
 3. zou berichten
 4. zouden berichten
 5. zouden berichten
 6. zouden berichten
diversen
 1. bericht!
 2. bericht!
 3. bericht
 4. berichtend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

berichten [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de berichten

Vertaal Matrix voor berichten:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anzeigen berichten; iets melden aanbrengen; aandienen; aangeven; adverteren; annonceren; declareren; klikken; per advertentie aankondigen; uitbrengen; verklappen; verklikken; verlinken; verraden; weergeven; wijzen naar
bekanntgeben berichten; iets melden afkondigen; aflezen; afroepen; bekend maken; bekendmaken; erbij zeggen; noemen; openbaar maken; openbaren; oplezen; publiceren; uitbrengen; vermelden
benachrichtigen berichten; iets melden attenderen; beschrijven; bewust maken; informeren; inseinen; kennisgeven van; mededelen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; waarschuwen; wijzen; zeggen
berichten berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen babbelen; kakelen; klappen; kletsen; kwebbelen; kwekken; kwetteren; praten; snateren; spreken; verhaal vertellen; verhalen; vertellen; wauwelen; zwammen
erläutern berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen begrijpelijk maken; nader verklaren; ontvouwen; ophelderen; opklaren; toelichten; uiteenzetten; uitleggen; verduidelijken; verklaren
informieren berichten; iets melden attenderen; bewust maken; erbij zeggen; informeren; inlichten; kennisgeven van; navraag doen; navragen; noemen; op de hoogte brengen; tippen; van iets in kennis stellen; vermelden; verwittigen; waarschuwen; wijzen; zeggen
melden berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen aangeven; declareren; erbij zeggen; iets aankondigen; in aantocht zijn; noemen; verhaal vertellen; verhalen; vermelden; vertellen; zich aandienen; zich aanmelden; zich melden; zich opgeven; zich voordoen
meldungmachen berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen
mitteilen berichten; iets melden; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen beschrijven; erbij zeggen; informeren; inlichten; klikken; mededelen; noemen; op de hoogte brengen; tippen; uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiteenzetten; uiten; uiting geven aan; van iets in kennis stellen; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verklikken; verlinken; vermelden; verraden; vertellen; vertolken; verwittigen; verwoorden; waarschuwen; zeggen
sagen berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen babbelen; communiceren; converseren; een conversatie hebben; in contact staan; kakelen; klappen; kletsen; kwebbelen; kwekken; kwetteren; naar voren brengen; opmerken; praten; snateren; spreken; ter sprake brengen; verhaal vertellen; verhalen; vertellen; verwoorden; wauwelen; zeggen; zwammen
wiedergeben berichten; informeren; meedelen; melden; rapporteren; verslag uitbrengen afspelen; beschrijven; navertellen; restitueren; uitbeelden; verbeelden; verpersonificeren; vertolken; weergeven
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
Messaging berichten
SMS/MMS berichten

Wiktionary: berichten

berichten
verb
 1. van nieuws voorzien over iets
berichten
verb
 1. jemanden über etwas informieren

Cross Translation:
FromToVia
berichten berichten; melden; anzeigen; verzeigen report — to relate details of
berichten anschließen; mitteilen; teilhaftig communiquerrendre commun à ; faire part de ; transmettre.
berichten Auskunft geben; benachrichtigen; informieren; mitteilen informerinstruire de quelque chose ; faire savoir quelque chose.
berichten Auskunft; benachrichtigen; informieren; mitteilen renseigner — Donner des renseignements. (Sens général).

Verwante vertalingen van bericht