Recente engelse Woorden:

batter persuade provide mediate concept providing budget stubble across duchess grateful courtier drake drag range renew disability ability cork immensely jug saw extract sigh pitch pitcher loan trot pave timber alongside dip coal unauthorised scald front occupation scale scaled eldest TWAIN pike minority gait expound abundance overt rebound license acquire replenish triumphant former inadequate arouse aroused critique exploitation CV agitate agitation arousal policy endeavour visitor Holland recipient therefore precarious tatter tatters develop property community anvil provision anxiety blunt perpetrator manifestation appeal appealed nation value boot harbinger susceptible arboriculture shallow education educate dichotomy rebellious persist persisting bearing infrastructure severe commemorate concession characteristic unique stickler authentic wag compassion induce abyss curate engineer development reminiscent evocative NAT throes vulnerability spoon yearn support stage attorney elevate elevating infamous squeeze choose describe described file File mortgage radiate chariot rejuvenate beech perpetrate ash progress theft pronoun soothe contribute teak till innovate spruce content stunning stun fir provocating display displayed derogatory student-like nudge fling transcend equity beat Beat or OR deduction retrieve admission precise Retrieve precisely sermon release outshine overlap overlapping offer ample dyke mind-set complementary footman patient mood initiate initiative beauty program admire admirable pelt exit Exit device grin quiet unexpected alloy finally final cut-out base

Recente nederlandse Woorden:

huishouden verklaren bijwonen Concept Bijwonen concept budget vastberaden veilig veiligheid Veiligheid troosten troostend voorbijgaan rat oplichterij oproepen bouwen bouw passen pas verklaring opletten verlichten verlicht weinig minder minderen range kostenraming afvragen compatibel voet natuurlijk natuurlijk! fiets fietsen hoek streng schakelaar grond gronden eerder zaagmachine ondergrond ondergronds dingen ding aantonen sportkrant röntgenfoto vragen vragend overschot mond bestellen bestel kauwgom enkel bestuderen TWAIN opstellen oud opstel oudste filter filteren wonderschoon erin oven openstaan saai schaduw schaduwen verkrijgen organiseren alweer aanvullen kraan of weer weren bezichtiging jammerlijk bedrijf bedrijven Bedrijf gewoonte eentonig omloopsnelheid spijtig kunnen kan cv betekenis haten haat onbeleefd onbeleefdheid lasthebber kritiek kleed kleden Holland draad draadje recipiënt omcirkelen kloof kluiven kloven adembenemend uitzicht à A soepel plank duwen duw bureau del schuiven schuif toelating dak legenda fysiotherapeut rek rekken verliezen weg vaststellen waardering bedienen turnen dader waren waar volk meegeven kieuw opzetten opzet boot daarna buitenlander buitenlanders varen route kweken kwekerij handig vervolgen onder verpakking generatiekloof vreemd waarderen gewaardeerd sneeuwen sneeuw job opgelucht opluchten sponsor sponsoren meevoelen beveiliging verscheiden verscheidenheid afsluiting uitspraak zorgen zorg opgelaten oplaten volhouden volhoudend slecht slechten bijna nooit interim opstarten Italiaans Italiaan geruststellen eigenschap doorzetter klinken talenkennis talenknobbel wanneer eethuisje kapelaan spaans Spaans hebben tolk tolken