Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onaangetast (Nederlands) in het Engels

onaangetast:

onaangetast bijvoeglijk naamwoord

  1. onaangetast (puntgaaf; gaaf)
    untainted; flawless; undamaged; whole; perfect
  2. onaangetast (onverzwakt)
    unweakened; untouched; virgin; unimpaired; unspoiled
  3. onaangetast (onaangebroken; onaangeroerd; ongebruikt; ongeopend)
    unused; unbroached; untouched; unopened; fresh

Vertaal Matrix voor onaangetast:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
virgin maagd
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
perfect afmaken; bijschaven; completeren; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
flawless gaaf; onaangetast; puntgaaf feilloos; foutloos; loepzuiver; perfect; volmaakt; zuiver
perfect gaaf; onaangetast; puntgaaf briljant; correct; degelijk; diepgaand; diepgravend; eersteklas; eersterangs; excellent; foutloos; grondig; helemaal; hoogwaardig; ideaal; keurig; niet oppervlakkig; onberispelijk; onbesproken; patent; perfect; perfekt; prima; puik; subliem; superbe; top; tot de beste klasse behorend; totaal; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; van goede kwaliteit; volkomen; volleerd; volmaakt; voortreffelijk
undamaged gaaf; onaangetast; puntgaaf gaaf; heel; intact; onbeschadigd; schadeloos
unimpaired onaangetast; onverzwakt gaaf; heel; intact; koel; koud; onaangedaan; onberoerd; onbeschadigd; onbewogen
unopened onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
unspoiled onaangetast; onverzwakt gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; onbedorven; onbevlekt; ongerept; onschuldig; puur; rein; virginaal; vlekkeloos; zuiver
untainted gaaf; onaangetast; puntgaaf gaaf; maagdelijk; onaangeraakt; onbedorven; onbevlekt; ongerept; onschuldig; puur; rein; virginaal; vlekkeloos; zuiver
untouched onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; onverzwakt gaaf; koel; koud; maagdelijk; onaangedaan; onaangeraakt; onberoerd; onbewogen; ongerept; ongeïnteresseerd; onverschillig; puur; virginaal; zuiver
unused onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ijdel; leeg; loos; ongevuld
virgin onaangetast; onverzwakt ongecultiveerd; onontgonnen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fresh onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend fris; koel; luchtig; nieuw; nieuwbakken; nieuwe; onbestorven
unbroached onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
unweakened onaangetast; onverzwakt
whole gaaf; onaangetast; puntgaaf gehele; heel; hele