Recente engelse Woorden:

perseverance thee synopsis tense muscle current programme strain strained WIP altercate busy Busy place nail enclose enclosed tab diversity vermin gesture bug good well better deceit bias biased store storing pickle tingling notorious dear attract fee disable defile progress motherhood run bump expense uplifting inheritance purchase pose sight contest contested nonentity sour bipolar foundation sweetie wither withering champion extent leisure outlook challenge extend exceed unavailable experience addict addicted anxiety approach surrender Peer-to-Peer manage feasibility approachable especially irritate irritated cleanly hack hacker chase slogan app hypotenuse tranquil deduct terror walk walker perfect rate savage boss invaluable hoax covet excel lard restaurant commit committed basis owner generic prolapse LL.M. teach teacher peer pee handy investigate ahead requiem yield sloppy sloppiness dose pact hamper forbearance fraternity design Design ground join Join outstanding audit auditing piece pieces distinction deficit worth wage darn venture strategic benefit slow-down share reliable recall outsourcing loss liquidity liability body interest globalisation profile fluctuate agenda compute diversification damage damages credit commodity abbreviation abbreviate bust frontier award auction prospect defeat defeated decomposition allegation superficial stake suspect smirk hook decease magazine reasonably snare eager quip spill distort mildew sales sale Sales assumption reveal assess assessment executor affectionate despicable perceive motion mote entity

Recente nederlandse Woorden:

verzoeken verzoek ophalen halen hal indienen thee synopsis bewaren samenstelling leidinggeven leidinggevend opsplitsen beroemdheid tegel genezen herstellen herstel verkeren verkeer onder drumstel prijsstijging synagoge afhandeling onderscheiden onderscheidend geloofwaardig vergadering Vergadering plint lieveheersbeestje bal balen bijwonen wissen Bijwonen garde opzetten opzet afspraak vel vellen veilig veiligheid Veiligheid belegeren herinnering vernietigen automatisch bedenken bedacht factuur bewaking poging Automatisch verzetten zeggen inkomsten-verantwoording bordes vooruitzicht flexibiliteit pijler pijlers belegerd koffiekoek ontbijtkoek slachtoffer situatietekening versnelling reis reizen rei schaarste werkbank geven vragen vraag tab venster aan balk balken groot voorrang steeds overzicht welkom veelzijdig veelzijdigheid credit ontsteken opleveren duurzaam duurzaamheid wagenpark bug eetwaren verlenen BTW-nummer Overzicht inventarisatie beter beteren aanzienlijk structureel gebouw poreus storing medewerker collaborateur meekrijgen verantwoordelijk sociaal theaterensemble beitsen beits wetgever klacht willen wilde bekijken mal MAL wisselvallig modder modderen NAVO toegankelijk verwerven hartelijk woensdag opdracht trouwen trouw tuin ongesteld ongesteldheid rijden reden opvolging beheer beheren Beheer huilen menstruatie fee redelijk schijt vat bescheiden bedompt ontwijken verademing verjaardag vertragen tank tanken vertraagd plaats plaatsen schoorsteen bijzaak rentebesparing wel wellen ontmoeten meten meet plaat plattegrond rennen run graven sensatiezucht dosis Vlaming vervangen lamsoor bezit bezitten pose eenzaam pot scheuren scheur potten moederskind moederskindje soja voorbij langs tube passeren gepasseerd mango benadrukken eenzaamheid recette tra