Nederlands

Uitgebreide vertaling voor aanzien (Nederlands) in het Frans

aanzien:

aanzien [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het aanzien (niveau; achting)
  la réputation; la notoriété; la considération; la renommée; le prestige
 2. het aanzien (prestige; status; achtbaarheid)
  le statut; l'état; le prestige; la considération; la respectabilité
 3. het aanzien (allure)
  l'apparence; l'allure; l'air; l'aspect
  • apparence [la ~] zelfstandig naamwoord
  • allure [la ~] zelfstandig naamwoord
  • air [le ~] zelfstandig naamwoord
  • aspect [le ~] zelfstandig naamwoord
 4. het aanzien (exterieur)
  l'extérieur; l'apparence; l'air; la mine; l'aspect
  • extérieur [le ~] zelfstandig naamwoord
  • apparence [la ~] zelfstandig naamwoord
  • air [le ~] zelfstandig naamwoord
  • mine [la ~] zelfstandig naamwoord
  • aspect [le ~] zelfstandig naamwoord
 5. het aanzien (eminentie; grootheid; verhevenheid; )
  la supériorité; la grandeur; l'excellence
 6. het aanzien (uiterlijk; verschijning; voorkomen; )
  l'apparence; l'allure; la forme; la figure; la mine; l'aspect; l'air; le physique; l'extérieur
  • apparence [la ~] zelfstandig naamwoord
  • allure [la ~] zelfstandig naamwoord
  • forme [la ~] zelfstandig naamwoord
  • figure [la ~] zelfstandig naamwoord
  • mine [la ~] zelfstandig naamwoord
  • aspect [le ~] zelfstandig naamwoord
  • air [le ~] zelfstandig naamwoord
  • physique [le ~] zelfstandig naamwoord
  • extérieur [le ~] zelfstandig naamwoord

aanzien werkwoord (zie aan, ziet aan, zag aan, zagen aan, aangezien)

 1. aanzien (aankijken; aanblikken)
  regarder; jeter les yeux sur; jeter un regard; jeter un coup d'oeil sur
  • regarder werkwoord (regarde, regardes, regardons, regardez, )
  • jeter les yeux sur werkwoord
  • jeter un regard werkwoord

Conjugations for aanzien:

o.t.t.
 1. zie aan
 2. ziet aan
 3. ziet aan
 4. zien aan
 5. zien aan
 6. zien aan
o.v.t.
 1. zag aan
 2. zag aan
 3. zag aan
 4. zagen aan
 5. zagen aan
 6. zagen aan
v.t.t.
 1. heb aangezien
 2. hebt aangezien
 3. heeft aangezien
 4. hebben aangezien
 5. hebben aangezien
 6. hebben aangezien
v.v.t.
 1. had aangezien
 2. had aangezien
 3. had aangezien
 4. hadden aangezien
 5. hadden aangezien
 6. hadden aangezien
o.t.t.t.
 1. zal aanzien
 2. zult aanzien
 3. zal aanzien
 4. zullen aanzien
 5. zullen aanzien
 6. zullen aanzien
o.v.t.t.
 1. zou aanzien
 2. zou aanzien
 3. zou aanzien
 4. zouden aanzien
 5. zouden aanzien
 6. zouden aanzien
diversen
 1. zie aan!
 2. ziet aan!
 3. aangezien
 4. aanzienende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor aanzien:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
air aangezicht; aanzien; allure; buitenkant; exterieur; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm deun; deuntje; manier van kijken; melodie; wijs; wijsje
allure aangezicht; aanzien; allure; buitenkant; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm air; draf; gang van een paard; gezwindheid; in volle vaart; kwiekheid; rapheid; rapiditeit; rijsnelheid; schielijkheid; snelheid; tempo; tred; vaart; vlotheid; vlugheid
apparence aangezicht; aanzien; allure; buitenkant; exterieur; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aangezicht; air; buitenkant; dekmantel; façade; gedaante; iemand zijn uiterlijk; illusie; masker; schijn; schijngestalte; uiterlijk; uiterlijke schijn; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm; weergave
aspect aangezicht; aanzien; allure; buitenkant; exterieur; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aanblik; aangezicht; aspect; buitenkant; facet; gedaante; iemand zijn uiterlijk; opzicht; schim; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm
considération aanzien; achtbaarheid; achting; niveau; prestige; status aanbidden; achting; afwegen; afweging; beraad; bespiegeling; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; gepeins; hoogachting; inachtneming; meditatie; ontzag; ontzien; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overwegen; overweging; respect; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
excellence aanzien; edel; eminentie; grootheid; hoogheid; verheffing; verhevenheid kostelijkheid; perfectie; uitnemendheid; uitstekendheid; volkomenheid; volmaaktheid; voortreffelijkheid
extérieur aangezicht; aanzien; buitenkant; exterieur; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aangezicht; buitenkant; buitenste; buitenzijde; gedaante; iemand zijn uiterlijk; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm
figure aangezicht; aanzien; buitenkant; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aangezicht; figuur; gedaante; gelaat; gezicht; lichaamslijn; personage; postuur; schim; silhouet; uiterlijk; verschijning
forme aangezicht; aanzien; buitenkant; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm afgieting; afgietsel; belijdenis; conditie; drukvorm; figuur; gedaante; gietmal; gietsel; gietvorm; in vorm zijn; leest; lichaamslijn; mal; matrijs; matrix; modelvorm; moedervorm; postuur; schim; schoenleest; shape; silhouet; uiterlijk; verschijning; vorm; vormsel
grandeur aanzien; edel; eminentie; grootheid; hoogheid; verheffing; verhevenheid gelukzaligheid; grandeur; grootsheid; heerlijkheid; indrukwekkendheid
mine aangezicht; aanzien; buitenkant; exterieur; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm groeve; mijn; mijngroeve
notoriété aanzien; achting; niveau faam; naam; reputatie; roep; ruchtbaarheid
physique aangezicht; aanzien; buitenkant; gedaante; gelaat; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm aangezicht; buitenkant; constitutie; figuur; fysica; gedaante; iemand zijn uiterlijk; lichaamsbouw; natuurkunde; postuur; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm
prestige aanzien; achtbaarheid; achting; niveau; prestige; status faam; grandeur; grootsheid; indrukwekkendheid; naam; reputatie; roep
renommée aanzien; achting; niveau befaamdheid; beroemdheid; naamsbekendheid; roem
respectabilité aanzien; achtbaarheid; prestige; status achtbaarheid; achtenswaardigheid; eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; netheid
réputation aanzien; achting; niveau bekendheid; eer; eergevoel; faam; naam; reputatie; reputaties; roep; trots
statut aanzien; achtbaarheid; prestige; status aanwijzing; beschikbaarheid; betalingsstatus; goedkeuringsstatus; handvest; online status; richtlijn; status; statuut
supériorité aanzien; edel; eminentie; grootheid; hoogheid; verheffing; verhevenheid force majeure; overmacht; overwicht; superioriteit; uit de hoogte doen; uitnemendheid; verhevenheid; voortreffelijkheid
état aanzien; achtbaarheid; prestige; status conditie; gesteldheid; land; natie; positie; rijk; staat; status; toestand
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
jeter les yeux sur aanblikken; aankijken; aanzien
jeter un coup d'oeil sur aanblikken; aankijken; aanzien een blik werpen; inkijken; inzien
jeter un regard aanblikken; aankijken; aanzien blikken; blikken werpen
regarder aanblikken; aankijken; aanzien aangaan; aankijken; aanschouwen; bekijken; betreffen; bezichtigen; bezien; blikken; blikken werpen; gadeslaan; in de gaten houden; in het oog houden; inkijken; inspecteren; inzien; kijken; kijken naar; onderscheiden; ontwaren; opletten; opmerken; raken; schouwen; slaan op; staren; toekijken; toeschouwen; toezien; turen; zien
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
extérieur buitenlands; extern; uit een vreemd land; uiterlijk; uitwendig; uitwonend
physique conditioneel; fysiek; fysieke gesteldheid betreffend; fysisch; lijfelijk; natuurkundig; sensueel; wulps; zinlijk; zinnelijk

Synoniemen voor "aanzien":


Verwante definities voor "aanzien":

 1. bekijken1
  • hij zag Tina voor iemand anders aan1
 2. er rustig naar kijken en nog niets doen1
  • we zullen het nog even aanzien voor we maatregelen nemen1
 3. hoe het eruitziet1
  • deze straat heeft een ander aanzien gekregen1


Verwante vertalingen van aanzien