Overzicht
Zweeds naar Engels:   Meer gegevens...
 1. installera:
 2. Wiktionary:


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor installera (Zweeds) in het Engels

installera:

installera werkwoord (installerar, installerade, installerat)

 1. installera (tillsätta)
  appoint; to establish; to install; to institute; to instal
  • appoint werkwoord
  • establish werkwoord (establishes, established, establishing)
  • install werkwoord, Amerikaans (installs, installed, installing)
  • institute werkwoord (institutes, instituted, instituting)
  • instal werkwoord, Brits
 2. installera (anordna; ordna; arrangera; ställa till med)
  to set up; to arrange; to install; to instal
  • set up werkwoord (sets up, set up, setting up)
  • arrange werkwoord (arranges, arranged, arranging)
  • install werkwoord, Amerikaans (installs, installed, installing)
  • instal werkwoord, Brits
 3. installera (insätta i ämbetet)
  to inaugurate; to initiate; to install; to instal
  • inaugurate werkwoord (inaugurates, inaugurated, inaugurating)
  • initiate werkwoord (initiates, initiated, initiating)
  • install werkwoord, Amerikaans (installs, installed, installing)
  • instal werkwoord, Brits
 4. installera
  to install
  – When referring to hardware, to physically connect the device to your computer, to load device drivers onto your computer, and to configure device properties and settings. 1
  • install werkwoord (installs, installed, installing)
 5. installera
  to install
  – When referring to software, to load the program and installation files onto your computer so that the program runs correctly. 1
  • install werkwoord (installs, installed, installing)

Conjugations for installera:

presens
 1. installerar
 2. installerar
 3. installerar
 4. installerar
 5. installerar
 6. installerar
imperfekt
 1. installerade
 2. installerade
 3. installerade
 4. installerade
 5. installerade
 6. installerade
framtid 1
 1. kommer att installera
 2. kommer att installera
 3. kommer att installera
 4. kommer att installera
 5. kommer att installera
 6. kommer att installera
framtid 2
 1. skall installera
 2. skall installera
 3. skall installera
 4. skall installera
 5. skall installera
 6. skall installera
conditional
 1. skulle installera
 2. skulle installera
 3. skulle installera
 4. skulle installera
 5. skulle installera
 6. skulle installera
perfekt particip
 1. har installerat
 2. har installerat
 3. har installerat
 4. har installerat
 5. har installerat
 6. har installerat
imperfekt particip
 1. hade installerat
 2. hade installerat
 3. hade installerat
 4. hade installerat
 5. hade installerat
 6. hade installerat
blandad
 1. installera!
 2. installera!
 3. installerad
 4. installerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor installera:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
initiate en initierad; invigd
institute sinnesorgan
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appoint installera; tillsätta påpeka; rekommendera; råda; utse
arrange anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; dekorera hemmet; göra i ordning; indela; inrikta huset; komma överens om; koordinera; ordna; organisera; orkestrera; rangera; reda ut; reglera; samordna; se till; sortera
establish installera; tillsätta bestämma; bosätta sig; bygga; etablera; fastställa; förvissa sig om; grunda; inrätta; kolonisera; konstatera; placera; slå sig ner; starta; upprätta
inaugurate installera; insätta i ämbetet
initiate installera; insätta i ämbetet bjuda; engagera; föreslå; inbjuda; initiera; insvepa; introducera; invitera; nominera; påbörja; slå in; starta; sätta igång; ta upp ett ämne; vara rasande; veckla in
instal anordna; arrangera; installera; insätta i ämbetet; ordna; ställa till med; tillsätta montera; sätta ihop
install anordna; arrangera; installera; insätta i ämbetet; ordna; ställa till med; tillsätta montera; sätta ihop
institute installera; tillsätta
set up anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med begynna; bygga; börja; inrätta; montera; planera; starta; sätta ihop; upprätta
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
appoint utnämna
arrange disponera; föranstalta; inordna; klarera
establish instifta; stifta
inaugurate inaugurera; inviga
instal inmontera
install inmontera
institute instifta
set up inmontera
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
set up grundat; upprättad; upprättat

Wiktionary: installera

installera
verb
 1. establish or settle in
 2. admit formally into a position
 3. set something up for use
 4. to formally or ceremoniously install in an office, position, et cetera.

Cross Translation:
FromToVia
installera install installieren — eine technische Vorrichtung einbauen