Engels

Uitgebreide vertaling voor founded (Engels) in het Nederlands

founded:

founded bijvoeglijk naamwoord

 1. founded (set up)
  opgericht; gesticht
 2. founded
  gegrond; gefundeerd

Vertaal Matrix voor founded:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
gesticht funny farm; home; loony bin; madhouse; mental home; mental hospital; mental institution; nut-house
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
gefundeerd founded convincing; exhaustive; legitimate; reasonable; solid; sound; thorough; underpinned; valid
gegrond founded convincing; justified; legitimate; reasonable; reasoned; solid; sound; valid; warranted; well thought-out; well-founded
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
gesticht founded; set up
opgericht founded; set up

Verwante woorden van "founded":


Synoniemen voor "founded":


found:

to found werkwoord (founds, founded, founding)

 1. to found (establish; raise; lay the foundations; ground; tune)
  oprichten; stichten; instellen; invoeren
  • oprichten werkwoord (richt op, richtte op, richtten op, opgericht)
  • stichten werkwoord (sticht, stichtte, stichtten, gesticht)
  • instellen werkwoord (stel in, stelt in, stelde in, stelden in, ingesteld)
  • invoeren werkwoord (voer in, voert in, voerde in, voerden in, ingevoerd)
 2. to found (lay the foundations of; ground; base)
  onderbouwen; funderen; onderheien
  • onderbouwen werkwoord (onderbouw, onderbouwt, onderbouwde, onderbouwden, onderbouwd)
  • funderen werkwoord (fundeer, fundeert, fundeerde, fundeerden, gefundeerd)
  • onderheien werkwoord
 3. to found (settle; establish; colonize; )
  koloniseren; vestigen; settelen
  • koloniseren werkwoord (koloniseer, koloniseert, koloniseerde, koloniseerden, gekoloniseerd)
  • vestigen werkwoord (vestig, vestigt, vestigde, vestigden, gevestigd)
  • settelen werkwoord (settel, settelt, settelde, settelden, gesetteld)

Conjugations for found:

present
 1. found
 2. found
 3. founds
 4. found
 5. found
 6. found
simple past
 1. founded
 2. founded
 3. founded
 4. founded
 5. founded
 6. founded
present perfect
 1. have founded
 2. have founded
 3. has founded
 4. have founded
 5. have founded
 6. have founded
past continuous
 1. was founding
 2. were founding
 3. was founding
 4. were founding
 5. were founding
 6. were founding
future
 1. shall found
 2. will found
 3. will found
 4. shall found
 5. will found
 6. will found
continuous present
 1. am founding
 2. are founding
 3. is founding
 4. are founding
 5. are founding
 6. are founding
subjunctive
 1. be founded
 2. be founded
 3. be founded
 4. be founded
 5. be founded
 6. be founded
diverse
 1. found!
 2. let's found!
 3. founded
 4. founding
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

found bijvoeglijk naamwoord

 1. found (uncovered)
  gevonden; onbedekt
 2. found
  aangetroffen

Vertaal Matrix voor found:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
instellen adjusting; calibration; gauging; tuning
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
funderen base; found; ground; lay the foundations of base; lay the foundations
instellen establish; found; ground; lay the foundations; raise; tune adjust
invoeren establish; found; ground; lay the foundations; raise; tune enter; import
koloniseren colonise; colonize; develop; establish; explore; found; ground; lay the foundations; open up; prospect; scan; settle
onderbouwen base; found; ground; lay the foundations of
onderheien base; found; ground; lay the foundations of
oprichten establish; found; ground; lay the foundations; raise; tune build; erect; establish; raise; set up
settelen colonise; colonize; develop; establish; explore; found; ground; lay the foundations; open up; prospect; scan; settle
stichten establish; found; ground; lay the foundations; raise; tune
vestigen colonise; colonize; develop; establish; explore; found; ground; lay the foundations; open up; prospect; scan; settle
- base; constitute; establish; ground; institute; launch; plant; set up
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
onbedekt found; uncovered open; outdoor; uncovered
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- establish; lay the foundation of; lay the foundations of
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangetroffen found
gevonden found; uncovered eureka

Verwante woorden van "found":


Synoniemen voor "found":


Antoniemen van "found":


Verwante definities voor "found":

 1. come upon unexpectedly or after searching1
  • found art1
  • the lost-and-found department1
 2. food and lodging provided in addition to money1
  • they worked for $30 and found1
 3. use as a basis for; found on1
 4. set up or lay the groundwork for1
 5. set up or found1

Wiktionary: found

found
verb
 1. to start organization
found
verb
 1. een fundering aanbrengen
 2. het grondvesten van een bedrijf
 3. de grondslag voor iets leggen, iets instellen
adverb
 1. teruggevonden

Cross Translation:
FromToVia
found baseren; funderen; grondvesten; stichten; vestigen fonderasseoir un bâtiment, un édifice sur des fondements.

Verwante vertalingen van founded