Zweeds

Uitgebreide vertaling voor samla (Zweeds) in het Nederlands

samla:

samla werkwoord (samlar, samlade, samlat)

 1. samla
  verzamelen; vergaren; bijeenzoeken
  • verzamelen werkwoord (verzamel, verzamelt, verzamelde, verzamelden, verzameld)
  • vergaren werkwoord (vergaar, vergaart, vergaarde, vergaarden, vergaard)
  • bijeenzoeken werkwoord (zoek bijeen, zoekt bijeen, zocht bijeen, zochten bijeen, bijeengezocht)
 2. samla
  verzamelen; verenigen
  • verzamelen werkwoord (verzamel, verzamelt, verzamelde, verzamelden, verzameld)
  • verenigen werkwoord (verenig, verenigt, verenigde, verenigden, verenigd)
 3. samla
  erbij komen
  • erbij komen werkwoord (kom erbij, komt erbij, kwam erbij, kwamen erbij, erbij gekomen)
 4. samla (hämta upp)
  ophalen; afhalen en meenemen; oppikken
  • ophalen werkwoord (haal op, haalt op, haalde op, haalden op, opgehaald)
  • oppikken werkwoord (pik op, pikt op, pikte op, pikten op, opgepikt)
 5. samla (kalla ihop)
  convoceren; bijeenroepen; samenroepen
  • convoceren werkwoord (convoceer, convoceert, convoceerde, convoceerden, geconvoceerd)
  • bijeenroepen werkwoord (roep bijeen, roept bijeen, riep bijeen, riepen bijeen, bijeengeroepen)
  • samenroepen werkwoord
 6. samla (få ihop; samla in)
  ophalen; meenemen; afnemen; afhalen; wegnemen; weghalen
  • ophalen werkwoord (haal op, haalt op, haalde op, haalden op, opgehaald)
  • meenemen werkwoord (neem mee, neemt mee, nam mee, namen mee, meegenomen)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • afhalen werkwoord (haal af, haalt af, haalde af, haalden af, afgehaald)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • weghalen werkwoord (haal weg, haalt weg, haalde weg, haalden weg, weggehaald)
 7. samla (samla ihop; packa)
  verzamelen; vergaren; sparen; opeenhopen; oppotten; bijeenzamelen
  • verzamelen werkwoord (verzamel, verzamelt, verzamelde, verzamelden, verzameld)
  • vergaren werkwoord (vergaar, vergaart, vergaarde, vergaarden, vergaard)
  • sparen werkwoord (spaar, spaart, spaarde, spaarden, gespaard)
  • opeenhopen werkwoord (hoop opeen, hoopt opeen, hoopte opeen, hoopten opeen, opeengehoopt)
  • oppotten werkwoord (pot op, potte op, potten op, opgepot)
  • bijeenzamelen werkwoord
 8. samla (hopa)
  cumuleren
  • cumuleren werkwoord (cumuleer, cumuleert, cumuleerde, cumuleerden, gecumuleerd)
 9. samla (lägga ihop)
  verzamelen; vergaren; inzamelen
  • verzamelen werkwoord (verzamel, verzamelt, verzamelde, verzamelden, verzameld)
  • vergaren werkwoord (vergaar, vergaart, vergaarde, vergaarden, vergaard)
  • inzamelen werkwoord (zamel in, zamelt in, zamelde in, zamelden in, ingezameld)
 10. samla (samla ihop; förena)
  samenbrengen; concentreren; bijeenbrengen; bij elkaar brengen
  • samenbrengen werkwoord (breng samen, brengt samen, bracht damen, brachten samen, samengebracht)
  • concentreren werkwoord (concentreer, concentreert, concentreerde, concentreerden, geconcentreerd)
  • bijeenbrengen werkwoord (breng bijeen, brengt bijeen, bracht bijeen, brachten bijeen, bijeengebracht)
  • bij elkaar brengen werkwoord (breng bij elkaar, brengt bij elkaar, bracht bij elkaar, brachten bij elkaar, bij elkaar gebracht)
 11. samla (hopleta)
  samenrapen; samenpakken; bijeen scharrelen
  • samenrapen werkwoord (raap samen, raapt samen, raapte samen, raapten samen, samengeraapt)
  • samenpakken werkwoord (pak samen, pakt samen, pakte samen, pakten samen, samengepakt)
  • bijeen scharrelen werkwoord (scharrel bijeen, scharrelt bijeen, scharrelde bijeen, scharrelden bijeen, bijeen gescharreld)
 12. samla (församla; sammankalla; samla ihop; ansamla; dra samman)
  samenscholen
  • samenscholen werkwoord (school samen, schoolt samen, schoolde samen, schoolden samen, samengeschoold)
 13. samla (plocka ihop; insamla; församla; hopsamla)
  verzamelen; oogsten; plukken
  • verzamelen werkwoord (verzamel, verzamelt, verzamelde, verzamelden, verzameld)
  • oogsten werkwoord (oogst, oogstte, oogstten, geoogst)
  • plukken werkwoord (pluk, plukt, plukte, plukten, geplukt)

Conjugations for samla:

presens
 1. samlar
 2. samlar
 3. samlar
 4. samlar
 5. samlar
 6. samlar
imperfekt
 1. samlade
 2. samlade
 3. samlade
 4. samlade
 5. samlade
 6. samlade
framtid 1
 1. kommer att samla
 2. kommer att samla
 3. kommer att samla
 4. kommer att samla
 5. kommer att samla
 6. kommer att samla
framtid 2
 1. skall samla
 2. skall samla
 3. skall samla
 4. skall samla
 5. skall samla
 6. skall samla
conditional
 1. skulle samla
 2. skulle samla
 3. skulle samla
 4. skulle samla
 5. skulle samla
 6. skulle samla
perfekt particip
 1. har samlat
 2. har samlat
 3. har samlat
 4. har samlat
 5. har samlat
 6. har samlat
imperfekt particip
 1. hade samlat
 2. hade samlat
 3. hade samlat
 4. hade samlat
 5. hade samlat
 6. hade samlat
blandad
 1. samla!
 2. samla!
 3. samlad
 4. samlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor samla:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afnemen bli svagare; damma av
concentreren koncentrera sig på
cumuleren anhopning; ansamling
opeenhopen anhopning; ansamling
wegnemen amputera; borttagande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afhalen få ihop; samla; samla in be; skinna
afhalen en meenemen hämta upp; samla
afnemen få ihop; samla; samla in avlägsna; avta; blekna; damma av; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; göra mindre; korta in; krympa; minska; sjunka; stjäla; sänka; ta bort
bij elkaar brengen förena; samla; samla ihop
bijeen scharrelen hopleta; samla
bijeenbrengen förena; samla; samla ihop
bijeenroepen kalla ihop; samla
bijeenzamelen packa; samla; samla ihop
bijeenzoeken samla
concentreren förena; samla; samla ihop
convoceren kalla ihop; samla
cumuleren hopa; samla
erbij komen samla
inzamelen lägga ihop; samla
meenemen få ihop; samla; samla in
oogsten församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla plocka; skörda
opeenhopen packa; samla; samla ihop anhopa; samla ihop; samla på hög; stapla
ophalen få ihop; hämta upp; samla; samla in föda upp; hämta; resa upp; uppfostra
oppikken hämta upp; samla lära; plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp; studera
oppotten packa; samla; samla ihop hamstra; lägga åt sidan
plukken församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla plocka; skörda
samenbrengen förena; samla; samla ihop
samenpakken hopleta; samla
samenrapen hopleta; samla
samenroepen kalla ihop; samla
samenscholen ansamla; dra samman; församla; samla; samla ihop; sammankalla
sparen packa; samla; samla ihop banka; göra en insättning; spara; sätta in pengar på banken; tänka över
verenigen samla
vergaren lägga ihop; packa; samla; samla ihop
verzamelen församla; hopsamla; insamla; lägga ihop; packa; plocka ihop; samla; samla ihop samlas; ses
weghalen få ihop; samla; samla in avlägsna; ta bort
wegnemen få ihop; samla; samla in avlägsna; stjäla; ta bort
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afhalen hämtas av kund

Synoniemen voor "samla":


Wiktionary: samla


Cross Translation:
FromToVia
samla opstapelen; verzamelen collect — to gather together
samla verzamelen; bijeenkomen gather — to bring together; to collect
samla oppikken lesen — (transitiv), Landwirtschaft: Dinge auswählen, um sie danach aufzusammeln und zusammenzutragen
samla accumuleren; ophopen; opeenhopen accumuler — Accumuler
samla collecteren; innen; inzamelen; oogsten; plukken; rapen; verzamelen collectionner — Réunir en collections.
samla op een stapel zetten; opeenhopen; ophopen; stapelen; opstapelen; opeenstapelen; tassen entassermettre en tas.
samla collecteren; innen; inzamelen; oogsten; plukken; rapen; verzamelen; opeenhopen; ophopen; stapelen; opstapelen; opeenstapelen; tassen ramasser — Faire un amas, un assemblage, une collection de choses.
samla afhalen; meebrengen; meenemen; vergaderen; medenemen; medebrengen; collecteren; innen; inzamelen; oogsten; plukken; rapen; verzamelen; groeperen; ophopen; opeenhopen; stapelen; opstapelen; opeenstapelen; tassen rassemblerassembler de nouveau des personnes, des bêtes ou des choses qui disperser.
samla accepteren; aannemen; ontvangen; oogsten; collecteren; innen; inzamelen; plukken; rapen; verzamelen recueillir — (vieilli) rassembler les fruits d’une terre, en faire la récolte ; on dit plutôt « récolter ».

Verwante vertalingen van samla