Zweeds

Uitgebreide vertaling voor tillägg (Zweeds) in het Engels

tillägg:

tillägg bijvoeglijk naamwoord

 1. tillägg (extra)
  specially added; extra

tillägg [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. tillägg
  the addition; the appendix; the addendum; the supplement; the affix; the appendage; the extra
  • addition [the ~] zelfstandig naamwoord
  • appendix [the ~] zelfstandig naamwoord
  • addendum [the ~] zelfstandig naamwoord
  • supplement [the ~] zelfstandig naamwoord
  • affix [the ~] zelfstandig naamwoord
  • appendage [the ~] zelfstandig naamwoord
  • extra [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. tillägg
  the addings to
 3. tillägg
  the miscellaneous charge
  – An additional charge, not related to quantity, for an item. 1
 4. tillägg (tillfogning; tillsats)
  the extension; the addition to
 5. tillägg (addition; utbyggnad)
  the expansion; the enlargement; the extension; the annex; the addition
 6. tillägg (ändringsförslag; vederlag; gottgörelse)
  the supplementary propositions; the amendments
 7. tillägg (supplement; bilaga; bihang)
  the completion; the replenishment; the supplement; the fill up; the new supply
 8. tillägg (tilläggssumma; summa)
  the sum; the total amount; the count; the addition
  • sum [the ~] zelfstandig naamwoord
  • total amount [the ~] zelfstandig naamwoord
  • count [the ~] zelfstandig naamwoord
  • addition [the ~] zelfstandig naamwoord
 9. tillägg (supplement)
  the additions; the supplements; the appendices; the appendixes; the addenda; the affixes; the appendages
 10. tillägg (utbyggnad; addition)
  the addition
  • addition [the ~] zelfstandig naamwoord
 11. tillägg (bidrag; tilldelningar)
  the gratifications; the subsidies; the allotments; the allowances; the concessions; the grants; the maintenances
 12. tillägg (tillfogande)
  the filling up; the stuffing
 13. tillägg (inlägg)
  the insert
  • insert [the ~] zelfstandig naamwoord
 14. tillägg (tilläggsprogram)
  the add-in
  – A supplemental program that can extend the capabilities of an application program. 1
  • add-in [the ~] zelfstandig naamwoord
 15. tillägg (avgift)
  the charge
  – The incidental cost of product acquisition or product delivery. 1
  • charge [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor tillägg:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
add-in tillägg; tilläggsprogram
addenda supplement; tillägg
addendum tillägg
addings to tillägg
addition addition; summa; tillägg; tilläggssumma; utbyggnad addition; mera; tillsats; tillskott; tilläg; tillägande; tilläggning; tillägning; ökning
addition to tillfogning; tillsats; tillägg
additions supplement; tillägg
affix tillägg
affixes supplement; tillägg
allotments bidrag; tilldelningar; tillägg fördelningar; koloniträdgårdar; tilldelningar
allowances bidrag; tilldelningar; tillägg fördelningar; tilldelningar
amendments gottgörelse; tillägg; vederlag; ändringsförslag
annex addition; tillägg; utbyggnad annex; bilaga; inlägg
appendage tillägg
appendages supplement; tillägg
appendices supplement; tillägg blindtarm
appendix tillägg appendix; bihang; bilaga; blindtarm; inlägg
appendixes supplement; tillägg
charge avgift; tillägg anklagelse; elektrisk laddning; väcka åtal mot; åtalspunkt
completion bihang; bilaga; supplement; tillägg avslutning; fullbordan; fullständigande; fullständighet; komplettering; slutförande
concessions bidrag; tilldelningar; tillägg
count summa; tillägg; tilläggssumma nerräkning; räkning; sammanräkning; slutsumma; uppräkning
enlargement addition; tillägg; utbyggnad expansion; förstoring; utvidgning; utökning
expansion addition; tillägg; utbyggnad expansion; tilltagande; utvidgning; utvigdning; ökning
extension addition; tillfogning; tillsats; tillägg; utbyggnad addition; annex; expansion; filnamnstillägg; förlängning; förlängningsbart bord; omfång; tillskott; tilläg; tillägande; tillägning; tillökning; utdragsbord; utsträckande; utvidgning; ökning
extra tillägg extra; statist
fill up bihang; bilaga; supplement; tillägg avslutning; fullständighet; slutförande
filling up tillfogande; tillägg fylla på
grants bidrag; tilldelningar; tillägg
gratifications bidrag; tilldelningar; tillägg
insert inlägg; tillägg infogning
maintenances bidrag; tilldelningar; tillägg
miscellaneous charge tillägg
new supply bihang; bilaga; supplement; tillägg
replenishment bihang; bilaga; supplement; tillägg komplettering; påfyllning
stuffing tillfogande; tillägg fyllande; fyllning; plomb
subsidies bidrag; tilldelningar; tillägg subventioner
sum summa; tillägg; tilläggssumma belopp; lägga till; summa; svar
supplement bihang; bilaga; supplement; tillägg bilaga; inlägg
supplementary propositions gottgörelse; tillägg; vederlag; ändringsförslag
supplements supplement; tillägg tilläggningar
total amount summa; tillägg; tilläggssumma summa; totalsumma
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
affix fästa vid; hoplimma; klistra; limma; sy ihop
annex anektera; bifoga; förövra; införliva; tillägga
charge anklaga; befalla; beordra; beräkna; beskylla; beställa; fakturera; kalkylera; klandra; kommendera; kompromettera; kungöra; misstänka; ordna; påbjuda; rikta misstankar mot; ta betalt; åtala; överagera
count ansöka; använda; applicera; räkna; räkna upp
fill up fylla; fylla på; fylla på bränsle; fylla tanken; fylla upp; göra fullständig; göra komplett; komplettera; laga; slå igen; smälla igen; stoppa; tanka
insert foga in; föra in; infoga; placera emellan; placera mellan; skjuta in; sätta in
supplement lägga till; supplementera
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
addition påbyggnad; påspädning; tillbyggnad
affix affix; tillfoga
annex annektera; annexbyggnad; ekonomibyggnad; sidobyggnad; vidfoga
charge förvar; påbörda; tillvitelse; uppladdning
count greve
enlargement ansvällning; påbyggnad
expansion uttänjning
extension extension; tillbyggnad; utbredning
fill up supplera
insert inskjuta
subsidies subsidier
sum räkneexempel
supplement supplera
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
extra extra; tillägg
specially added extra; tillägg

Synoniemen voor "tillägg":


Wiktionary: tillägg

tillägg
noun
 1. product to be used with a previous product
 2. text added to the end of a book or an article
 3. appendix
 4. addition, an extension
 5. that which is added
 6. extension of core application

Cross Translation:
FromToVia
tillägg surcharge Aufpreiszusätzliche Summe Geld
tillägg garnishings; side dish Beilage — Speise, welche zur Ergänzung anderer Speisen einer Mahlzeit gereicht wird, im überwiegenden Fall vegetarisch
tillägg complement; completion; supplement; replenishment Ergänzung — Hinzufügung fehlender Elemente zur Vervollständigung einer bestehenden Menge
tillägg amendment; addendum Ergänzung — Anfügung zusätzlicher Objekte zu einem Konvolut
tillägg addendum; postscript Nachtrag — allgemein: Ergänzung zu einem an sich bereits abgeschlossenen Text
tillägg addition addition — Action d'ajouter.

Verwante vertalingen van tillägg