Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor houding (Nederlands) in het Frans

houding:

houding [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de houding (stellingname; standpuntbepaling; standpunt; )
  la position; l'attitude; le point de vue; la prise de position; l'opinion; l'avis; l'optique; l'opinions
 2. de houding (gedrag; besturing; leiding; rijrichting; plan)
  le comportement; la conduite
 3. de houding (lichaamshouding; standje; stand; pose)
  la tenue; l'attitude; la posture
  • tenue [la ~] zelfstandig naamwoord
  • attitude [la ~] zelfstandig naamwoord
  • posture [la ~] zelfstandig naamwoord
 4. de houding (mentaliteit; instelling)
  la mentalité; l'attitude; la façon de penser

Vertaal Matrix voor houding:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
attitude bewering; houding; instelling; lichaamshouding; mentaliteit; pose; positie; stand; standje; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema gedrag; gedragswijze; handelwijze; manier; optreden
avis bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; teken; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
comportement besturing; gedrag; houding; leiding; plan; rijrichting gedrag; gedragswijze; handelwijze; manier; optreden
conduite besturing; gedrag; houding; leiding; plan; rijrichting bediening; beheer; besturing; bestuur; directie; gedrag; gedragswijze; geleiding; handelwijze; kabel; kabelleiding; leiding; manier; met beleid; omzichtigheid; optreden
façon de penser houding; instelling; mentaliteit denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze
mentalité houding; instelling; mentaliteit denkbeeld; energie; geesteshouding; geestestoestand; geestkracht; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; wilskracht; zienswijze
opinion bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema begrip; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijze
opinions bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema
optique bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema aspect; benadering; benaderingswijze; denkbeeld; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kans; kijk; kijkkast; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; optica; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; standpunt; toekomst; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
point de vue bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema aspect; begrip; benadering; benaderingswijze; benul; beschouwing; denkbeeld; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kans; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; standpunt; toekomst; uitzichtpunt; visie; vooruitzicht; zienswijs; zienswijze
position bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema aanname; ambt; baan; betrekking; bewering; denkbeeld; dienstbetrekking; functie; gelid; gesteldheid; gezichtspunt; hiërarchie; idee; interpretatie; inzicht; job; lezing; ligging; locatie; mening; oordeel; opinie; opvatting; plaatsbepaling; positie; rang; rangorde; rechtspositie; staat; standpunt; stelling; these; thesis; toestand; visie; volgorde; werk; werkkring; werkplek; zienswijze
posture houding; lichaamshouding; pose; stand; standje figuur; gedaante; gestalte; lichaamspostuur; postuur; vorm
prise de position bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema aanname; denkbeeld; gesteldheid; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; positie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stelling; these; thesis; toestand; visie; zienswijze
tenue houding; lichaamshouding; pose; stand; standje betamelijkheid; etiquette; fatsoen; fatsoenlijkheid; fatsoensnormen; gewaad; keurigheid; kledij; kleding; kleren; kostuum; maatpak; netheid; onberispelijkheid; ordelijkheid; pak; plunje; tenue; uitdossing; uniform; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
- attitude
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
optique optisch

Verwante woorden van "houding":


Synoniemen voor "houding":

 • attitude

Verwante definities voor "houding":

 1. hoe je tegenover iemand of iets staat1
  • zijn houding tegenover de kinderen bevalt me niet1
 2. de stand van je lichaam1
  • hij heeft een slechte houding, hij loopt krom1

Wiktionary: houding

houding
noun
 1. een pose
 2. gedragslijn, opstelling
houding
noun
 1. situation, position du corps.
 2. Manière de se tenir, de se présenter devant une personne ou d’autres personnes.
 3. situation dans une structure, place dans un ensemble de coordonnées ; lieu, point où une chose place, situation.
 4. conduite, manière d’agir d’une personne envers une autre.
 5. Traductions à trier suivant le sens.

Cross Translation:
FromToVia
houding → état d'esprit attitude — disposition or state of mind
houding posture attitude — position of the body or way of carrying oneself
houding posture posture — position of body
houding position; posture stance — manner, posture, or pose in which one stands