Nederlands

Uitgebreide vertaling voor herkenbaar (Nederlands) in het Duits

herkenbaar:

herkenbaar bijvoeglijk naamwoord

  1. herkenbaar (waarneembaar; tastbaar; zichtbaar; )
    wahrnehmbar; erkennbar; bemerkbar
  2. herkenbaar (onmiskenbaar; duidelijk)
    offensichtlich; unverkennbar; deutlich; klar; sonnenklar; eindeutig; sicher

Vertaal Matrix voor herkenbaar:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bemerkbar bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar
deutlich duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; flagrant; helder; inzichtelijk; klaar als een klontje; op heterdaad; overduidelijk; overzichtelijk; recht door zee; regelrecht; verhelderend; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
eindeutig duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar aanschouwelijk; absoluut; begrijpelijk; beslist; duidelijk; eenduidig; flagrant; helder; ondubbelzinnig; onweerlegbaar; op heterdaad; overduidelijk; ronduit; stellig; vast en zeker; verstaanbaar; zeker; zo klaar als een klontje; zonneklaar
erkennbar bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar duidelijk; eenduidig; flagrant; kenbaar; ondubbelzinnig; op heterdaad; overduidelijk; te kennen; te zien; zichtbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
klar duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bereidvaardig; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; flagrant; gekookt; gereed; gewillig; geëindigd; helder; klaar; klare; lichtgevend; lumineus; onbewolkt; ondubbelzinnig; op heterdaad; over; overduidelijk; paraat; recht door zee; regelrecht; uit; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij; zo klaar als een klontje; zonneklaar
offensichtlich duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar begrijpelijk; blijkbaar; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; flagrant; helder; klaarblijkelijk; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; op heterdaad; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
sicher duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar absoluut; accuraat; assertief; bepaald; beslist; besluitvaardig; duidelijk; echt; een zekere; feitelijk; ferm; fiks; flagrant; flink; gedecideerd; geheid; gewis; heel zeker; heus; jazeker; kordaat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onfeilbaar; ongetwijfeld; onwankelbaar; onwrikbaar; op heterdaad; overduidelijk; pal; precies; resoluut; reëel; ronduit; secuur; standvastig; stellig; stevig; stipt; vast; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; veilig; volhardend; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker; zelfbewust; zelfverzekerd; zo klaar als een klontje; zonneklaar; zorgvuldig
sonnenklar duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar begrijpelijk; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; flagrant; helder; ondubbelzinnig; op heterdaad; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
unverkennbar duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar blijkbaar; eenduidig; frappant; geprononceerd; in het oog lopend; in het oog springend; markant; ondubbelzinnig; onloochenbaar; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend; uitgesproken
wahrnehmbar bemerkbaar; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar

Verwante woorden van "herkenbaar":


Verwante vertalingen van herkenbaar