Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verdedigen (Nederlands) in het Engels

verdedigen:

verdedigen werkwoord (verdedig, verdedigt, verdedigde, verdedigden, verdedigd)

 1. verdedigen (verweren; afweren; weren)
  to defend; to resist; to keep away; to keep off; to hold off; to keep out
  • defend werkwoord (defends, defended, defending)
  • resist werkwoord (resists, resisted, resisting)
  • keep away werkwoord (keeps away, kept away, keeping away)
  • keep off werkwoord (keeps off, kept off, keeping off)
  • hold off werkwoord (holds off, held off, holding off)
  • keep out werkwoord (keeps out, kept out, keeping out)
 2. verdedigen (beschermen; beschutten; in bescherming nemen)
  to protect; to guard; to herd; to safeguard; to watch over; to shield
  • protect werkwoord (protects, protected, protecting)
  • guard werkwoord (guards, guarded, guarding)
  • herd werkwoord (herds, herded, herding)
  • safeguard werkwoord (safeguards, safeguarded, safeguarding)
  • watch over werkwoord (watches over, watched over, watching over)
  • shield werkwoord (shields, shielded, shielding)

Conjugations for verdedigen:

o.t.t.
 1. verdedig
 2. verdedigt
 3. verdedigt
 4. verdedigen
 5. verdedigen
 6. verdedigen
o.v.t.
 1. verdedigde
 2. verdedigde
 3. verdedigde
 4. verdedigden
 5. verdedigden
 6. verdedigden
v.t.t.
 1. heb verdedigd
 2. hebt verdedigd
 3. heeft verdedigd
 4. hebben verdedigd
 5. hebben verdedigd
 6. hebben verdedigd
v.v.t.
 1. had verdedigd
 2. had verdedigd
 3. had verdedigd
 4. hadden verdedigd
 5. hadden verdedigd
 6. hadden verdedigd
o.t.t.t.
 1. zal verdedigen
 2. zult verdedigen
 3. zal verdedigen
 4. zullen verdedigen
 5. zullen verdedigen
 6. zullen verdedigen
o.v.t.t.
 1. zou verdedigen
 2. zou verdedigen
 3. zou verdedigen
 4. zouden verdedigen
 5. zouden verdedigen
 6. zouden verdedigen
diversen
 1. verdedig!
 2. verdedigt!
 3. verdedigd
 4. verdedigend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verdedigen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. verdedigen (weren; afweren; verweren)
  the defending

Vertaal Matrix voor verdedigen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
defending afweren; verdedigen; verweren; weren
guard baanschuiver; begeleiding; beveiliging; bewaker; cipier; deurwachter; die wakker is; escorte; garde; gevangenbewaarder; op wacht staan; persoon die op wacht staat; portier; schildwacht; suppoost; vergezellen; wacht; wachter; waker; wakker; wakker persoon
herd bende; drom; hoop; horde; kudde; massa; menigte; schaar; schare; troep
safeguard beveiliging; vrijbrief; vrijgeleide
shield beschermkap
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
defend afweren; verdedigen; verweren; weren
guard beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; bewaken; hoeden; hoeden voor; in bescherming nemen; opletten; toezien op; van alarm voorzien; vrijwaren; waken; waken over
herd beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen hoeden
hold off afweren; verdedigen; verweren; weren weghouden
keep away afweren; verdedigen; verweren; weren weghouden
keep off afweren; verdedigen; verweren; weren afhouden; afkeren; afwenden; terughouden; weghouden
keep out afweren; verdedigen; verweren; weren afhouden; weghouden; weren
protect beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen afdekken; afschermen; afschutten; behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; conserveren; hoeden; in bescherming nemen; instandhouden; opkomen voor; van alarm voorzien; vrijwaren
resist afweren; verdedigen; verweren; weren iets weerstaan; protesteren; tegengaan; tegenspartelen; tegenstreven; tegenstribbelen; tegenwerken; verzet tonen; verzetten; weerstaan; weerstreven; zich verzetten
safeguard beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen beveiligen; hoeden; van alarm voorzien; veilig opbergen
shield beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren; in bescherming nemen
watch over beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen bewaken; toezien op

Antoniemen van "verdedigen":


Verwante definities voor "verdedigen":

 1. beschermen tegen aanvallen1
  • de soldaten hebben het gebouw verdedigd1

Wiktionary: verdedigen

verdedigen
verb
 1. beschermen tegen een aanval
verdedigen
verb
 1. accept, support, take as one’s own
 2. To maintain or defend, as a cause or a claim, by words or measures
 3. to protect, to defend
 4. to maintain or defend a cause against opposition

Cross Translation:
FromToVia
verdedigen advocate; assert; champion; defend; maintain; stand up for; stickle; vindicate verfechtenAuffassung, Meinung, Standpunkt und Anderes vehement vertreten; für etwas energisch eintreten
verdedigen defend défendreprotéger une personne contre une attaque.
verdedigen advocate préconiser — rare|fr louer publiquement, vanter, prôner.