Recente engelse Woorden:

nurture instance bar barred sage erect shortcut concurrent represent humble devote devoted effective effectiveness comply profession fallible salvage orchestrator decree rose-hip manage Manage hush pan PAN concise heady fight excellence sorrowful p engage leverage nimble retrieve Grail pretentious pretencious awe detox align thorough pheasant key conduct betray void consistent engagement measure mind lard larder bad worse sap SAP clutter feature folder department part selfish detention detente dispose astonish astonishing awkward groan groaning suit sort example sauté fluffy obsolescence uniform individualism tense bribe bribes equity aviation realm abandon abandoned artefact canister abbreviation abbreviate ingenious prose distinction expense expenses recite equipment exhibit briefly chuckle mood achieve achievement atmosphere efficacy desirability occupy occupied quiet discover kindly obsolete flaky moreover jawbone blush accent across tough city commodity mandible problem inalienable bottleneck locate location breed breadth feel complication fulfil hazard rove tendency qua tendencies change roam reflect conversion execute executive because elapse intercept homemaker charge commission core snap unattainable van VAN insurmountable steed seminary rear inscribe lid LID kern condition leak over eloquent lot usurper legacy assumption adequate care sufficient alignment together humility excess excessive interview generate inch cling caution precarious precariousness travel traveler rupture loud cheer cheering recognize recognized due very join joined surround

Recente nederlandse Woorden:

verslaan bloemkool daarom bereiken opvrolijken tapbier doorbrengen warm warmen Warm lul lullen want canard instantie beginnen begin verdrietig ferm oprichten overschrijving concurrent ontmoeten afstemmen prachtig Configuratiescherm onderhevig spijt spijten enige enig onbeleefd om behang behangen ontstaan opladen eerst eer aanmerken speekselklier spoor spore weergeven Weergeven merken merk repliek coupé coupe ook museum descendant behoefte ervaren verwijderen Verwijderen dom DOM flirten flirt door samenvatten samengevat opwarmen boer boeren aanvoelen tegenwoordig verschijnen tor daarentegen verhaal verhalen pan PAN zenuwstelsel endeldarm precies erker verdwijnen functioneren onderzoek onderzoeken nier kanoën uiten opleiden vet status opwekken opwekkend kien invloed koolhydraat mogelijk opslaan Opslaan opvangen overschot fazant zij speer uiteenzetten volstaan trekken trek afspelen Afspelen absorptie verbinden lijvig programma directie schoonheidssalon inbinden absorberen schoonheidsspecialiste infuus Verbinden verminderen zelfstandig gamba minder minderen kruiden kruien griezel griezelen op daartegenover slager afbreken ginder daar bezorgen bezorgd erg ergeren erger standpunt krijgen sap elke elk boos populair overblijven haai folder uitdrukken investering jarretel gebeuren benadelen gelukkig haar eten impulsief jennen geroutineerd ongeboren wolkenkrabber kloppen klop horeca spreekvaardigheid nozem kapittel navolger provo onvrijwillig echt deuk onduidelijkheid tijdnood echter onderdeel uitbouwen nadelig doorvragen zin zinnen gevoelszin gelijkaardig realm verklaring opspringen drempel Drempel chaotisch groeien groei kattenkwaad grap grappen gedrag inbraak winst opdeling