Nederlands

Uitgebreide vertaling voor voorstellen (Nederlands) in het Engels

voorstellen:

voorstellen werkwoord (stel voor, stelt voor, stelde voor, stelden voor, voorgesteld)

 1. voorstellen (voorslaan)
  to propose
  • propose werkwoord (proposes, proposed, proposing)
 2. voorstellen (kennis laten maken; introduceren)
  to introduce; introduce somebody to

Conjugations for voorstellen:

o.t.t.
 1. stel voor
 2. stelt voor
 3. stelt voor
 4. stellen voor
 5. stellen voor
 6. stellen voor
o.v.t.
 1. stelde voor
 2. stelde voor
 3. stelde voor
 4. stelden voor
 5. stelden voor
 6. stelden voor
v.t.t.
 1. heb voorgesteld
 2. hebt voorgesteld
 3. heeft voorgesteld
 4. hebben voorgesteld
 5. hebben voorgesteld
 6. hebben voorgesteld
v.v.t.
 1. had voorgesteld
 2. had voorgesteld
 3. had voorgesteld
 4. hadden voorgesteld
 5. hadden voorgesteld
 6. hadden voorgesteld
o.t.t.t.
 1. zal voorstellen
 2. zult voorstellen
 3. zal voorstellen
 4. zullen voorstellen
 5. zullen voorstellen
 6. zullen voorstellen
o.v.t.t.
 1. zou voorstellen
 2. zou voorstellen
 3. zou voorstellen
 4. zouden voorstellen
 5. zouden voorstellen
 6. zouden voorstellen
diversen
 1. stel voor!
 2. stelt voor!
 3. voorgesteld
 4. voorstellend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voorstellen [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.

 1. de voorstellen (proposities)
  the suggestions; the proposals; the propositions

Vertaal Matrix voor voorstellen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
proposals proposities; voorstellen
propositions proposities; voorstellen
suggestions proposities; voorstellen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
introduce introduceren; kennis laten maken; voorstellen aandragen; aanvoeren; inbrengen; inleiden; invoegen; inwerken; naar voren brengen; openen; opperen; poneren; prepareren; stellen; voorbereiden op
introduce somebody to introduceren; kennis laten maken; voorstellen
propose voorslaan; voorstellen aanbevelen; aanraden; aanvoeren; iemand recommanderen; naar voren brengen; nomineren; opperen; poneren; te berde brengen; ter overweging geven; van plan zijn; voordragen; voorleggen
- verbeelden

Verwante woorden van "voorstellen":


Synoniemen voor "voorstellen":


Verwante definities voor "voorstellen":

 1. het erop laten lijken1
  • in dat toneelstuk stelt hij de koning voor1
 2. als plan voorleggen1
  • zij stelde voor te gaan lopen1
 3. iets voorstellen alsof1
  • het zo vertellen dat het net lijkt alsof1
 4. je er een idee van vormen1
  • hij stelt zich de toekomst nogal somber voor1
 5. vertellen wie ze zijn of hoe ze heten1
  • ik zal mijn vrienden aan u voorstellen1

Wiktionary: voorstellen

voorstellen
verb
 1. een plan voorleggen
 2. een beeld geven
voorstellen
verb
 1. place at disposal
 2. propose
 3. to propose; to recommend
 4. to and make something or someone known by formal announcement or recommendation
 5. to cause someone to be acquainted
 6. (transitive) to conjecture
 7. (transitive) to believe
 8. (transitive) to form a mental image of something
 9. propose for consideration
 10. bring into the presence of
 11. to suggest a plan or course of action
 12. to present again or anew
 13. to portray by pictorial or plastic art
 14. to portray by mimicry or action of any kind
 15. to serve as a sign or symbol of
 16. to ask for without demanding
 17. to discourse, to represent

Cross Translation:
FromToVia
voorstellen propose; suggest vorschlagen — (transitiv): einen Vorschlag machen; eine Empfehlung machen, die abgelehnt werden kann
voorstellen offer; introduce; present; perform; play; reenact; render; depict; represent; constitute; bid; make an offer; tender; offer up; sacrifice; donate; give; grant offrirprésenter quelque chose à quelqu’un, souhaiter qu’il l’accepter.
voorstellen suggest; propose; proffer proposermettre en avant, de vive voix ou par écrit, pour qu’on l’examiner, pour qu’on en délibérer.
voorstellen introduce; present; offer; perform; play; reenact; render; depict; represent; constitute présenter — Traductions à trier suivant le sens

voorstel:

voorstel [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het voorstel (motie; propositie; voorstel doen; bod)
  the proposal; the request; the motion; the offer; the bid; the bill
  • proposal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • request [the ~] zelfstandig naamwoord
  • motion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • offer [the ~] zelfstandig naamwoord
  • bid [the ~] zelfstandig naamwoord
  • bill [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. het voorstel (verzoek)
  the proposal; the request
  • proposal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • request [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. het voorstel (voorstel doen; propositie; suggestie; motie)
  the suggestion; the proposition; the proposal; the fore-carriage; the motion; the bill
 4. het voorstel
  the proposal
  – A formal bid for a job or sale of products. 2
  • proposal [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. het voorstel (projectvoorstel)
  the proposal; the project proposal
  – A suggested project plan. Proposals provide better high-level analysis, and enable you to apply your business processes to track potential projects. 2

Vertaal Matrix voor voorstel:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bid bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; koopje; offerte; speciale aanbieding
bill bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen affiche; ankerlip; cheque; factuur; lip; nota; reclamebiljet; rekening; snavel; snebben; vogelbek; wetsontwerp; wetsvoorstel
fore-carriage motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
motion bod; motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
offer bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; koopje; offerte; overhandiging; prijsopgave
project proposal projectvoorstel; voorstel
proposal bod; motie; projectvoorstel; propositie; suggestie; verzoek; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; aanzoek; huwelijksaanzoek; koopje; offerte
proposition motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
request bod; motie; propositie; verzoek; voorstel; voorstel doen aanvraag; bede; eis; interpellatie; opvragen; opvraging; smeekbede; smeekgebed; verzoek; vordering; vraag
suggestion motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen aanknopingspunt; aanwijzing; advies; indruk; raad; raadgeving
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bid gebieden; gelasten; opbieden; voorschrijven
bill factureren; in rekening brengen
offer aanbieden; aangeven; aanreiken; afgeven; beloven; bieden; cadeau doen; cadeau geven; geven; indienen; laten zien; offreren; overgeven; overhandigen; presenteren; schenken; toesteken; toezeggen; tonen; uitloven; vertonen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen

Verwante woorden van "voorstel":


Verwante definities voor "voorstel":

 1. plan dat je iemand voorlegt1
  • mijn voorstel is dat we dit jaar naar Turkije op vakantie gaan1

Wiktionary: voorstel

voorstel
noun
 1. hetgeen dat voorgesteld wordt
voorstel
noun
 1. something put forth
 2. proposal
 3. approach
 4. that which is proposed
 5. idea or plan offered
 6. something suggested

Cross Translation:
FromToVia
voorstel offer Angebot — Vorschlag
voorstel offer; supply; proposal; presentation; tender; bid; proposition; advance; advocacy offreaction d’offrir.

Verwante vertalingen van voorstellen