Recente engelse Woorden:

transmogrify train training comment door formerly leech severe scallion equal evolvement education educate passionate assign assignment broad-minded decor décor Internet internet hurdle lodge little squall consideration considerate reward rewarding thorough elusive clue intuitive gentle man men communicate communicative preserve diploma shop scary shopping purchase muse slaughter gamble gambling Gambling hoop spawn sponsor uniform until fraud can accentuate eligibility tear peat mister delicate engage engaging raccoon spoil spoilt resources Resources recess demolish commodity disturb disturbing native confine troublesome unlawful invade meaningful constitution character distinct distinctive snout count equip thermos bypass calculate cellphone listless iguana square border borders hem aloof enumerate sticky stickiness though mediate mediation tense tension ant-eater diminish hereby representative representatives dice pangolin inward wealthy bite domesticate domesticated curse gadget diligence trinkets abuse gather absolute absolutely enhance licence perfect enforce spin apprehend glad lamentation lamentations store storing promote deceive decline sluggish approach level poach poaching device subsequent sunset originate exceed tremble culvert desperate asylum tip just net excavate assured fluctuate fluctuation gap GAP ingenious comprise extinction ditch excel qualify qualification simple Simple pollution pollute state State exhaust states strain chicory particular particularly quay bosom accomodate bust continuation entity conversion attribute significant dreadful mischief negligence dread destruction remembrance cease rejuvenate suppress

Recente nederlandse Woorden:

merken merk verdrijven grafmonument zeker zekeren vertrouwen kruk charmant krek invloed aanwezig aanwezigheid tombe erkennen erkend drukken drukte goed tijdens uithalen training begeleider buitenland zelfs bediening door hoog hoogste medewerker verkeren verkeer horeca betrouwbaar wandelen Nederland haven have verder richting kanaal Kanaal suikerpot beleving autosnelweg willen wil spoorweg erg ergeren erger geloven zoals teleurstellen teleurgesteld wanneer beginnen onderneming zeggen iemand bedrijf bedrijven Bedrijf typeren industrie uitsluiten aanbreken aangebroken hefbrug belegering ontwikkeling odeur overig economie altijd heil omdat politiek noemen bescherming methode volger volgers voorkomen pasta eten tot ziens observatie gemakkelijk verslag hoogtepunt iedereen Iedereen parade optocht voor ouderwets recht rechts ervoor dag leiden leidend wijnvlek decor stil stillen Stil informatief subsidie bedrijfsleven stappen stap gids vluchten vlucht losstaand traag traagheid feestvieren type tijdverdrijf vooral agronoom afkorting vieren gevierd totalitair carnaval snijden pathologie haciënda volop raam ramen financiën meemaken wijken weken tot hogeschool verband verbannen week algemeen Algemeen natuurlijk natuurlijk! begrip burcht autonomie uitdrukking uitdrukkingen men spaarrekening wespennest spaarboekje zichzelf bepalen groot duiden duister wijzen wij pasteuriseren gedachtegang focus geachte geacht dus inventariseren diploma asperge verwoorden spenderen betreffen overgaan interesse winnen april medaille randapparatuur miljard donderdag hopen hoop in invaren innen uitdragen monitor wereldkampioenschap partner mannetjesbij bakker sponsor plezier plezieren weloverwogen bosbrand