Recente zweedse Woorden:

skede packkorg kontakt uppfinna omtänksamt åse omfång omfäng ansvar stelna stelnad envis vresig irriterande irritera irriterad tama håg typ men med man hat STA ingenting bättre välja likna liknande likadant ge bli handel pröva prova fruktansvärt spraka gnistra jäkla förbanna avslappande uppgift följaktligen grej grejor sak tillåtelse samtycke hålla hälla hallå hallåa vidare dessutom resmål emedan infall nyck eftersom om öm oöm Om runt ångest lyhörd elände kidnappa examen förlängd rygg gyttja förstöra oförutsedd tillfällig avtal muttrandet överliggare övertäcka övertäckande övertackande mulet pingstdag himmelfärtsdagen såsa spelrum massmedia media median osynlig proberingskontor slunga grad golvlist lägga snut stubbe tack täcka skal namnskylt hyra naturligtvis besvära iaktta synopsis palm medgivande transparent trög avfärda hiatus söta såsom frånvaro balans Balans trots fast fäst dryg sända sant bota vård värd tillskott resumé sammandrag sammanfattning orolig start jobb yrkesskicklighet etcetera egendomlig råda gräva grava lön hjälm riktigt skaplynne hovtång lösa betala mjuk svåröverskådlig bragd knarrigt dåna rolig anse anseende åsikt befruktning turbulenshastighet fikarum sanningen gröt grattis utverka pilla relation lomme listighet lejon avsnitt utsätta utså välkommen ifall låta sätta skilja sinnessjuk poängtera ångra konstig hemsöka gift kär kår krafsa pigg påsigt lättsårad varsågod lekfullt utvandring myndighet avsikt hypotes när påslakan motsvara ha här

Recente nederlandse Woorden:

dagen beschuldiging overbodig groeten groet welkomstgroet begroeting deal dag ontslag ontslaan hoera bovendien dagvaarding speciaal ook wanhopig halt afdeling vloeipapier passen pas opnemen sterkte sterken automatisering cruciaal fiber kolom asperge benieuwd benieuwen zwellen opbrengst uitverkoren uitkering herleidbaar deficiënt herzien moeite helaas wijdte forceren connectie smal kiezen kies Kiezen nummer nummeren verblijven verblijf verslechtering era gunstig bezinksel controverse dergelijk dergelijke logies vestigen gevestigd drop droppen plattegrond ongepast werving buurman rek rekken leveren lever aanslag mondiaal onervaren opsomming sowieso doel doelen doel- tableau taster waarin achterelkaar epoche epoch massatoerisme sjabloon begrijpen boon tweevoud glimworm nee vernieuwen invallen inval militair zwemmen basis verplichting gezond gezondheid schrapen kopen koop handelen handel opsommen gezever zeveren zever daarom wasbak overzetten ongehoorzaam bedrog gade verbruiken verbruikt daarna uittreksel snuiten snuit vereffenen beschamen beschamend adres bijwerking schijnheilig dosering bespreken tevreden besproken voortdurend voortduren waarnemen schatting schattig zelden bewegen bekwaam bekwamen waterkering kering rabarber spuien spui landmassa land landen Åland Land moed leven spreken cv wielrenner mejuffrouw voorstaan opleiding mevrouw weergeven Weergeven goedemiddag genus uitgangspunt betalen betaald hoogtepunt aandeelhouder bevangen onbevangen naastenliefde betrekken onlosmakelijk tennis opmaken aanmoedigen klikken klik zuinig draagkracht vervuiling verminderen omleiden bruto actueel rapportcijfer berekenen inhouden factuur heten reparateur gehuwd huwen trouwen getrouwd reeks inwerken waardoor